Załóż konto mKonto Intensive i zgarnij Allegro Smart na rok za darmo oraz 100 zł na Allegro

Konto Intensive z Allegro Smart na rok za darmo i 100 zł na Allegro

W promocji mKonta Intensive zyskać można dwie nagrody. Pierwszą nagrodę stanowi kod, który uprawnia do zyskania rocznego abonamentu do Allegro Smart. Drugą nagrodę stanowi karta podarunkowa o wartości 100 zł do Allegro. Do promocji przystąpić można do 30.04.2021 r. 

 

Regulamin promocji: ,,mKonto Intensive z Allegro - II edycja"

 • promocja obowiązuje do 30.04.2021 r. 
 • w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która jest nowym klientem banku
 • przez nowego klienta, rozumie się osobę, która od 01.01.2017 r. nie była lub nadal jest współposiadaczem rachunku lub posiadaczem rachunku a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych: 11 40 2004 lub 11 40 2017

Aby skorzystać z promocji należy: 

 • złożyć wniosek o otwarcie rachunku w promocji 
 • zaznaczyć na wniosku oświadczenia o przystąpieniu do promocji
 • zaznaczyć na wniosku oświadczenia o dotyczące programu mOkazje
 • podpisać umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej umową w okresie trwania promocji, musi to być umowa indywidualna

Nagrodami w promocji są: 

a) kod uprawniający do rocznego abonamentu Allegro Smart (nagroda 1) 

b) karta podarunkowa do Allegro o wartości 100 zł (Nagroda 2) 

Aby otrzymać roczny abonament do Allegro Smart należy w pierwszym pełnym miesiącu po otwarciu rachunku wykonać transakcję kartą lub BLIK na minimum 1500 zł. 

Nagroda w postaci kodu zostanie udostępniona  poprzez wiadomość w serwisie transakcyjnym na koniec drugiego miesiąca, o ile uczestnik promocji spełni warunki promocji.

Nagroda w postaci kodu do rocznego abonamentu Allegro Smart będzie dostępna w serwisie transakcyjnym przez 3 miesiące. 

Aby otrzymać nagrodę 2, czyli kartę podarunkową do Allegro należy w trzech kolejnych miesiącach, następujących po pierwszym pełnym miesiącu od otwarcia rachunku, wykonać kartą transakcję lub BLIK na minimum 1500 zł w każdym z tych trzech miesięcy

Nagroda w postaci karty podarunkowej zostanie udostępniona poprzez wiadomość w serwisie transakcyjnym na koniec piątego pełnego miesiąca, o ile uczestnik spełni warunki promocji. 

Nagrodę w postaci kodu do rocznego abonamentu Allegro Smart można aktywować do 31.12.2021 r. 

Nagroda nr 2, czyli karta podarunkowa o wartości 100 zł do Allegro jest ważna do 31.12.2021 r. 

Wyżej opisane transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonano (tzw. zwrot towaru). 

Jeśli uczestnik promocji zmieni typ rachunku z mKonta Intensive na inny rachunek z oferty banku, z dniem przekształcenia konta przestaje być uczestnikiem promocji

Jeśli uczestnik przekształci rachunek na rachunek wspólny to przestaje być uczestnikiem promocji.

Nagroda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

mKonto Intensive

mKonto Intensive jest bezpłatne, jeśli suma miesięcznych wpływów to minimum 7000 zł bądź łączna suma Twoich depozytów i inwestycji to minimum 100 000 zł. Jeśli nie spełnisz jednego z tych warunków, opłata za konto wyniesie: 49.50 zł. 

mKonto Intesive to konto, które gwarantuje:

 • bezpłatne bankomaty na całym świecie
 • 3 darmowe przelewy ekspresowe w miesiącu
 • bezpłatne krajowe przelewy przez internet
 • podstawowa karta debetowa za 0 zł 
 • klient posiadający mKonto Intensive ma obsługę premium w tym swojego osobistego doradcę w placówce