Odbierz 360 zł premii w promocji konta osobistego w Bank Millennium lipiec 2022

W Bank Millennium do końca lipca 2022 r. trwa promocja konta osobistego. W promocji: ,,Zyskaj 360 zł z kontem Millennium 360" zyskać można dwie nagrody pieniężne po 180 zł. Aby otrzymać pierwszą nagrodę należy przede wszystkim podpisać umowę o prowadzenie konta, wyrazić wszystkie zgody marketingowe oraz zgodę na zwrot za zakupy, należy aktywować aplikację mobilną i wykonać minimum 1 transakcję kartą bądź BLIK. Warunki otrzymania pierwszej nagrody są bardzo łatwe do spełnienia. Aby otrzymać kolejne 180 zł należy przez kolejne 3 miesiące zasilić konto na kwotę minimum 500 zł oraz 5 razy zapłacić kartą lub aplikacją BLIK w każdym z tych miesięcy. Limit kont, które biorą udział w promocji jest ograniczony i warto się spieszyć by wziąć udział w promocji. 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Zyskaj 360 zł z kontem Millennium 360°”

Postanowienia ogólne (skrócony opis regulaminu)

§ 1.

1.    Niniejszy regulamin  określa warunki sprzedaży premiowej konta Millennium 360° 

2.    Organizatorem Promocji jest Bank Millennium

3.    Bank Millennium S.A. jest administratorem danych osobowych uczestników 

4.    Celem Promocji jest zachęcenie do otwierania konta Millennium 360° online.

5.    Nagrodami w Promocji są:

1)    Pierwsza premia pieniężna o wartości 180 złotych

2)    Druga premia pieniężna o wartości 180 złotych (dalej „Druga Premia”)

6.    Promocją objętych jest 40 000 Kont otwartych w jej ramach.

7.    Promocja rozpoczyna się 25.04.2022 r. i trwa do 31.07.2022 r. o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit

8.    W przypadku wyczerpania limitu przed 31.07.2022 r., Bank poinformuje o zakończeniu promocji na stronie promocji

9.    Uczestnik może tylko raz otworzyć Konto w Promocji i tylko raz mogą zostać Uczestnikowi przyznane Nagrody 

10.    Terminy przekazania nagród określone zostały w § 3 ust. 1 pkt a)-

c) w przypadku Pierwszej Premii i ust. 2 w punktach a)-c) w przypadku Drugiej Premii.

11.    Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady uczestnictwa w Promocji

§ 2.

1.    W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 2:

1)    ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)    nie jest pracownikiem Banku,

3)    nie będąc na dzień składania wniosku o Konto w relacji z Bankiem, złoży go przez Internet za pośrednictwem strony: https://www.bankmillennium.pl/promocja-konto,

4)    będąc w relacji z Bankiem, zawrze umowę o Konto:

a)    w systemie transakcyjnym Millenet albo

b)    w aplikacji mobilnej Banku albo

c)    online, tj. za pośrednictwem strony: https://www.bankmillennium.pl/promocja-konto z potwierdzeniem tożsamości poprzez zalogowanie do innego banku (jeżeli podane zostaną dane zgodne z danymi w Banku Millennium),

5)    zawierając umowę o Konto zaakceptuje Regulamin,

6)    posiada zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w bankowości elektronicznej Banku, zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”.

2.    Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień startu promocji posiada rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku lub posiadała go po 1.01.2019 r..

Zasady przyznawania nagród

§ 3.

