Załóż ekonto i zyskaj 200 zł premii

Otwórz ekonto osobiste w promocji i zyskaj 200 zł premii

Do 31.05.2021 r. trwa promocja konta osobistego w mBank. W promocji za założenie konta wraz z kartą i aktywne z niego korzystanie można zyskać 200 zł premii. Premia podzielona jest na 4 wypłaty po 50 zł. 

 Jak zyskać 200 zł premii w promocji eKonta ? 

Otrzymasz Premię, jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia eKonta promocyjnego spełnisz łącznie następujące warunki:

  • a) zasilisz eKonto promocyjne kwotą nie niższą niż 1000 zł. Jest to warunek konieczny. Nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem,
  • b) dokonasz co najmniej jednej transakcji Kartą i transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru),
  • c) dokonasz co najmniej jednej płatności telefonem i/lub płatności BLIK i transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru).

Transakcja kartą – bezgotówkowa transakcja zakupu kartą promocyjną w punkcie handlowo-usługowym i w internecie przy użyciu karty promocyjnej wydanej do eKonta promocyjnego.

Transakcja BLIK – transakcja zakupu w punkcie handlowo-usługowym i w internecie przy użyciu usługi BLIK, która jest powiązana z eKontem promocyjnym.

Wypłata gotówki BLIK-iem – transakcja wypłaty gotówki w bankomacie przy użyciu usługi BLIK, która jest powiązana z eKontem promocyjnym.

Przelew na numer telefonu – przelew wykonany z aplikacji mobilnej na numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK.

Płatność BLIK – transakcja BLIK, wypłata gotówki BLIK-iem, przelew na numer telefonu.

Za każdą transakcję kartą Uczestnik Promocji otrzyma 1 zł, a za każdą płatność telefonem i/lub płatność BLIK 2 zł, jednak nie więcej niż 50 zł łącznie za oba rodzaje płatności w miesiącu.

Premię otrzymasz w postaci jednorazowego zwrotu na eKonto promocyjne do końca kolejnego miesiąca, po którym spełniłeś warunki Promocji. Na przykład: jeżeli otworzyłeś eKonto promocyjne w styczniu, to czas na spełnienie warunków masz do końca lutego, a premię otrzymasz do końca marca. Premię wypłacimy w trzech turach, w trzech następujących po sobie miesiącach. Łączna premia z trzech kolejnych miesięcy nie może przekroczyć 150 zł.

 

 Koszt prowadzenia ekonta 

eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.