Zgarnij do 160 zł za założenie konta osobistego Direct lub Komfort w ING

W ING Bank Śląski można skorzystać z promocji, w której za założenie konta osobistego Direct lub Komfort można zyskać premię do 160 zł. W zależności od spełnienia przez uczestnika promocji warunków może on otrzymać nagrodę w wysokości 110 zł lub 160 zł. Do promocji można przystąpić do 30.09.2021 r. 

Regulamin promocji: „Do 160 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort”

Definicje

1.    Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)    Bank (Organizator) − ING Bank Śląski S.A., który jest organizatorem Promocji, 

2)    Promocja − ta promocja „Do 160 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort”.

3)    Regulamin – ten regulamin Promocji „Do 160 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort”.

4)    Uczestnik – osoba fizyczna (konsument), mająca pełną zdolność do czynności prawnych, którą nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Uczestnikiem Promocji w Banku zostaje klient indywidualny, który wyrazi zgodę na przystąpienie do Promocji oraz najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji wyrazi zgodę na przekazywanie przez Bank informacji handlowych (marketingowych) w tym profilowanych informacji handlowych w sposób elektroniczny i spełni pozostałe, przewidziane regulaminem warunki uczestnictwa Promocji. 

5)    Konto – Konto z Lwem Direct w PLN albo Konto z Lwem Komfort w PLN, otwarte w ramach Promocji.

6)    Karta – jakakolwiek karta debetowa wydana Uczestnikowi Promocji do Konta: Visa zbliżeniowa (w tym Visa zbliżeniowa w telefonie), Mastercard w telefonie.

7)    Portfel mobilny – cyfrowy portfel Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay umożliwiający płatność wirtualną postacią Karty.

8)    Cel oszczędnościowy – funkcjonalność w ramach systemu Moje ING wspierająca oszczędzanie na OKO na określony przez posiadacza tego rachunku cel.

9)    OKO - Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN otwarte od dnia rozpoczęcia promocji.

10)    BLIK – funkcjonalność w aplikacji mobilnej Banku umożliwiająca wykonanie transakcji.

11)    System Moje ING lub Moje ING - usługa elektroniczna Banku, która związana jest ze świadczeniem usług finansowych, oferowanych lub wykonywanych przez Bank na odległość, w tym ze składaniem dyspozycji. System bankowości internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla jego użytkowników i dostępny poprzez urządzenie z przeglądarką internetową i łącza internetowe.

12)    Moje ING mobile – aplikacja mobilna Banku przeznaczona na urządzenia mobilne, która jest dostępna po jej zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym użytkownika.

13)    Transakcja – transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu Karty, Portfela mobilnego lub BLIKA za towary i usługi np.

w sklepach stacjonarnych, internetowych, przez telefon.

14)    Transakcja anulowana - transakcja dokonana przez klienta, która z przyczyn technicznych nie została zrealizowana, a pieniądze zostały zwrócone na jego Konto.

 

Czas Promocji

2.    Promocja trwa od 1 lipca 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. Konto można założyć do 30.09.2021 r. 

Warunki Promocji i zasady otrzymania nagrody

3.    Aby otrzymać nagrodę 110 zł, Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w punkcie 3. od 1) do 5) łącznie, czyli:

1)    od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. nie może posiadać lub nie współposiadać któregokolwiek z osobistych Kont z Lwem w PLN: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Active (dostępne w ofercie od 29 marca 2021 r.), Student, Klasyczne, PRP. Promocja nie dotyczy osób posiadających lub współposiadających produkty Banku (np. konta, karty, pożyczki) oraz osób będących pełnomocnikami do tych produktów.

2)    od 1 lipca do 30 września 2021 r. otworzy Konto wraz z OKO oraz zamówi Kartę. Konto otworzyć można za pomocą strony internetowej Banku www.ing.pl lub przez aplikację Moje ING mobile (przed zalogowaniem wybierając w aplikacji „Załóż konto bankowe”).

Uczestnik może zamówić Kartę do Konta do 30 września 2021 r., także po zalogowaniu się do Systemu Moje ING.

