Załóż ekonto w mBanku i zyskaj 500 zł

Otwórz konto w mBanku i zyskaj 500 zł premii

Do 28.09.2021 r. można skorzystać z promocji: ,,ekonto osobiste plus premia specjalna w Mbanku". W promocji można zyskać nagrody o łącznej wartości 500 zł. Uczestnik promocji może otrzymać: premię za szybki wpływ i transakcje (50 zł), premię za szybki wpływ i transakcje II (50 zł), premię za szybki wpływ i transakcje III (50 zł), premię za otwarcie ekonta osobistego przed e-dowód (50 zł), bonus za otwarcie konta osobistego Junior (50 zł) i nagrodę specjalną w postaci wpływów za aktywność i transakcję w postaci e-kodu do wykorzystania do sieci Biedronka o wartości 200 zł. Z promocji może skorzystać nowy klient, czyli osoba, która od 01.01.2018 r. nie była i nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Promocja ma ograniczony i limit i na stronie banku cały czas są aktualizowane informację o ilości dostępnych wniosków. Dodatkowo: 0 zł za otwarcie i prowadzenie swojego konta, 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce od 100 zł oraz wypłaty z bankomatów za granicą, 0 zł za kartę – jeśli łączna kwota transakcji przy jej użyciu wyniesie minimum 350 zł.

Regulamin promocji: ,,Ekonto osobiste plus premia specjalna"

 Podstawowe zasady promocji

W promocji mogą uczestniczyć:

    osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Nowymi klientami banku.

Nowy klient banku - osoba, która począwszy od 01.01.2018 r. nie była i nadal nie jest  posiadaczem lub współposiadaczem:

    rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub

    rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eKonto osobiste prowadzony przez bank na Twoją rzecz jako posiadacza Rachunku, otwarty w ramach niniejszej promocji, nazywany dalej eKontem osobistym.

Karta - karta debetowa wydana przez bank na mocy posiadanej przez bank licencji organizacji płatniczej, której znak akceptacji jest umieszczony na Karcie, przez Kartę rozumie się również dane Karty w sytuacji, w której do dokonania transakcji Kartą wystarczające jest ich podanie. eKonto osobiste przez e-dowód – eKonto osobiste otwarte na podstawie umowy, którą zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji eDO App oraz Twojego e-dowodu. Transakcje – transakcje Kartą wydaną do eKonta osobistego (w tym płatności telefonem) i/lub transakcje BLIK. Do transakcji zaliczamy bezgotówkowe transakcje zakupu Kartą w punkcie handlowo-usługowym i w internecie (w tym płatności telefonem) oraz transakcje przy użyciu usługi BLIK w punkcie handlowo-usługowym i w internecie.

Wpływ – jednorazowy wpływ min. 1000 zł na eKonto osobiste, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem. Do wpływów zaliczamy również wpłatę we wpłatomacie i wpłatę w oddziale banku.

Premie – Premia za szybki Wpływ i Transakcje, Premia I-III za Wpływ i Transakcje. Bonusy – Bonus za otwarcie konta przez e-dowód oraz Bonus za otwarcie eKonta Junior. Nagroda specjalna – Nagroda za Wpływ i Transakcje.

Promocyjne oprocentowanie – oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 1,7% do kwoty 10 000 zł. Oprocentowanie środków przewyższających kwotę 10 000 zł na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele wynosi 0,01% w skali roku.

eKod - kod alfanumeryczny, który otrzymasz za pośrednictwem serwisu transakcyjnego do wykorzystania w sklepie Biedronka. eKod nie podlega wymianie na gotówkę.

Jeśli spełnisz warunki promocji możesz otrzymać maksymalnie 500 zł w ciągu 4 miesięcy, w tym:

    Premię za szybki Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

    Premię I za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

    Premię II za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

    Premię III za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

    Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez e-dowód w wysokości 50 zł,

    Bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 50 zł,

    Nagrodę specjalną za Wpływ i Transakcje w formie eKodu do sieci sklepów Biedronka  o wartości 200 zł.

Dodatkowo możesz otrzymać Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 1,7% do kwoty 10 000 zł, jeżeli zawnioskujesz o rachunek do regularnego oszczędzania na wniosku o eKonto osobiste.

 

Kiedy i jak możesz przystąpić do promocji?    

Do promocji możesz przystąpić od 23.08.2021 r. do 28.09.2021 r.

Promocja trwa od 23.08.2021 r. do 28.02.2022 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Premię.