1.    Uczestnik nabywa prawo do Pierwszej Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

1)    składając wniosek o Konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon i ich nie odwoła,

2)    składając wniosek o Konto wyrazi zgodę na świadczenie przez Millennium Goodie sp. z o.o we współpracy z Bankiem Millennium S.A. usługi „Zwroty za zakupy” na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników” i jej nie odwoła,

3)    zawrze umowę o Konto wraz z kartą debetową w czasie określonym w § 1 ust. 7, tj. między 25.04 2022 r. a 31.07.2022 r.,

4)    aktywuje aplikację mobilną i dokona co najmniej jednej płatności za pomocą usługi BLIK lub karty debetowej w czasie określonym w punktach a)-c), który zależy od daty zawarcia umowy o Konto,

co oznacza, że:

a)    Uczestnik, który otworzy konto w kwietniu lub maju 2022 r. i spełni warunki do 30.06.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 31.07.2022 r.,

b)    Uczestnik, który otworzy Konto w czerwcu 2022 r. i spełni warunki do 31.07.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 31.08.2022 r.,

c)    Uczestnik, który otworzy Konto w lipcu 2022 r. i spełni warunki do 31.08.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 30.09.2022 r.,

o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od

umowy o Konto.

2.    Uczestnik nabywa prawo do Drugiej Premii, jeśli w trzech kolejnych miesiącach:

1)    zasili nowo otwarte Konto tak, aby suma wpływów na Konto w danym miesiącu wyniosła co najmniej 500 złotych oraz

2)    dokona w tym miesiącu co najmniej pięciu płatności kartą debetową do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK,

Druga Premia zostanie przekazana Uczestnikowi do końca miesiąca następującego po okresie trzech miesięcy, w których spełnił powyższe warunki, co oznacza, że:

a)    Uczestnik, który otworzy Konto w kwietniu lub maju 2022 r. i spełni warunki w czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r., otrzyma Drugą Premię do 30.09.2022 r.,

b)    Uczestnik, który otworzy konto w czerwcu 2022 r. i spełni warunki w lipcu, sierpniu i we wrześniu 2022 r., otrzyma Drugą Premię do 31.10.2022 r.,

c)    Uczestnik, który otworzy konto w lipcu 2022 r. i spełni warunki w sierpniu, we wrześniu i w październiku 2022 r., otrzyma Drugą Premię do 30.11.2022 r.,

o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto, a w przypadku zawarcia umowy o Konto z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji (na selfie) złoży w placówce Banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

3.    Bank przy ocenie spełnienia warunku:

1)    z ust. 2 pkt 1) nie będzie uwzględniał poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami Uczestnika prowadzonymi w Banku,

2)    z ust. 1 pkt 4) oraz ust. 2 pkt 2) nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, w tym m.in. przelewów BLIK na telefon, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na Konto przed nabyciem prawa do Drugiej Premii.

4.    Prawo do nagród nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie może wskazać innego rachunku do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż numer Konta otwartego w ramach Promocji.

 

 Jak zdobyć 2 nagrody po 180 zł w Bank Millennium ?

 • załóż konto online (wyraź zgody marketingowe, zamów kartę oraz zgodę dotyczącą zwrotu za zakupy_
 • aktywuj aplikację mobilną banku
 • przynajmniej 1 raz zapłać kartą do konta bądź aplikacją BLIK
 • jeśli spełnisz wyżej opisane warunki na Twoje konto wpłynie pierwsza nagroda w wysokości 180 zł 
 • przynajmniej 5 razy zapłać BLIK lub kartą do konta
 • zasil konto kwotą na minimum 500 zł
 • spełnij te warunki przez kolejne 3 miesiące, a na Twoje konto wpłynie druga nagroda w wysokości 180 zł 

 

 Koszt prowadzenia konta w Bank Millennium

 • 0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty płatniczej pod warunkiem, że zapłacisz 5 razy kartą lub BLIK w miesiącu
 • 0 zł za krajowe przelewy w bankowości internetowej i mobilnej
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą 
 • można zyskać zwrot za zakupy w sklepach online: pyszne.pl, medamarkt, allegro, eobuwie
 • konto dla osób w wieku od 18 do 26 lat jest darmowe pod warunkiem, że wykonają one 1 transakcje bezgotówkową kartą lub BLIK

 

 

Comments powered by CComment