Promocja lubię to polecam - 8 edycja w Bank Millennium

 

Polecaj konto osobiste w Bank Millennium i odbierz nagrody w 8 edycji programu lubię to polecam

W Bank Millennium do 01.10.2021 r. trwa 8 edycja programu: ,,Lubię to polecam". W promocji za skuteczne polecenie konta można zyskać nagrody takie jak: 4 bilety do kina, ekartę prezentową o wartości 80 zł do sklepu Empik, kartę podarunkową o wartości 80 zł do zalando, ekartę o wartości 80 zł do wykorzystania w aplikacji goodie oraz lokatę 2% na 3 miesiące do maksymalnej kwoty 20 000 zł. W programie nagrodę zdobywa zarówno osoba Polecająca Konto oraz Zaproszona. Aktualnie trwa inna promocja związana z Bank Millennium, gdzie za założenie konta można zyskać bonus do 250 zł. Można skorzystać z tej promocji i zostać osobą, która zacznie polecać konto. 

Regulamin promocji: ,,Lubię to polecam - edycja 8"

 • promocja trwa do 01.10.2021 r. 

Uczestnikiem promocji jako ,,Obecny Klient", może być osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki:

 • ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotych w banku, nie dotyczy klientów, którzy posiadają Konto Techniczne lub występujących wyłącznie, jako pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również użytkownik jakiegokolwiek produktu, w tym karty przepłaconej prepaid
 • wyraziła zgody na otrzymywanie informacji marketingowych banku za pomocą środków porozumiewania się na odległość i utrzyma je w czasie trwania 8 edycji akcji lubię to polecam

W celu przystąpienia do programu Obecny Klient powinien zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego treść i potwierdzić swój udział w programie (można to zrobić w oddziale banku, w bankowości online, aplikacji mobilnej). 

Po przystąpieniu do programu Obecny Klient otrzymuje indywidualny kod, składający się z unikalnego ciągu 8 cyfr, zwany dalej w regulaminie kodem polecenia. 

Raz otrzymany kod polecenia jest niezmienny we wszystkich edycjach programu. 

Kod Polecenia Obecny Klient otrzymuje przy rejestracji do programu, a także dodatkowo w sms wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazanym przez Obecnego Klienta. 

Obecny Klient bierze udział w Programie polecając usługi banku innej osobie (dalej zwany ,,Zaproszony") przekazując jej jednocześnie swój kod Polecenia. 

W przypadku Obecnych Klientów banku posiadających wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, każdy z nich może dokonać rejestracji i zostać samodzielnym uczestnikiem programu. 

Warunki udziału w Programie dla Zaproszonych

Uczestnikiem programu, jako Zaproszony, może zostać osoba fizyczna, która spełni łącznie poniższe warunki:

 • ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy, nie była stroną żadnej umowy z bankiem ani osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również nie była użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, a także nie poręczała w banku transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym ani nie posiadała jednostek uczestnictwa Millennium TFI
 • nigdy nie była posiadaczem rachunku otwartego w ramach poprzednich edycji programu
 • zawrze z bankiem umowę dotyczącą otwarcia i prowadzenia rachunku Konto 360 lub Konto 360 Student podając przy tym kod polecenia otrzymany od Obecnego Klienta
 • wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych banku za pomocą środków porozumiewania się na odległość i utrzyma je w okresie trwania 8 edycji programu
 • zaakceptowała regulamin dokonując rejestracji w programie
 • będzie aktywnie korzystała z konta tj. w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o konto, wykona bezgotówkowe transakcje w punktach hanldowo-usługowych lub przez internet przy użyciu karty debetowej do konta lub za pomocą usługi BLIK na łączną kwotę minimum 360 złotych. Przy ocenie spełnienia tego warunku nie są uwzględniane wypłaty gotówki, przelewy, transakcje związane z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwoty transakcji zwrócone na konto przed nabyciem prawa do nagrody

Zaproszony może zawrzeć umowę:

 • w placówce banku
 • za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej
 • korzystając z internetowego wniosku (zawarcie umowy w ten sposób jest związane z wykorzystaniem foto weryfikacji jest możliwe tylko i wyłącznie dla klientów posiadających dowód osobisty i PESEL)

W każdym przypadku warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest przekazanie Kodu Polecenia pracownikowi banku przed zawarciem umowy bądź wpisanie go przy składaniu wniosku. W przypadku linku otrzymanego od Obecnego Klienta, będącego zaproszeniem do założenia konta, kod Polecenia będzie uzupełniony na wyświetlanej po kliknięciu w stronę automatycznie. 

