Załóż ekonto osobiste w mBanku i zyskaj wiele nagród

Załóż ekonto osobiste w mBank i zgarnij 100 zł bonus od organizatora oraz 200 zł premii w promocji banku i do 250 zł premii za skuteczne polecenie konta

Rozpoczęła się wspólna promocja prowadzona przez mBank i Rankomat. W tej promocji uczestnik, który zdecyduje się założyć konto zyskać może 100 zł premii za aktywne korzystanie z konta oraz do 250 zł bonusu za skuteczne polecenie ekonta. Dodatkowo mBank prowadzi odrębną promocję, w której zyskać można 200 zł premii za aktywne korzystanie z konta. Jeśli nie mamy osób, którym możemy polecić ekonto, to i tak w całej promocji możemy zgarnąć aż 350 zł premii. Warto wspomnieć również o tym, że mBank to jeden z pierwszych banków, który obsługiwał klientów zdalnie. W mBanku szybko możemy otrzymać kredyt online. Kredyty gotówkowe oraz konsolidacyjne często są oferowane w promocji. Mbank to bank z wieloletnim doświadczeniem, który cieszy się dobrą opinią wśród Polaków. 

Jak zyskać 100 zł premii od Organizatora promocji za założenie ekonta w mBanku ?

Regulamin promocji: ,,Twoje Konto z BONUSEM I PREMIĄ"

 • promocja trwa do 06.09.2021 r., przy czym do akcji można przystąpić w dniach od 23.04.2021 r. do 31.05.2021 r. 
 • bonus to jednorazowa premia pieniężna w wysokości 100 zł
 • premia to nagroda pieniężna w wysokości 50 zł przyznawana na rzecz Uczestnika Polecającego za skuteczne polecenie ekonta w mBank

Uczestnikiem akcji może być tylko pełnoletnia osoba, która:

 • jest konsumentem w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski
 • uczestnikiem akcji może być tylko osoba, która w okresie od 01.01.2017 r. do dnia rozpoczęcia akcji nie była i nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem prowadzonego przez bank rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017
 • w akcji nie mogą wziąć udziału osoby otwierającego rachunek wspólny
 • uczestnikami akcji mogą być osoby fizyczne, które posiadają lub posiadały prowadzony przez bank rachunek rozliczeniowy dla przedsiębiorców

Jak przystąpić do promocji ?

 1. Do akcji mogą przystąpić tylko uczestnicy, którzy zarejestrowali profil uczestnika w serwisie, rejestracja profilu uczestnika następuje na zasadach określonych w regulaminie serwisu internetowego bonus eBroker Partner dostępy na stronie
 2. Warunkiem przystąpienia do akcji jest zapoznanie się z treścią i akceptacją regulaminu
 3. Aby przystąpić do akcji uczestnik powinien, w okresie od 23.04.2021 r. do 31.05.2021 r. złożyć wniosek o otwarcie ekonta osobistego za pośrednictwem profilu uczestnika. Złożenie wniosku o otwarcie ekonta osobistego powinno nastąpić wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie akcji, formularz o którym mowa, jest aktywowany po kliknięciu przycisku ,,weź udział" na stronie promocji
 4. Podczas wypełnienia wniosku o otwarcie ekonta osobistego uczestnik powinien wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej
 5. W okresie od 23.04.2021 r. do 13.06.2021 r. uczestnik powinien zawrzeć umowę o konto osobiste na podstawie wniosku o otwarcie ekonta osobistego
 6. Umowa o ekonto osobiste zawierana jest na zasadach określonych przez bank, możliwe jest tylko zawarcie umowy przez uczestnika, który nie będzie współposiadaczem ekonta

Bonus w wysokości 100 zł - jak otrzymać  ? 

Aby uzyskać prawo do bonusu poza spełnieniem warunków przystąpienia do promocji, uczestnik powinien w terminie do 31.07.2021 r. w każdym z dwóch pierwszych miesięcy posiadania ekonta osobistego wykonać co najmniej 8 transakcji BLIK lub transakcji kartą, co oznacza, że

 • w przypadku zawarcia umowy o ekonto osobiste w kwietniu 2021 r., otrzymanie bonusu będzie możliwe w przypadku wykonania przedmiotowych transakcji w kwietniu i/lub maju 2021 r. oraz w czerwcu 2021 .
 • w przypadku zawarcia umowy o ekonto osobiste w maju 2021 r., otrzymanie bonusu będzie możliwe w przypadku wykonania przedmiotowych transakcji w maju i/lub czerwcu 2021 r. oraz w lipcu 2021 r. 
 • w przypadku zawarcia umowy o ekonto osobiste w  czerwcu 2021 r., otrzymanie bonusu będzie możliwe w przypadku wykonania przedmiotowych transakcji w czerwcu 2021 r. oraz w lipcu 2021 r. 

 Premia do 250 zł za skuteczne polecenie ekonta w mBank - jak otrzymać ? 

