Zyskaj 300 zł w promocji konta osobistego: ,,Decyduj i korzystaj" w BNP Paribas

Otwórz konto w BNP Paribas i zgarnij 300 zł w promocji: ,,Decyduj i korzystaj"

W promocji organizowanej wspólnie przez bank BNP Paribas oraz Hagen Spółkę za założenie konta osobistego w BNP Paribas oraz spełnienie wybranych aktywności na koncie można otrzymać trzy nagrody pieniężne w wysokości 100 zł. Łączna wartość nagród w promocji: ,,Decyduj i korzystaj" wynosi 300 zł. Do promocji można przystąpić najpóźniej do 16.05.2021 r. Pula promocyjnych kont jest ograniczona i warto się spieszyć. 

 Regulamin promocji: ,,Decyduj i korzystaj"

 • promocja trwa do osiągnięcia liczby 3000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 16.05.2021 r. 

W promocji może wziąć udział uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki: 

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane,

b) złożenie w formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia promocji dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz ich przekazanie do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji

c) zaznaczenie opcji warunków aktywności na koncie

d) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku ,,Zarejestruj się"

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym

 • złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości po rejestracji na stronie promocji, w okresie od 09.04.2021 r. do 16.05.2021 r., z wykorzystaniem linka promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą ego linka na stronę internetową banku
 • poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełniania formularza rejestracyjnego
 • zawrze umowę ramową w zakresie konta osobistego, karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą linka promocyjnego:

- na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo

- za pomocą aplikacji mobilnej, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację 

w obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku - Autenti 

 • nada PIN do karty w terminie do 31.05.2021 r. 
 • jest posiadaczem konta osobistego wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej nagród
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji jeden raz
 • zgłoszenia do promocji wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane

Nagrody i zasady ich przyznawania

Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł. Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł. Trzecią nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł. Uczestnik promocji może zdobyć tylko jedną nagrodę pierwszą, jedną nagrodę drugą oraz jedną nagrodę trzecią. 

Uczestnik jednokrotnie podczas rejestracji w promocji wybiera jedną z opcji warunków aktywności na koncie: 

- logowanie do bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile), wykonanie min. 3 przelewów oraz utrzymanie wpływu na łączną kwotę minimum 1000 zł

- wykonanie min. 5 transakcji Blik oraz otrzymanie wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł 

- wykonanie min. 6 transakcji bezgotówkowych oraz otrzymanie wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł 

Pierwsza nagroda 100 zł  jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie:

a) spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie promocji tj. założy konto wraz z kartą, wyrazi wszelkie zgody marketingowe oraz nada PIN do karty

b) w czerwcu 2021 spełni warunki wybranej opcji, którą zaznaczył w formularzu rejestracji

Druga nagroda 100 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie:

a) spełni warunki otrzymania pierwszej nagrody

b) w lipcu 2021 spełni warunki wybranej opcji, którą zaznaczył w formularzu rejestracji

Trzecia nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie:

a) spełni warunki otrzymania drugiej nagrody

b) w sierpniu 2021 spełni warunki wybranej opcji, którą zaznaczył w formularzu rejestracji

Weryfikację prawa uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi organizator na podstawie danych przekazanych mu przez uczestników, które to dane organizator przekaże bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od uczestników, a bank udzieli informacji o spełnieniu warunków przez uczestnika do wydania nagród. 

Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany nagrody na inną nagrodę. 

 Wydanie nagród w promocji

Każdy uczestnik, który spełni warunki opisane w regulaminie zostanie poinformowany przez organizatora z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym:

 • wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 19.07.2021 r. 
 • wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do 27.08.2021 r. 
 • wiadomość o przyznaniu trzeciej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do 27.09.2021 r. 

Każda nagroda zostanie przekazana laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody tj. pierwsza nagroda zostanie przekazana do dnia 31.07.2021 r. Druga nagroda zostanie przekazana do 31.08.2021 r. oraz trzecie nagroda zostanie przekazana do 30.09.2021 r. 

W celu odbioru pierwszej nagrody:

a) każdy laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody otrzyma od organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie organizatora, której dotyczy link

b) każdy laureat do dnia 25.07.2021 r. zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer konta osobistego, na który zostanie wypłacona nagroda pieniężna

Jeżeli laureat nie wskaże numeru konta osobistego w sposób i w terminie do 25.07.2021 r. nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie, ustalonym indywidualnie i zależnym od terminu podania numeru konta osobistego. W tym celu uczestnik powinien skontaktować się z organizatorem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.