Załóż Konto 360 w Bank Millennium i odbierz do 250 zł premii oraz do 250 zł bonusu

W promocji organizowanej przez Bank Millennium oraz Rankomat zyskać można 250 zł bonusu za założenie i aktywne korzystanie z konta 360 oraz do 250 zł premii za polecenie konta. 

Regulamin promocji: ,,Konto 360 z BONUSEM i PREMIĄ"

 • promocja trwa do 06.10.2021 r. przy czym w akcji można wziąć od 01.04.2021 r. do 17.05.2021 r. 

Uczestnikiem promocji może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która: 

 1. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 3. posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 4. nie jest pracownikiem banku
 5. uczestnikiem akcji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia akcji posiada jakikolwiek produkt banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360 lub Konta 360 Student i otrzymał jakąkolwiek nagrodę z tego tytułu
 6. uczestnikiem akcji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia akcji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie jakiegokolwiek produktu banku i której wniosek jest procesowany przez bank w trakcie trwania akcji 

Przystąpienie do promocji

 1. Do promocji mogą przystąpić tylko uczestnicy, którzy zarejestrowali profil uczestnika w serwisie na stronie internetowej. 
 2. Adres e-mail, którym uczestnik posłuży się podczas składania wniosku o otwarcie konta powinien być tożsamy z adresem e-mail podany w związku z rejestracją profilu uczestnika
 3. Warunkiem przystąpienia do akcji jest wyrażenie zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej
 4. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zapoznanie się z treścią i akceptacją regulaminu
 5. Aby przystąpić do promocji uczestnik powinien, w okresie od 01.04.2021 r. do 17.05.2021 r. złożyć wniosek o otwarcie konta za pośrednictwem profilu uczestnika (złożenie wniosku o otwarcie konta powinno nastąpić wyłącznie za pośrednictwem strony akcji)
 6.  W okresie od dnia 01.04.2021 r. do 25.05.2021 r. uczestnik powinien zawrzeć umowę o konto 360 stopni 

Zawarcie umowy o konto 360 Stopni

Umowa o konto może zostać zawarta: a) w wybranej placówce banku, b) za pośrednictwem kuriera, c) z wykorzystaniem forto weryfikacji 

Bonus 250 zł

Bonus składa się z trzech części. Pierwsza część bonusu wynosi: 50 zł, druga część bonusu wynosi: 100 zł, trzecia część bonusu wynosi: 100 zł 

Pierwsza część bonusu w wysokości 50 zł  zostanie wypłacona na rzecz Uczestnika, który spełni wyżej opisane warunki tj. zarejestruje się w promocji oraz zawrzę umowę o prowadzenie konta, wyrazi wszelkie zgody marketingowe  oraz zaloguje się do dnia 31.05.2021 r. do aplikacji mobilnej banku.

Druga część bonusu w wysokości 100 zł otrzyma uczestnik, który spełni wyżej opisane warunki oraz powinien w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. (w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r.) wykonać minimum 5 transakcji kartą debetową, BLIK lub kartą debetową i BLIK

Aby uzyskać prawo do trzeciej części bonusu w wysokości 100 zł uczestnik powinien spełnić wyżej opisane warunki oraz powinien w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. (w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r.) zapewnić łączny wpływ na konto w kwocie wynoszącej co najmniej 1000 zł miesięcznie

Bank przy ocenie spełnienia warunków nie będzie uwzględniał poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami uczestnika prowadzonymi w banku, wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary, czy usługi.

Premia za polecenie konta 250 zł 

 • Każdy uczestnik, który Polecający powinien spełnić warunki otrzymania bonusu
 • Uczestnik promocji po spełnieniu warunków będzie mógł się ubiegać o premię z tytułu polecenia konta
 • Premia za polecenie konta wynosi: 50 zł
 • Warunkiem przyznania premii na rzecz Polecającego jest spełnienie warunków opisanej promocji przez osobę Poleconą oraz wpisanie kodu Polecającego podczas zgłoszenia do udziału w akcji za pośrednictwem strony promocji
 • Jeden uczestnik Polecający może udostępnić Kod Polecający na rzecz nieograniczonej liczby osób Poleconych, przy czym łączna wysokość przyznanych premii na rzecz uczestnika Polecającego nie może przekroczyć kwoty 250 zł 

W celu ubiegania się otrzymanie premii, uczestnik polecający powinien:

 1. zalogować się do profilu uczestnika
 2. przejść do strony akcji
 3. skopiować Kod Polecający
 4. udostępnić Kod Polecający Osobie Poleconej
 5. kliknąć przycisk ,,Weź udział" dostępny na stronie akcji
 6. wpisać Kod Polecający w okno aktywowane w czasie wypełniania formularza rejestracji do przystąpienia do promocji 

Wypłata Bonusu oraz premii 

 1. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy o Konto 360 albo rezygnacja z udziału w promocji przed jej zakończeniem tj. przed 06.10.2021 r. jest równoznaczne z utratą prawa do bonusu lub jego niewypłaconej części oraz premii
 2. Należy utrzymać wszystkie zgody marketingowe i utrzymać je
 3. Za pośrednictwem strony akcji i profilu uczestnika można zawrzeć tylko jedną umowę o konto 360, która będzie uprawniała do jednorazowego wzięcia w akcji
 4. o spełnieniu warunków do otrzymania bonusu lub premii rankomat powiadomi uczestnika poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub sms z linkiem przekierowującym do formularza, w którym uczestnik powinien wskazać numer konta 360 otworzonego w ramach akcji
 5. wiadomość zostanie wysłana w terminie do 15.06.2021 r. w przypadku, gdy uczestnik nabędzie prawo do otrzymania pierwszej części bonusu
 6. wiadomość zostanie wysłana w terminie do 15.09.2021 r. w przypadku, gdy uczestnik nabędzie prawo do otrzymania drugiej części bonusu oraz trzeciej części bonusu
 7. wypłata bonusu oraz premii może nastąpić wyłącznie na konto 360 stopni założonego w ramach promocji w terminie 14 dni od otrzymania przez rankomat wypełnionego formularza z numerem konta otwartego w ramach promocji
 8. nagroda jest zwolniona z podatku  

Konto 360 koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (obsługa konta i karty debetowej jest darmowa pod warunkiem zapewnienia wpływu na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonania minimum 1 płatności bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej bądź aplikacji BLIK)
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów 
 • dla Konta 360 Student dla osób w wieku od 18 do 26 lat prowadzenie konta oraz karty debetowej jest bezpłatne w przypadku dokonania minimum jednej płatności przy użyciu karty debetowej bądź BLIK 

Comments powered by CComment