3)    do 31 grudnia 2021 r. wykona transakcje bezgotówkowe w złotych polskich na łączną kwotę minimum 1000 zł Kartą, Portfelem mobilnym lub BLIKIEM. Nie zostaną uwzględnione transakcje anulowane oraz wypłata gotówki z bankomatu,

4)    do dnia wypłaty nagrody będzie posiadać Konto prowadzone przez jedną osobę, otwarte w ramach Promocji wraz z Kartą wydaną do tego Konta oraz OKO,

5)    najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji wyrazi zgodę na przekazywanie przez Bank, w sposób elektroniczny, informacji handlowych (marketingowych) i profilowanych informacji handlowych.

4.    Aby otrzymać nagrodę 160 zł, Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w punkcie 3. oraz w punkcie 4. od 1) do 4) łącznie, czyli musi:

1)    do  31  grudnia  2021  r.  wykonać   min.   3   transakcje   bezgotówkowe  BLIKIEM  za  zakupy w sklepach internetowych (mogą to być transakcje w ramach transakcji opisanych w punkcie 3. pkt 3). Nie zostaną uwzględnione transakcje anulowane oraz wypłata gotówki z bankomatu,

2)    do 31 grudnia 2021 r. otrzymać w każdym z trzech dowolnych miesięcy łączny wpływ wynoszący przynajmniej 1000 zł (może to być wynagrodzenie, renta lub emerytura) - na Konto otwarte w ramach Promocji. Wpływ nie może być przekazywany z rachunku, którego posiadaczem jest klient indywidualny. Nie będą też brane pod uwagę wpłaty własne w oddziałach Banku lub wpłatomatach Banku.

3)    do 31 grudnia 2021 r. założyć minimum jeden Cel oszczędnościowy na OKO.

4)    na 31 grudnia 2021 r. posiadać Cele oszczędnościowe (minimum jeden) założone w czasie Promocji, których suma sald wynosi minimum 300 zł.

5.    Uczestnikom,  którzy  spełnią   warunki  promocji   Bank   wypłaci  nagrodę  do  14  stycznia  2022  r. na OKO. Jeśli Uczestnik posiada więcej niż jedno Otwarte Konto Oszczędnościowe, wypłata nagrody nastąpi na to, które zostało otwarte jako pierwsze. Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda w całym okresie trwania Promocji tj. 110 zł albo 160 zł.

6.     Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 Jak założyć konto przez internet w ING Bank Śląski ? 

  • Przygotuj dowód osobisty (potrzebne będą dane z dokumentu i zdjęcie)
  • Wybierz płatność do konta - kartę lub płatność telefonem (kartę przywiezie kurier, ale od razu mozesz aktywować dla niej płatności telefonem - w Moim ING)
  • Potwierdź swoją tożsamość w jeden z 4 sposobów: 1/ na selfie w aplikacji Moje ING 2/ przelewem z innego banku 3/ z kurierem 4/ w oddziale
  • Ciesz się nowym kontem  - potwierdzenie wysłania wniosku bank potwierdzi przesłaniem wiadomości sms, w e-mailu otrzymasz umowę i dostęp do Mojego ING

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Bank Śląski

  • oddzielasz oszczędności od bieżących wydatków
  • przelewasz pieniądze z konta oszczędnościowego przez internet za 0 zł na swoje konto osobiste 
  • możesz połączyć je z BLIK, aby wygodnie wpłacać i wypłacać z bankomatów w ING Banku Polskiego i Planet Cash bez karty 

W ING można założyć po dwa konta oszczędnościowe w takich walutach jak: PLN, EUR, USD, GBP

Przelewy realizowane z konta oszczędnościowego na dowolny rachunek w ING są bezpłatne. Pierwszy przelew na rachunek w innym banku jest bezpłatny, kolejny kosztuje 9 zł. 

Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w ING Bank Śląski 

Konto w PLN niezależnie od kwoty 0.5%

Konto w EUR niezależnie od kwoty 0,01%

Konto w USD niezależnie od kwoty 0,01%

Konto w GBP niezależnie od kwoty 0,01%

Comments powered by CComment