Otwórz konto w BNP Paribas i zyskaj 300 zł premii

Otwórz konto w promocji w BNP Paribas i zgarnij 300 zł premii

W promocji: ,,Otwórz się na zmiany" zyskać można 300 zł premii. Nagroda jest podzielona na trzy wypłaty w wysokości: 50 zł, 100 zł i 150 zł. Uczestnik promocji otrzyma tyle nagród ile zdoła spełnić warunków opisanych w regulaminie. Do promocji można przystąpić do 30.06.2021 r. Warto podkreślić, że ilość promocyjnych kont jest ograniczona i wynosi 3000 rejestracji. 

Regulamin promocji: ,,Otwórz się na zmiany"

 • promocja trwa do 30.06.2021 r. z tym, że pula promocyjnych kont jest ograniczona i wynosi 3000 rejestracji
 • w ramach promocji należy otworzyć Konto Otwarte na Świat wraz z kartą debetową

W promocji może wziąć udział uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki:

 • nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie umowy ramowej
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta osobistego w promocji, nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku
 • dokona zgłoszenia w promocji na stronie promocji najpóźniej do 30.06.2021 r. bądź do liczby 3000 kont, które są objęte promocją
 • wypełni formularz rejestracyjny na dedykowanej stronie promocji 
 • złoży w formularzu wymagane oświadczenia do wzięcia udziału i przeprowadzenia promocji dotyczących zaakceptowania regulaminu, zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz ich przekazanie do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji
 • prześlę wypełniony w powyższy sposób formularz poprzez wciśnięcie przycisku: ,,Zarejestruj się"

Po przesłaniu formularza uczestnik otrzymuje informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym. 

 • złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po dokonaniu rejestracji na stronie promocyjnej do 30.06.2021 r. z wykorzystaniem linka promocyjnego tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linka na stronę internetową banku
 • poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane jak podczas wypełniania formularza rejestracyjnego 
 • zawrzę umowę ramową w zakresie konta osobistego, karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą linka promocyjnego wg swego wyboru

- na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

- za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile gdzie weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację

W obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku - Autenti. 

Uczestnik promocji powinien również nadać PIN do karty w terminie do 16.07.2021 r. 

Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo nie będą brały udziału w promocji. 

Nagrody i zasady ich przyznawania

Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości  50 zł. Pierwsza nagroda zostanie wypłacona uczestnikowi, który łącznie:

 • spełni wszystkie wyżej opisane warunki w tym złoży wniosek o konto, zawrze umowę ramową, nada PIN do karty oraz
 • w lipcu 2021 r. wykona min. 1 przelew (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile)

Druga nagroda o wartości 150 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łacznie:

 • spełni warunki do otrzymania pierwszej nagrody oraz
 • w sierpniu 2021 r. łącznie otrzyma wpływ/y na min. kwotę 500 zł i wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę 300 zł 

Trzecia nagroda o wartości 100 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie: 

 • spełni warunki do otrzymania drugiej nagrody oraz
 • otrzyma wpływ/y na kwotę min. 1000 zł 
 • wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł 
 • wykona min. 3 przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile)

Weryfikację prawa uczestników do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi organizator. 

Wydanie nagród w promocji

Każdy uczestnik promocji, który spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie zostanie poinformowany przez organizatora z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. 

Wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana do 20.08.2021 r, wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody do 24.09.2021 r., wiadomość o przyznaniu trzeciej nagrody do 22.10.2021 r. 

Każda nagroda zostanie przekazana laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody. 

Każdy laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody otrzyma od Organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z unikalnym linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link.

Każdy laureat do 26.08.2021 r. zaloguje się na stronie Organizatora i przekaże tam numer konta założonego w ramach promocji. Jeżeli laureat nie wskaże numeru konta, nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu podania numeru konta.