Otwórz Konto Przekorzystne, zamów kartę kredytową i zgarnij do 300 zł premii

Otwórz Konto Przekorzystne w Bank Pekao i odbierz do 300 zł premii 

W promocji w Bank Pekao można zyskać 100 zł za założenie Konta Przekorzystnego bądź Konta Świat premium oraz 200 zł w promocji karty kredytowej. 

Regulamin promocji: ,,Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium na selfie i otrzymaj nagrodę 100 zł" - edycja I

Do promocji można przystąpić do 31.05.2021 r. 

Możesz wziąć w promocji jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • mieszkasz w Polsce,
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych
 • wyrazisz zgodę na przystąpienie do promocji oraz oświadczysz, że zapoznałeś się z i akceptujesz regulamin
 • od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem, ani współposiadaczem rachunków w banku, takich jak:

- rachunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy)

- rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

 • w okresie przystąpienia do promocji podpiszesz z bankiem umowę o:

a) Konto Przekorzystne lub

b) Konto Świat Premium, 

razem z kartą debetową wydaną do konta i aplikacją mobilną Peo Pay

 • do zawarcia umowy z bankiem o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z kartą debetową dojdzie:

- poprzez podstronę internetową banku lub

- przez aplikację mobilną PeoPay na selfie (jeśli nie udało Ci się zawrzeć umowy w tych kanałach ze względu na problemy z weryfikacją Twojej tożsamości, ale zawrzesz umowę w oddziale banku, ten warunek zostanie uznany za spełniony)

 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez bank
 • Uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę za założenie konta i płatności kartą debetową
 • Uczestnik promocji sam decyduje wtedy, z której promocji chce skorzystać, składając stosowne oświadczenia bankowi:

a) do 20.08.2021 r. w przypadku kont założonych w kwietniu 2021 r. 

b) do 20.09.2021 r. w przypadku kont założonych w maju 2021 r. 

W przypadku niezłożenia przez uczestnika takiego oświadczenia odpowiednio w terminie, uczestnik otrzyma nagrodę w ramach tej promocji, do której przystąpił najwcześniej.

Promocja łączy się z następującymi promocjami: ,,Zyskaj 200 zł za transakcję kartą kredytową z Kontem Przekorzystnym lub Kontem Świat Premium"

Warunki przyznania nagrody

 • Nagroda za udział w promocji wynosi 100 zł.
 • Nagrodę otrzymasz jeśli w każdym z trzech pełnych miesiącach kalendarzowych następujących po dniu przystąpienia do promocji spełnisz każdy z warunków:                                                         
 •  a) podpiszesz umowę z bankiem o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z kartą debetową wydaną do konta oraz aplikacją mobilną PeoPay:                                                             
 • - przez podstronę internetową banku lub                                                                                                                                                                                                                             
 • - poprzez aplikację mobilną tj. na selfie                                                                                                                                                                                                                                 
 • b) na Twoim Koncie zostanie zaksięgowany co najmniej jeden wpływ na na konto w kwocie minimum 500 zł, bank nie uzna tego warunku jeśli: wpłacisz 500 zł gotówką, na Twoje konto wpłyną środki z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub pożyczki bądź kredytu, dokonasz polecenia przelewu wewnętrznego z innego rachunku prowadzonego w Bank Pekao.                                     
 • c) wykonasz min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub konta.
 • Promocją nie są objęte transakcje, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, odrzucone bądź nieautoryzowane
 • Klient aby otrzymać nagrodę powinien od dnia przystąpienia do promocji:                                                                                                                                                                               
 • a) do 31.07.2021 r. w przypadku kont założonych w kwietniu 2021 r.                                                                                                                                                                                     
 • b) do 31.08.2021 r. w przypadku kont założonych w maju 2021 r.                                                                                                                                                                                           
 • W dowolnej placówce banku złożyć wzór podpisu oraz okazać dokument w celu weryfikacji tożsamości. W przypadku, gdy do założenia konta dojdzie poprzez podstronę internetową banku lub poprzez aplikację mobilną PeoPay tj. na selfie. 