 Przy dokonywaniu rejestracji do programu, zaproszony upoważnia bank do przekazywania Obecnemu Klientowi informacji o dokonanych przez bank zaproszonego czynnościach bankowych, w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Obecnego Klienta nagrody. 

Dokonując rejestracji Zaproszony otrzymuje swój Kod Polecenia, który upoważnia go do dalszego udziału w programie jako Obecny Klient i daje możliwość nabycia uprawnienia do nagród za polecenie usług banku.

W przypadku, gdy z użyciem kodu polecenia zostanie zawarta umowa dla więcej niż jednego posiadacza, jako Zaproszony rozumiany jest posiadacz rachunku wymieniony jako pierwszy. 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

Po łącznym spełnieniu warunków uczestnictwa przez Obecnego Klienta o Zaproszonego. Obecny Klient i Zaproszony nabywają prawo do nagrody, którą każdy z nich może wybrać z katalogu nagród. 

Nagrody: 

4 kody, które można wymienić na 4 bilety do kina:

 • do wyboru kody sieci Multikino 2 D albo Helios 2D/3D
 • kody są udostępniane elektronicznie w Millenet lub Aplikacji Mobilnej oraz wysyłane w sms
 • ważność kodów jest limitowana w czasie i wynosi minimum 60 dni
 • nagroda jest udostępniana maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania jej wyboru

ekarta prezentowa o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com, na zakup produktów sprzedawanych bezpośrednio przez Empik, oznaczonych opisem ,,sprzedaje empik.com".

 • ekarta prezentowa w formie kodu jest udostępniona elektronicznie w Millenet lub Aplikacji Mobilnej oraz wysyłana w sms
 • ważność kodu jest limitowana w czasie i wynosi minimum 60 dni
 • nagroda jest udostępniona maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania jej wyboru

karta upominkowa o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.zalando.pl

 • karta w formie kodu jest udostępniana elektronicznie w Millenet lub Aplikacji Mobilnej oraz wysyłana w sms
 • karty upominkowe są ważne bezterminowo
 • nagroda jest udostępniona maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania jej wyboru

ekarta w aplikacji goodie o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych (za pomocą płatności zbliżeniowych GPay lub ApplePay_ i internetowych na terenie Polski)

 • drogą elektroniczną w Millenet lub Aplikacji mobilnej oraz w wysyłanym sms udostępniany jest kod do wymiany na ekartę w aplikacji goodie
 • ważność kodu jest limitowana i wynosi 60 dni, w tym czasie należy kod wymienić na ekartę w aplikacji goodie, ekarta goodie ważna jest 12 miesięcy od do daty aktywacji kodu w aplikacji goodie
 • nagroda jest udostępniona maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania jej wyboru

lokata w PLN z oprocentowaniem 2% w skali roku 

 • czas trwania lokaty wynosi: 3 miesiące
 • maksymalna kwota lokaty wynosi:20 000 zł
 • minimalna kwota lokaty wynosi: 500 zł
 • lokata jest nieodnawialna
 • skorzystanie z tej nagrody, wymaga otwarcia oszczędnościowej lokaty terminowej: Lubię to polecam
 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności odsetki nie są wypłacane
 • zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie zapadalności lokaty bank pobiera 19% podatek od przychodów odsetkowych

Zaproszony, który zawrzę umowę o konto z wykorzystaniem foto weryfikacji uzyska prawo do nagrody, jeśli w ciągu 30 dni od zawarcia umowy złoży w placówce banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości. 

Wyboru nagrody można dokonać w Millenet, placówce banku lub Aplikacji Mobilnej.

Nagroda przysługuje, o ile w momencie dokonywania wyboru nagrody Konto otwarte przez Zaproszonego nie zostało zamknięte lub nie znajduje się w okresie wypowiedzenia oraz Zaproszony spełni wymagane warunki. 

W trakcie trwania edycji katalog nagród może zostać rozszerzony. 

Uczestnik nie ma możliwości zamiany wybranej nagrody na inną. 

Konto 360 koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (obsługa konta i karty debetowej jest darmowa pod warunkiem zapewnienia wpływu na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonania minimum 1 płatności bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej bądź aplikacji BLIK)
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów 
 • dla Konta 360 Student dla osób w wieku od 18 do 26 lat prowadzenie konta oraz karty debetowej jest bezpłatne w przypadku dokonania minimum jednej płatności przy użyciu karty debetowej bądź BLIK 

Załóż konto w Bank Millennium w promocji i zyskaj 250 zł bonusu -> LINK (konto w promocji można założyć do 17.05.2021 r.)

Wniosek o założenie konta w Bank Millennium -> LINK (można założyć konto 360 lub konto 360 Student)