Promocją objętych jest pierwszych 2000 rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych eKonto osobiste z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej, otwartych w ramach Promocji dostępnej na stronie www.mbank.pl/ekonto-osobiste-plus-nagroda. O wyczerpaniu limitu poinformujemy niezwłocznie na stronie Promocji.

Aby skorzystać z promocji:

    w czasie, w którym możesz przystąpić do Promocji, złożysz wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie Karty z dedykowanej strony www.mbank.pl/ekonto-osobiste-plus-nagroda

    na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE OŚWIADCZENIA,

zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

Warunki/zasady promocji    

Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:

    zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,

    zrobisz minimum 8 Transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta

osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,

    Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do Promocji w czerwcu i wykonałeś Wpływ w ciągu 7 dni oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w czerwcu i/lub lipcu, to premię otrzymasz do końca sierpnia.

Premię I/II/III za Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli spełnisz warunki łącznie warunki:

    zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste odpowiednio w drugim/trzecim/czwartym pełnym miesiącu po otwarciu eKonta osobistego,

    zrobisz minimum 8 Transakcji odpowiednio w drugim/trzecim/czwartym pełnym miesiącu

po otwarciu eKonta osobistego,

    Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Premię I/II/III za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca trzeciego/czwartego/piątego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do Promocji w czerwcu, wykonałeś Wpływ i Transakcje w sierpniu/wrześniu/październiku, to odpowiednio premie I/II/III otrzymasz do końca września/października/listopada.

Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez e-dowód otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

    otworzysz eKonto osobiste przez e-dowód,

    zrobisz minimum 1 Transakcję w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym,

    Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

    otworzysz eKonto osobiste,

    następnie otworzysz eKonto Junior do końca pierwszego miesiąca następującego po

otwarciu eKonta osobistego.

Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez e-dowód i/lub Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego.

Nagrodę specjalną za Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

    zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste w miesiącu otwarcia eKonta i/lub w kolejnym miesiącu,

    zrobisz minimum 8 Transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta

osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,

Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Nagrodę specjalną za Wpływ i Transakcje otrzymasz w formie eKodu do końca listopada za pośrednictwem serwisu transakcyjnego.

Łączna wartość Premii wynosi maksymalnie 200 zł.  Łączna wartość Bonusów wynosi maksymalnie 100 zł. Wartość Nagrody specjalnej wynosi 200 zł.

Premie, Bonusy i Nagroda specjalna są niezależnie od siebie, np. możesz zyskać wszystkie Premie, Bonusy i Nagrodę specjalną, czyli łącznie 500 zł ( w tym 200 zł w eKodzie do sklepu Biedronka). Jednak również możesz otrzymać jedną z Premii i/lub jeden Bonus  i/lub Nagrodę Specjalną      w zależności od tego jakie i kiedy spełniłeś warunki.

Możesz  otrzymać  po  jednej  Premii  za  szybki  Wpływ  i  Transakcje,  Premii  I-III  za  Wpływ  i Transakcje, po jednym Bonusie za otwarcie eKonta osobistego przez e-dowód oraz za otwarcie eKonta Junior, po jednej Nagrodzie specjalnej, np. nie możesz zyskać dwóch Premii II za Wpływ i Transakcje.

Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele przez 3 kolejne pełne miesiące kalendarzowe, np. jeżeli otworzyłeś rachunek do regularnego oszczędzania Moje Cele na koniec czerwca, to promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez lipiec, sierpień i do końca września. Po tym okresie środki na  rachunku  do  regularnego  oszczędzania  Moje  cele  będą  oprocentowane  zgodnie  z aktualnie obowiązującą w Banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBank S.A.

Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele jest naliczane, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest weryfikowany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

(np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są rachunki do regularnego oszczędzania Moje cele i ostatniego dnia czerwca miałeś na nich 300 zł, to aby mieć promocyjne oprocentowanie na koniec lipca, na tych rachunkach musisz mieć o 100 zł więcej niż ostatniego dnia czerwca.

Czyli: stan aktywów na Moich celach na 30.06 = 300zł.

Jeśli stan aktywów na Moich celach na 31.07 = 400zł -> naliczy się promocyjne oprocentowanie.

 Jeśli stan aktywów na celach na 31.07 = 399zł -> NIE naliczy się promocyjne oprocentowanie)

Jeżeli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia Rachunku, promocja przestanie Cię obowiązywać.

Nagroda (Premia, Bonus, Nagroda specjalna) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).

 

 Koszt prowadzenia ekonta w mBanku

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce od 100 zł
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą
  • 0 zł za obsługę karty debetowej pod warunkiem dokonania nią transakcji bezgotówkowych na kwotę 350 zł