Otwórz ekonto i zgarnij do 250 zł premii w promocji w mBank

Zakładając ekonto w mBanku w promocji można zyskać 4 premię pieniężne w wysokości 50 zł. Uczestnik promocji premię w wysokości 50 zł otrzyma pod warunkiem dokonania 8 transakcji bezgotówkowych oraz zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 1000 zł. Dodatkowo można otrzymać 50 zł za otwarcie konta na selfie bądź e-dowód. Łącznie w promocji zyskać można 250 zł. 

REGULAMIN PROMOCJI: ,,Ekonto osobiste plus premia" 

 

Nowy klient banku - osoba, która począwszy od 01.01.2018 r. nie była i nadal nie jest

posiadaczem lub współposiadaczem:

    rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub

    rachunku oszczędnościowego

o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eKonto osobiste prowadzony przez bank na Twoją rzecz jako posiadacza Rachunku, otwarty w ramach niniejszej promocji, nazywany dalej eKontem osobistym.

Karta - karta debetowa wydana przez bank na mocy posiadanej przez bank licencji organizacji płatniczej, której znak akceptacji jest umieszczony na Karcie, przez Kartę rozumie się również dane Karty w sytuacji, w której do dokonania transakcji Kartą wystarczające jest ich podanie. eKonto osobiste na selfie –  eKonto osobiste  otwarte  na podstawie  umowy, którą zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia Twojego dowodu osobistego.

eKonto osobiste przez e-dowód – eKonto osobiste otwarte na podstawie umowy, którą zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji eDO App oraz Twojego e-dowodu. Transakcje – transakcje Kartą wydaną do eKonta osobistego (w tym płatności telefonem) i/lub transakcje BLIK. Do transakcji zaliczamy bezgotówkowe transakcje zakupu Kartą w punkcie handlowo-usługowym i w internecie (w tym płatności telefonem) oraz transakcje przy użyciu usługi BLIK w punkcie handlowo-usługowym i w internecie.

Wpływ – jednorazowy wpływ min. 1000 zł na eKonto osobiste, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem. Do wpływów zaliczamy również wpłatę we wpłatomacie i wpłatę w oddziale banku.

Premie – Premia za szybki Wpływ i Transakcje, Premia I-III za Wpływ i Transakcje.

Bonusy – Bonus za otwarcie konta na selfie/ przez e-dowód oraz Bonus za otwarcie eKonta Junior.

Promocyjne oprocentowanie – oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 1,7% do kwoty 10 000 zł. Oprocentowanie środków przewyższających kwotę 10 000 zł na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele wynosi 0,01% w skali roku.

Jeśli spełnisz warunki promocji możesz otrzymać maksymalnie 300 zł w ciągu 4 miesięcy, w tym:

    Premię za szybki Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

    Premię I za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

    Premię II za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

    Premię III za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

    Bonus za otwarcie eKonta osobistego na selfie/ przez e-dowód w wysokości 50 zł,

    Bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 50 zł.

Dodatkowo możesz otrzymać Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 1,7% do kwoty 10 000 zł, jeżeli zawnioskujesz o rachunek do regularnego oszczędzania na wniosku o eKonto osobiste.

Do promocji możesz przystąpić od 01.06.2021 r. do 28.09.2021 r.

Promocja trwa od 01.06.2021 r. do 28.02.2022 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Premię.

Aby skorzystać z promocji:

    w czasie, w którym możesz przystąpić do Promocji, złożysz wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie Karty,

    na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE

OŚWIADCZENIA,

    zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

 Jak skorzystać z promocji ? 

 

Warunki/zasady promocji    Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:

    zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,

    zrobisz minimum 8 Transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,

    Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do Promocji w czerwcu i wykonałeś Wpływ w ciągu 7 dni oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w czerwcu i/lub lipcu, to premię otrzymasz do końca sierpnia.

Premię I/II/III za Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli spełnisz warunki łącznie warunki:

    zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste odpowiednio w drugim/trzecim/czwartym

pełnym miesiącu po otwarciu eKonta osobistego,

    zrobisz minimum 8 Transakcji odpowiednio w drugim/trzecim/czwartym pełnym miesiącu

po otwarciu eKonta osobistego,

    Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Premię I/II/III za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca trzeciego/czwartego/piątego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do Promocji w czerwcu, wykonałeś Wpływ i Transakcje w sierpniu/wrześniu/październiku, to odpowiednio premie I/II/III otrzymasz do końca września/października/listopada.

Bonus za otwarcie eKonta osobistego na selfie/ przez e-dowód otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

    otworzysz eKonto osobiste na selfie/ przez e-dowód,

    zrobisz minimum 1 Transakcję w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym,

    Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

    otworzysz eKonto osobiste,

    następnie otworzysz eKonto Junior do końca pierwszego miesiąca następującego po

otwarciu eKonta osobistego.

