Otwórz konto w BNP Paribas, aktywnie z niego korzystaj i zgarnij 250 zł premii

Wystartowała nowa promocja konta osobistego w BNP Paribas. W promocji za założenie konta osobistego: Konto Otwarte na Świat wraz z kartą oraz aktywne z niego korzystanie można zyskać premię w wysokości 250 zł. Aby otrzymać premię należy przede wszystkim w każdym z miesięcy czerwiec - lipiec wykonać min. 1 przelew za pomocą bankowości elektronicznej bądź aplikacji mobilnej oraz 3 transakcje bezgotówkowe kartą. W tych miesiącach należy zapewnić również wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł. 

Regulamin promocji: ,,Złap premię"

 • promocja trwa od 14.05.2021 r. do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji w promocji, lecz nie później niż 06.06.2021 r.

W promocji może wziąć udział uczestnik, który łącznie spełni następujące warunki:

 • nie jest stroną umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z bankiem w dniu składania wniosku o zawarcie umowy ramowej
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta osobistego w promocji nie był posiadaczem, ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku
 • dokona zgłoszenia w promocji na stronie w okresie od 14.05.2021 r. do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji, lecz nie później niż 06.06.2021 r. poprzez:
 • a) wypełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane
 • b) złożenie w formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w promocji i jej przeprowadzenia, dotyczących zaakceptowania regulaminu. zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz ich przekazanie do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji, a także upoważnienie banku do przekazania organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody
 • c) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku ,,Zarejestruj się" (po przesłaniu formularza uczestnik otrzyma informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz  e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym
 • złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po rejestracji na stronie promocji, w okresie od 14.05.2021 r. do 06.06.2021 r. z wykorzystaniem linku promocyjnego tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową banku
 • poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania formularza rejestracyjnego
 • zawrze umowę ramową w zakresie konta osobistego, karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą linku promocyjnego
 • - na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo
 • - za pomocą aplikacji mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację w obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku Autenti oraz nada PIN do karty do 20.06.2021 r. 
 • jest posiadaczem konta osobistego wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz
 • zgłoszenia do promocji wypełnione w sposób nieprawidłowy, w sposób niepełny lub zawierający nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane

Nagrody i zasady ich przyznawania

Nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 250 zł. Każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę w wysokości 250 zł.

Nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie:

 • spełni wszystkie warunki opisane wyżej w tym złoży wniosek o konto osobiste, zawrze umowę ramową i nada PIN do karty oraz
 • w każdym z miesięcy czerwiec - lipiec łącznie:
 • - wykona min. 1 przelew za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna)
 • - wykona min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą
 • - otrzyma wpływ/y na min. łączną kwotę 1000 zł * każdy wpływ na konto uczestnika w wykluczeniem: wpływów z innych rachunków, którego uczestnik jest właścicielem lub współposiadaczem, z tytułu otrzymania kredytów i pożyczek oraz wpłat gotówkowych
 • weryfikację prawa uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi organizator na podstawie danych przekazanych mu przez uczestników, które to dane organizator przekaże bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od uczestników
 • uczestnik nie może przenieść prawo do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany6 nagrody na inną nagrodę

Wydanie nagród w promocji

Każdy uczestnik promocji, który spełni opisane w regulaminie warunki do otrzymania nagrody zostanie poinformowany przez organizatora z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o jej przyznaniu za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym w terminie do 20.08.2021 r. 

Każda nagroda zostanie przekazana laureatom tj. przelew zostanie wysłany do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody tj. do dnia 31.08.2021 r.

W celu odbioru nagrody każdy laureat:

 • każdy laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody pieniężnej, otrzyma od organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomość wraz z unikalnym linkiem i kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie 
 • każdy laureat do 26.08.2021 r. powinien zalogować się na stronie wskazanej przez organizatora w wiadomości oraz powinien na tej stronie podać numer nowo otwartego konta założonego w ramach promocji, na ten rachunek zostanie wysłany przelew z nagrodą 
 • nagroda w promocji jest zwolniona z podatku dochodowego 

 

Jak otworzyć konto ?

 • przygotuj dowód osobisty będzie Ci potrzebny do wypełnienia wniosku
 • złóż wniosek (sprawdź dokładnie podane przez siebie dane)
 • załącz zdjęcie z telefonu lub komputera
 • podpisz umowę - umowę należy podpisać podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu sms - w systemie partnera banku Autenti
 • o pozytywnej weryfikacji konta klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości sms oraz przez e-mail
 • po pozytywnej weryfikacji zaloguj się do konta poprzez bankowość internetową GOonline oraz aplikacji GOmobile (login znajdziesz na umowie oraz w adresie e-mail z informacją o pozytywnej weryfikacji)
 • odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane i nadaj PIN do karty w ciągu 7 dni od jej otrzymania

Comments powered by CComment