 

 Wydanie nagrody

 • Nagrodą za udział w promocji jest 100 zł. 
 • Nagroda zostanie wypłacona nie później niż do 30.09.2021 r., przy czym:                                                                                                                                                                               -
 • jeśli konto zostało założone w kwietniu 2021 . i spełnisz warunki promocji w każdym miesiącu od 01.05.2021 r. do 31.07.2021 r. nagrodę otrzymasz do 31.08.2021 r.                                            -
 • jeśli konto zostało założone w maju 2021 r. i spełnisz warunki promocji w każdym miesiącu od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r. nagrodę otrzymasz do 30.09.2021 r. 
 • Jeśli konto będzie zarządzane przez współposiadaczy, każdy z nich musi spełnić warunki opisane wyżej (warunki przyznania nagrody), aby otrzymanie nagrody było możliwe, ale nagrodę może otrzymać tylko jeden współposiadacz, który założył konto zgodnie z regulaminem.
 • Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania promocji będzie to równoznaczne z Twoją rezygnacją z udziału w promocji i nagroda nie zostanie Tobie przyznana
 • Nagroda nie zostanie wypłacona w przypadku, gdy konto zostało zamknięte przed dniem wypłaty nagrody bądź, gdy uczestnik podał nieprawdziwe informację w celu uzyskania nagrody. 

Koszt prowadzenia Konta Przekorzystnego

 • 0 zł za prowadzenie rachunku, obsługę karty debetowej do tego konta, wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą, przewalutowanie przy płatności kartą w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay w kolejnym miesiącu kalendarzowym bank nie pobierze opłaty.
 • 0 zł za polecenie krajowych przelewów przez internet
 • 0 zł za obsługę karty debetowej  (pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w koszcie prowadzenia konta)

 Jak otrzymać kartę kredytową i zyskać 200 zł ? 

 • Otwórz Konto Przekorzystne do 31.05.2021 r. 
 • Zamów kartę kredytową: w oddziale banku, w bankowości online lub aplikacji mobilnej PeoPay do 30.09.2021 r. 
 • Po pozytywnej weryfikacji Twojej zdolności kredytowej przez bank, zaakceptuj umowę o kartę kredytową i zgłoś udział w promocji
 • Wykonaj 4 transakcje kartą kredytową w każdym z 3 miesięcy od założenia konta i odbierz nagrodę 200 zł 
 • Przykład: Jeśli umowę o Kartę kredytową podpiszesz w kwietniu 2021 r. i spełnisz warunki promocji w okresie 3 kolejnych miesięcy od daty podpisania umowy, czyli za transakcje od 1 maja do 31 lipca, wypłata nagrody nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

 Warunki przyznania nagrody - czyli co zrobić, aby otrzymać pieniądze w promocji karty kredytowej ? 

 • Nagroda za spełnienie warunków promocji wynosi: 200 zł.                                                                                                                                                                                                               
 • Nagroda za transakcję kartą kredytową otrzymasz jeśli w każdym, kolejnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym zawrzesz umowę o kartę kredytową, wykonasz min. 4 transakcje tą kartą kredytową.                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • Za transakcję bank nie uważa zwrotów oraz przelewów środków pieniężnych dokonanych w celu zasilenia portfeli elektronicznych lub zakupu biletów w biletomatach. 

Wydanie nagrody, czyli kiedy otrzymasz od banku przelew za transakcję kartą ?

Jeżeli Twój dzień przystąpienia do promocji nastąpi w kwietniu 2021 r. i zrobisz minimum 4 transakcje kartą kredytową w każdym miesiącu kalendarzowym od 1 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r. nagrodę otrzymasz do 31.08.2021 r. 

Jeżeli Twój dzień przystąpienia do promocji nastąpi w maju 2021 r. i zrobisz minimum 4 transakcje kartą kredytową w każdym miesiącu kalendarzowym od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. nagrodę otrzymasz do 30.09.2021 r.

Jeżeli Twój dzień przystąpienia do promocji nastąpi w czerwcu 2021 r. i zrobisz minimum 4 transakcje kartą kredytową w każdym  miesiącu kalendarzowym od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. nagrodę otrzymasz do 29.10.2021 r. 

Jeżeli Twój dzień przystąpienia do promocji nastąpi w lipcu 2021 r. i zrobisz minimum 4 transakcje kartą kredytową w każdym  miesiącu kalendarzowym od 1 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r. nagrodę otrzymasz do 30.11.2021 r. 

Jeżeli Twój dzień przystąpienia do promocji nastąpi w sierpniu 2021 r. i zrobisz minimum 4 transakcje kartą kredytową w każdym miesiącu kalendarzowym od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. nagrodę otrzymasz do 31.12.2021 r. 

Jeżeli Twój dzień przystąpienia do promocji nastąpi we wrześniu 2021 r. i zrobisz minimum 4 transakcje kartą kredytową w każdym miesiącu kalendarzowym od 1 października 2021 r. do 31.12.2021 r. to nagrodę otrzymasz do 31.01.2022 r. 

W promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które na dzień rozpoczęcia promocji tj. 01.04.2021 r. nie posiadały żadnej karty kredytowej w banku Pekao. 

Aby wziąć udział w promocji należy podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej (dowolnej karty MasterCard) oraz potwierdzić udział w promocji.