Bonus za otwarcie eKonta osobistego na selfie /przez e-dowód i/lub Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego.

 

Łączna wartość Premii wynosi maksymalnie 200 zł. Łączna wartość Bonusów wynosi maksymalnie 100 zł.

Premie i Bonusy są niezależnie od siebie, np. możesz zyskać wszystkie Premie i Bonusy, czyli łącznie 300 zł. Jednak również możesz otrzymać jedną z Premii i/lub jeden Bonus w wysokości 50 zł w zależności od tego jakie i kiedy spełniłeś warunki.

 

Możesz  otrzymać  po  jednej  Premii  za  szybki  Wpływ  i  Transakcje,  Premii  I-III  za  Wpływ i Transakcje, po jednym Bonusie za otwarcie eKonta osobistego na selfie/ przez e-dowód oraz za otwarcie eKonta Junior, np. nie możesz zyskać dwóch Premii II za Wpływ i Transakcje.

Promocyjne oprocentowanie konta 

Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele przez 3 kolejne pełne miesiące kalendarzowe, np. jeżeli otworzyłeś rachunek do regularnego oszczędzania Moje Cele na koniec czerwca, to promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez lipiec, sierpień i do końca września. Po tym okresie środki na  rachunku  do  regularnego  oszczędzania  Moje  cele  będą  oprocentowane  zgodnie  z aktualnie obowiązującą w Banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBank S.A.

Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele jest naliczane, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest weryfikowany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

(np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są rachunki do regularnego oszczędzania Moje cele i ostatniego dnia czerwca miałeś na nich 300 zł, to aby mieć promocyjne oprocentowanie na koniec lipca, na tych rachunkach musisz mieć o 100 zł więcej niż ostatniego dnia czerwca.

Czyli: stan aktywów na Moich celach na 30.06 = 300zł.

Jeśli stan aktywów na Moich celach na 31.07 = 400zł -> naliczy się promocyjne oprocentowanie.

Jeśli stan aktywów na celach na 31.07 = 399zł -> NIE naliczy się promocyjne oprocentowanie)

 

Jeżeli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia Rachunku, promocja przestanie Cię obowiązywać.

 

 

Jak otrzymać premię 200 zł w promocji ekonta  ? 

 

PREMIA 50 ZŁ ZA SZYBKI WPŁYW I TRANSAKCJE

Warunki otrzymania premii:

  • jednorazowy wpływ na min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta
  • min. 8 transakcji kartą w tym płatność telefonem lub BLIK w miesiącu otwarcia konta lub w miesiącu kolejnym

PREMIA 1 50 ZŁ ZA WPŁYW I TRANSAKCJE W DRUGIM MIESIĄCU

Warunki otrzymania premii:

  • jednorazowy wpływ na min. 1000 zł 
  • min 8 transakcji kartą w tym płatności telefonem i BLIK w drugim pełnym miesiącu po otwarciu konta  

PREMIA 2 50 ZŁ ZA WYPŁYW I TRANSAKCJE W TRZECIM MIESIĄCU

Warunki otrzymania premii:

  • jednorazowy wpływ na konto na min. 1000 zł
  • min 8 transakcji kartą w tym płatności telefonem i BLIK w trzecim miesiącu po otwarciu konta 

 PREMIA 3 50 ZŁ ZA WPŁYW I TRANSAKCJE W CZWARTYM MIESIĄCU

Warunki otrzymania premii:

  • jednorazowy wpływ na konto na min. 1000 zł
  • min 8 transakcji kartą w tym płatności telefonem i BLIK w czwartym pełnym miesiącu po otwarciu konta 

 Jak zgarnąć 50 zł za otwarcie konta na selfie lub e-dowód ?

Konto na selfie -  Prosto i szybko otwierasz konto, nie wychodząc z domu. Warunkiem dodatkowym jest wykonanie minimum jednej transakcji kartą debetową w miesiącu otwarcia konta lub kolejnym. 

Konto na e-dowód - Musisz mieć e-Dowód czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną (wydany od marca 2019 r.), telefon z NFC oraz 4-cyforwy kod PIN. Warunkiem dodatkowym jest wykonanie minimum jednej transakcji karta debetową w miesiącu otwarcia konta lub kolejnym.

Koszt prowadzenia ekonta 

 0 zł za otwarcie i prowadzenie swojego konta, 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce od 100 zł oraz wypłaty z bankomatów za granicą, 0 zł za kartę – jeśli łączna kwota transakcji przy jej użyciu wyniesie minimum 350 zł.

 

Comments powered by CComment