Mbank konto dla graczy z premią 100 zł oraz roczną subskrypcją G2A Plus

Mbank konto dla graczy z premią 100 zł oraz roczną subskrypcją na G2A PLUS

W promocji konta osobistego w mBanku zyskać można premię w wysokości 100 zł oraz roczną subskrypcję na G2A PLUS. Warunkiem otrzymania nagród jest przede wszystkim podpisanie umowy o o eKonto możliwości lub eKonto osobiste. Z promocji mogą skorzystać nowi klienci banku. 

Konto za 0 zł

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za obsługę i zaprojektowanie karty płatniczej - przy łącznej transakcji kartą na kwotę 350 zł miesięcznie
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce od kwoty min. 100 zł
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą 

Otwórz konto za 0 zł i zyskaj:

 • roczną subskrypcję G2A Plus - obniża ona cenę wszystkich gier na platformie G2A.COM
 • 100 zł w prezencie przy otwarciu konta
 • kartę płatniczą zaprojektowaną specjalnie dla klienta
 • eKartę wirtualną - zasil ją kwotą jaką chcesz, dodaj do płatności online lub za subskrypcję
 • cyber rescue - pomoc specjalisty jako ratunek, kiedy stracisz dostęp do konta gracza 

Jak zyskać kod na roczną subskrypcję G2A.COM PLUS

 1. do 30.06.2021 r. załóż promocyjneg konto w mBank
 2. wykonaj minimum 5 transakcji kartą oraz min. 1 transakcję BLIK w miesiącu otwarcia konta lub w pierwszym miesiącu po otwarciu konta 
 3. bank poinformuje Cię kiedy kod będzie do odbioru, wtedy zalogujesz się do do serwisu transakcyjnego i odbierzesz mOkazje
 4. wykonaj min. 5 transakcji kartą kredytową oraz min. 1 transakcję BLIK w kolejnym miesiącu i odbierz 100 zł zwrotu na konto otwarte w promocji 

Regulamin promocji: ,,Oferta dla graczy - nowi klienci" obowiązuje do 30.09.2021 r. 

 • do promocji można przystąpić do 30.06.2021 r. 
 • z promocji może skorzystać jedynie 5000 osób, które do niej przystąpią
 • informacja o aktualnej liczbie osób, które mogą jeszcze dołączyć do promocji będzie publikowana na stronie mBanku

W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwana dalej uczestnikiem promocji, która w okresie do 30.06.2021 r. spełni następujące warunki:

 • jest nowym klientem banku (przez nowego klienta rozumie się osobę, która od 01.01.2017 r. nie była lub nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowego lub rozliczeniowo - oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 11 40 2004 lub 11 40 2017)
 • złoży wniosek o otwarcie rachunku wraz z kartą
 • przystąpi do promocji poprzez zaznaczenie na wniosku oświadczenia o treści: ,,Przystępuje do promocji oraz zgadzam się na dostarczenie jej regulaminu przez stronę internetową banku"
 • zaznaczy we wniosku oświadczenie dotyczące programu mOkazje
 • zawrze umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej umową, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie może otworzyć konta z drugą osobą)

 

 

Zasady promocji

Nagrodami w promocji są:

a) kod uprawniający do rocznej subskrypcji G2A Plus (Nagroda 1)

b) zwrot 100 zł na rachunek uczestnika promocji (Nagroda 2)

Uczestnik promocji otrzyma nagrodę 1 jeśli:

 • wykona min. 5 transakcji kartą oraz min. 1 transakcję BLIK w miesiącu otwarcia i lub w pierwszym pełnym miesiącu po otwarciu rachunku (np. uczestnik promocji otworzy rachunek w maju, to czas na wykonanie transakcji ma do końca czerwca)
 • transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uczestnik promocji je wykonał 
 • nagrodę 1 bank udostępni w szczegółach mOkazji G2A Plus (w serwisie transakcyjnym oraz oraz aplikacji mobilnej na stronach mOkazji) na koniec drugiego pełnego miesiąca po otwarciu rachunku, o ile uczestnik promocji spełni warunki promocji
 • nagroda zostanie udostępniona najpóźniej do 30.09.2021 r. 
 • aby wykorzystać otrzymaną w promocji nagrodę, należy aktywować promocyjny kod rabatowy na stronie usługodawcy maksymalnie do 30.09.2021 r. 

Uczestnik promocji otrzyma nagrodę 2 jeśli: 

 • wykona min. 5 transakcji kartą oraz min. 1 transakcje BLIK w drugim pełnym miesiącu po otwarciu rachunku (np. uczestnik promocji otworzył rachunek w promocji w marcu, to czas na wykonanie transakcji ma w maju)
 • transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uczestnik promocji je wykonał 
 • uczestnik promocji otrzyma nagrodę 2 w postaci jednorazowego zwrotu na rachunek otwarty w promocji do końca kolejnego miesiąca, po którym spełnił warunki promocji (np. jeżeli uczestnik otworzył rachunek w promocji w marcu, to ma czas na spełnienie warunków do końca maja, a nagrodę otrzyma do końca czerwca)
 • nagroda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym

Załóż ekonto dla graczy 

WNIOSEK KONTO OSOBISTE DLA GRACZY POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA -> WNIOSEK

WNIOSEK EKONTO MOŻLIWOŚCI DLA GRACZY  W WIEKU OD 13 DO 24 ROKU ŻYCIA -> WNIOSEK