Otwórz mKonto Intensive bądź eKonto osobiste i odbierz prezent

Załóż eKonto osobiste lub mKonto Intensive i wybierz prezent 

W promocji mBanku zyskać można nagrody za założenie ekonta bądź mKonta Intensive. W promocji ekonta osobistego zyskać można 200 zł premii oraz jedną z nagród do wyboru: głośnik bezprzewodowy, walizkę kabinową, bon 100 zł do Biedronki, bon 100 zł do Rossman. W promocji mKonta Intensive można zyskać roczny abonament na Allegro Smart oraz kartę podarunkową do Allegro o wartości 100 zł oraz jeden z wybranych prezentów: głośnik bezprzewodowy, bon 100 zł do Biedronki, bon 100 zł do Rossman, czy walizkę kabinową. Wybrany prezent należy odebrać w placówce banku. Aby otrzymać prezent należy w terminie do 30.04.2021 r. założyć ekonto osobiste albo mKonto Intensive. 

 Jak zyskać 200 zł premii w promocji eKonta ? 

Otrzymasz Premię, jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia eKonta promocyjnego spełnisz łącznie następujące warunki:

 • a) zasilisz eKonto promocyjne kwotą nie niższą niż 1000 zł. Jest to warunek konieczny. Nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem,
 • b) dokonasz co najmniej jednej transakcji Kartą i transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru),
 • c) dokonasz co najmniej jednej płatności telefonem i/lub płatności BLIK i transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru).

Transakcja kartą – bezgotówkowa transakcja zakupu kartą promocyjną w punkcie handlowo-usługowym i w internecie przy użyciu karty promocyjnej wydanej do eKonta promocyjnego.

Transakcja BLIK – transakcja zakupu w punkcie handlowo-usługowym i w internecie przy użyciu usługi BLIK, która jest powiązana z eKontem promocyjnym.

Wypłata gotówki BLIK-iem – transakcja wypłaty gotówki w bankomacie przy użyciu usługi BLIK, która jest powiązana z eKontem promocyjnym.

Przelew na numer telefonu – przelew wykonany z aplikacji mobilnej na numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK.

Płatność BLIK – transakcja BLIK, wypłata gotówki BLIK-iem, przelew na numer telefonu.

Za każdą transakcję kartą Uczestnik Promocji otrzyma 1 zł, a za każdą płatność telefonem i/lub płatność BLIK 2 zł, jednak nie więcej niż 50 zł łącznie za oba rodzaje płatności w miesiącu.

Premię otrzymasz w postaci jednorazowego zwrotu na eKonto promocyjne do końca kolejnego miesiąca, po którym spełniłeś warunki Promocji. Na przykład: jeżeli otworzyłeś eKonto promocyjne w styczniu, to czas na spełnienie warunków masz do końca lutego, a premię otrzymasz do końca marca. Premię wypłacimy w trzech turach, w trzech następujących po sobie miesiącach. Łączna premia z trzech kolejnych miesięcy nie może przekroczyć 150 zł.

 

 Koszt prowadzenia ekonta 

eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

 

Promocja mKonto Intensive

 • promocja obowiązuje do 30.04.2021 r. 
 • w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która jest nowym klientem banku
 • przez nowego klienta, rozumie się osobę, która od 01.01.2017 r. nie była lub nadal jest współposiadaczem rachunku lub posiadaczem rachunku a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych: 11 40 2004 lub 11 40 2017

Aby skorzystać z promocji należy: 

 • złożyć wniosek o otwarcie rachunku w promocji 
 • zaznaczyć na wniosku oświadczenia o przystąpieniu do promocji
 • zaznaczyć na wniosku oświadczenia o dotyczące programu mOkazje
 • podpisać umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej umową w okresie trwania promocji, musi to być umowa indywidualna

Nagrodami w promocji są: 

a) kod uprawniający do rocznego abonamentu Allegro Smart (nagroda 1) 

b) karta podarunkowa do Allegro o wartości 100 zł (Nagroda 2) 

Aby otrzymać roczny abonament do Allegro Smart należy w pierwszym pełnym miesiącu po otwarciu rachunku wykonać transakcję kartą lub BLIK na minimum 1500 zł. 

Nagroda w postaci kodu zostanie udostępniona  poprzez wiadomość w serwisie transakcyjnym na koniec drugiego miesiąca, o ile uczestnik promocji spełni warunki promocji.

Nagroda w postaci kodu do rocznego abonamentu Allegro Smart będzie dostępna w serwisie transakcyjnym przez 3 miesiące. 

Aby otrzymać nagrodę 2, czyli kartę podarunkową do Allegro należy w trzech kolejnych miesiącach, następujących po pierwszym pełnym miesiącu od otwarcia rachunku, wykonać kartą transakcję lub BLIK na minimum 1500 zł w każdym z tych trzech miesięcy

Nagroda w postaci karty podarunkowej zostanie udostępniona poprzez wiadomość w serwisie transakcyjnym na koniec piątego pełnego miesiąca, o ile uczestnik spełni warunki promocji. 

Nagrodę w postaci kodu do rocznego abonamentu Allegro Smart można aktywować do 31.12.2021 r. 

Nagroda nr 2, czyli karta podarunkowa o wartości 100 zł do Allegro jest ważna do 31.12.2021 r. 

Wyżej opisane transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonano (tzw. zwrot towaru). 

Jeśli uczestnik promocji zmieni typ rachunku z mKonta Intensive na inny rachunek z oferty banku, z dniem przekształcenia konta przestaje być uczestnikiem promocji

Jeśli uczestnik przekształci rachunek na rachunek wspólny to przestaje być uczestnikiem promocji.

Nagroda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

mKonto Intensive

mKonto Intensive jest bezpłatne, jeśli suma miesięcznych wpływów to minimum 7000 zł bądź łączna suma Twoich depozytów i inwestycji to minimum 100 000 zł. Jeśli nie spełnisz jednego z tych warunków, opłata za konto wyniesie: 49.50 zł. 

mKonto Intesive to konto, które gwarantuje:

 • bezpłatne bankomaty na całym świecie
 • 3 darmowe przelewy ekspresowe w miesiącu
 • bezpłatne krajowe przelewy przez internet
 • podstawowa karta debetowa za 0 zł 
 • klient posiadający mKonto Intensive ma obsługę premium w tym swojego osobistego doradcę w placówce