Zyskaj do 500 zł premii w promocji Konta 360 z Huawei w Bank Millennium

Odbierz do 500 zł premii w promocji Konta 360 z Huawei

W promocji za założenie konta 360 lub 360 Student zyskać można premię w wysokości 200 zł oraz 50 zł w postaci ekarty goodie. Dodatkowo uczestnik promocji zyskać może kartę podarunkową do wykorzystania w sklepie huwawei o wartości 250 zł. Ilość promocyjnych kont jest ograniczona i dotyczy 1000 kont. Do promocji można przystąpić do 30.06.2021 r. 

Regulamin promocji: ,,Nawet 500 zł w promocji Konta 360 z Huawei"

Nagrodami w promocji są: 

 1. premia w wysokości 200 zł przekazywana na nowo otwarte konto uczestnika oraz 50 zł w postaci ekarty goodie (ekarta udostępniona jest w aplikacji goodie, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych za pomocą płatności zbliżeniowych GPay bądź ApplePay i internetowych na terenie Polski). Ekarta goodie zostanie przekazana w formie cyfrowego kodu poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu podawny we wniosku o konto i zdefiniowania do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w KBE. Czas aktywacji kodów jest limitowany i wynosi 60 dni. Ekarta jest ważna przez 12 miesięcy. 
 2. Karta podarunkowa o wartości 250 zł. Każdy uczestnik, który spełni warunki określone w regulaminie otrzyma dodatkowo elektroniczną kartę podarunkową Huwawei o wartości 250 zł, ważną nie krócej niż do 31.08.2021 r. Karta podarunkowa zostanie przekazana w postaci cyfrowego kodu wraz z datą ważności w treści sms, który zostanie wysłany na numer telefonu podany we wniosku o konto i zdefiniowany do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w KBE. Kartę można wykorzystać w internetowym sklepie Huwawei (huwawei.pl lub https://consumer.huwawei.com/pl/offer. Rabat w kwocie 250 zł naliczy się przy zamówieniu na minimum 300 zł. Kartę podarunkową można wykorzystać jednorazowo i nie łączy się ona z innymi kodami rabatowymi. 
 • każdą z nagród w promocji można otrzymać tylko raz
 • promocją objętych jest 1000 pierwszych kont otwartych w jej ramach

Zasady udziału w promocji 

W promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

2) nie jest pracownikiem banku

3) złożyła wniosek o konto za pośrednictwem dedykowanej strony promocji oraz zaakceptowała regulamin

4) posiada zdefiniowany polski numer telefonu do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w KBE 

Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej konta 360 lub konta 360 Student organizowanej przez bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył konto 360 lub konto 360 student,

Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu banku i której wniosek jest procesowany przez bank w trakcie trwania promocji. 

 Zasady przyznawania nagród

Uczestnik nabywa prawo do Karty Podarunkowej po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • do dnia 30.06.2021 r. złoży wniosek o konto przez stronę albo pobierze aplikację banku, z której rozpocznie proces zakładania konta, a następnie zawrze umowę o konto wraz z kartą debetową oraz aktywuje aplikację mobilną banku
 • składając wniosek o konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od banku przez kanały elektroniczne oraz przez telefon

Uczestnik nabywa prawo do premii po spełnieniu wyżej opisanych warunków oraz jeśli w każdym z czterech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych tj. w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2021 r. zasili nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000 zł oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności kartą do tego konta lub za pomocą usługi BLIK.

Uczestnik, który zawrze umowę o konto z wykorzystaniem fotoweryfikacji (selfie) uzyska prawo do premii jeśli do 31.09.2021 r. w placówce banku złoży wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

Bank przy ocenie spełnienia warunków nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary, czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii. 

Premia zostanie przekazana w terminie do 30.11.2021 r., a karta podarunkowa w terminie do 31.07.2021 r. Nagrody zostaną przekazane o ile uczestnik w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o konto oraz nie odwoła zgód o których mowa. 

 

Konto 360 koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (obsługa konta i karty debetowej jest darmowa pod warunkiem zapewnienia wpływu na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonania minimum 1 płatności bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej bądź aplikacji BLIK)
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów 
 • dla Konta 360 Student dla osób w wieku od 18 do 26 lat prowadzenie konta oraz karty debetowej jest bezpłatne w przypadku dokonania minimum jednej płatności przy użyciu karty debetowej bądź BLIK