Skorzystaj z promocji: ,,Zakupy na majówkę" w BNP Paribas i odbierz 350 zł do sieci Biedronka

Wystartowała bardzo atrakcyjna promocja konta osobistego w BNP Paribas. W promocji zyskać można 3 nagrody o łącznej wartości 350 zł. Aby otrzymać nagrodę należy założyć Konto Otwarte dla Ciebie wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej oraz aktywnie korzystać z konta. Do promocji można przystąpić do 31.05.2021 r., ale warto się spieszyć, ponieważ pula promocyjnych wniosków wynosi 3000 rejestracji. Jeśli promocja się zakończy link kierujący do promocji będzie nieaktywny. 

Regulamin promocji: ,,Zakupy na majówkę"

 • promocja trwa od 19.04.2021 r. do 31.05.2021 r., do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji

W promocji może wziąć udział uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nie jest stroną umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z bankiem w dniu składania wniosku o zawarcie umowy ramowej
 2. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta osobistego w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowego - rozliczeniowego w banku
 3. dokona zgłoszenia w promocji na stronie promocji w okresie od 19.04.2021 r. do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji, lecz nie później niż do 31.05.2021 r. poprzez:
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane
 • złożenie w formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w promocji i jej przeprowadzenia, dotyczących zaakceptowania regulaminu, zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz ich przekazanie do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji, a także upoważnienie banku do przekazania organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody
 • przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięciu przycisku: ,,zarejestruj się"

Po przesłaniu formularza uczestnik otrzyma informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po rejestracji na stronie promocji, w okresie od 19.04.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. z wykorzystaniem linku promocyjnego tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronie internetowej banku
 • poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego
 • zawrze umowę ramową w zakresie konta osobistego, karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą linku promocyjnego:

a) na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pomocą kuriera albo

b) za pomocą aplikacji mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację w obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku - Autenti oraz nada PIN do karty do 14.06.2021 r. 

Każdy uczestnik może wziąć w promocji udział tylko jeden raz. 

Zgłoszenia do promocji wypełnione w sposób nieprawidłowy, w sposób niepełny lub zawierający nieprawidłowe dane, nie będą uwzględniane.

Nagrody i zasady ich przyznawania 

Pierwszą nagrodę stanowią e-kody do sieci sklepów Biedronka o wartości 100 zł. Pierwsza nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który spełni takie warunki jak:

 • spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie tj. zawrzę umowę o konto z kartą oraz nada PIN do karty
 • w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym uczestnik dokonał rejestracji w promocji łącznie:

a) zaloguje się do bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna)

b) wykona min. 2 przelewy za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna)

c) otrzyma wpływ/wpływy na min. łączną kwotę 1000 zł 

Drugą nagrodę stanowią e-kody do sieci sklepów Biedronka o wartości 100 zł. Druga nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie:

a) spełni warunki do otrzymania pierwszej nagrody oraz 

b) w kolejnym miesiącu kalendarzowym łącznie:

- wykona min. 2 przelewy za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna)

- wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł

- otrzyma wpływ/y na min. łączną kwotę 1000 zł 

Trzecią nagrodę stanowią e-kody do sieci sklepów Biedronka o wartości 150 zł. Trzecia nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie:

a) spełni warunki otrzymania drugiej nagrody oraz

b) w kolejnym miesiącu kalendarzowym łącznie:

- wykona min 2 przelewy za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja Mobilna)

- wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł

- otrzyma wpływ/y na łączną kwotę 1000 zł 

Nagrody można wykorzystać w sieci sklepów Biedronka na terenie Polski w terminie nie dłuższym niż do 31.05.2022 r. Każdy uczestnik może otrzymać jedną nagrodę pierwszą, jedną nagrodę drugą, jedną nagrodę trzecią. 

Weryfikację prawa uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi organizator na podstawie danych przekazanych mu przez uczestników, które to dane organizator przekaże bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od uczestników, a bank udzieli informacji organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego bankowi przez uczestnika do przekazania organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do nagród.

Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany nagrody na inną nagrodę. 

Wydanie nagród w promocji

Każdy uczestnik promocji, który spełni warunki opisane w regulaminie do otrzymania nagród zostanie poinformowany przez organizatora z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym do 26 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków do jej przyznania. 

Pierwsza nagroda, druga nagroda oraz trzecia nagroda zostanie przez organizatora przekazana do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody na numer telefonu laureata podany podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym.

Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Jak otworzyć Konto Otwarte na Ciebie online ? 

1. Kliknij link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online, a następnie pobierz aplikację mobilną GOmobile.

2. Zrób zdjęcie dowodu osobistego i wykonaj 3 nagrania.

3. Wpisz i sprawdź swoje dane - wypełnij pola.

4. Podpisz umowę kodem z SMS-a, bank dokona weryfikacji Twojego wniosku i wyślę kartę. 

 

Comments powered by CComment