Każdy uczestnik Polecający, który spełni warunki otrzymania bonusu otrzyma premię w wysokości 50 zł, jeżeli przekaże kod polecający Osobie Poleconej

Warunkiem otrzymania premii na rzecz Uczestnika Polecającego jest spełnienie przez Osobę Poleconą warunków otrzymania bonusu oraz wpisanie kodu polecającego w odpowiednie pole formularza zgłoszenia do udziału w promocji. 

Jeden Uczestnik Polecający może udostępnić kod polecający na rzecz nieograniczonej liczby osób Poleconych, przy czym łączna wysokość premii na rzecz Uczestnika Polecającego nie może przekroczyć 250 zł. Oznacza to, że Uczestnik Polecający może zostać nagrodzony premią za maksymalnie 5 osób. 

W celu ubieganie się o otrzymanie premii Uczestnik Polecający powinien:

 • zalogować się do profilu uczestnika
 • przejść do strony promocji
 • skopiować kod polecający 
 • udostępnić kod polecający osobie poleconej
 • kliknąć przycisk ,,weź udział" dostępny na stronie akcji
 • wpisać kod polecający w formularz aktywowany po naciśnięciu przycisku ,,weź udział"

Ważne, aby w regulaminie przeczytać zasady dotyczące osób wykluczonych z promocji by im nie polecać konta. 

Wypłata bonusu oraz premii

 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy o ekonto osobiste albo rezygnacja z udziału w akcji przed jej zakończeniem tj. 06.09.2021 r. jest równoznaczne z utratą prawa do bonusu i premii. 

Za pośrednictwem strony akcji i profilu uczestnika można zawrzeć tylko jedną umowę o ekonto osobiste, która będzie uprawniała do jednorazowego wzięcia udziału w akcji. 

O spełnieniu warunków do otrzymania bonusu i ewentualnej premii, rankomat powiadomi uczestnika poprzez wysłanie wiadomości e-mail, lub sms z linkiem przekierowującym do formularza, w którym uczestnik powinien wskazać numer ekonta osobistego otworzonego w ramach akcji, formularz o, którym mowa w zadaniu poprzednim zostanie udostępniony przez rankomat również za pośrednictwem profilu uczestnika w zakładce ,,wypłata".

Wiadomość, o której mowa zostanie wysłana do 20.08.2021 r. 

Formularz należy wypełnić w nieprzekraczalnym 7 dniowym terminie uchybienie terminu obowiązkowi jest równoznaczne z utratą prawa do bonusu i premii, o ile ją przyznano. 

Wypłata bonusu oraz premii może nastąpić wyłącznie na ekonto osobiste uczestnika założone w ramach akcji. Wypłata nastąpi do 06.09.2021 r. 

Nagrody są zwolnione z podatku. 

 

 Jak zyskać 200 zł premii w promocji eKonta w mBanku ? 

Otrzymasz Premię, jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia eKonta promocyjnego spełnisz łącznie następujące warunki:

 • a) zasilisz eKonto promocyjne kwotą nie niższą niż 1000 zł. Jest to warunek konieczny. Nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem,
 • b) dokonasz co najmniej jednej transakcji Kartą i transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru),
 • c) dokonasz co najmniej jednej płatności telefonem i/lub płatności BLIK i transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru).

Transakcja kartą – bezgotówkowa transakcja zakupu kartą promocyjną w punkcie handlowo-usługowym i w internecie przy użyciu karty promocyjnej wydanej do eKonta promocyjnego.

Transakcja BLIK – transakcja zakupu w punkcie handlowo-usługowym i w internecie przy użyciu usługi BLIK, która jest powiązana z eKontem promocyjnym.

Wypłata gotówki BLIK-iem – transakcja wypłaty gotówki w bankomacie przy użyciu usługi BLIK, która jest powiązana z eKontem promocyjnym.

Przelew na numer telefonu – przelew wykonany z aplikacji mobilnej na numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK.

Płatność BLIK – transakcja BLIK, wypłata gotówki BLIK-iem, przelew na numer telefonu.

Za każdą transakcję kartą Uczestnik Promocji otrzyma 1 zł, a za każdą płatność telefonem i/lub płatność BLIK 2 zł, jednak nie więcej niż 50 zł łącznie za oba rodzaje płatności w miesiącu.

Premię otrzymasz w postaci jednorazowego zwrotu na eKonto promocyjne do końca kolejnego miesiąca, po którym spełniłeś warunki Promocji. Na przykład: jeżeli otworzyłeś eKonto promocyjne w styczniu, to czas na spełnienie warunków masz do końca lutego, a premię otrzymasz do końca marca. Premię wypłacimy w trzech turach, w trzech następujących po sobie miesiącach. Łączna premia z trzech kolejnych miesięcy nie może przekroczyć 150 zł.

 

 Koszt prowadzenia ekonta 

eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.