Zyskaj 250 zł z Kontem 360 w wiosennej promocji w Bank Millennium

Skorzystaj z promocji i odbierz premię. Złóż wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą do 31 marca 2021 r. Zaakceptuj Regulamin promocji i wyraź wymagane w Regulaminie zgody. W kwietniu, maju, czerwcu i lipcu spełnij warunki aktywności. Po spełnieniu warunków promocji otrzymasz 200 zł w gotówce! Dodatkowe 50 zł do wykorzystania w Goodie otrzymasz za samo założenie konta i aplikacji mobilnej.

Regulamin promocji

 • promocja trwa do 31.03.2021 r. 
 • nagrodami w promocji są:
 • a) premia w wysokości 200 zł 
 • b) nagroda dodatkowa w postaci ekarty podarunkowej o wartości 50 zł (udostępniona zostanie w aplikacji goodie)
 • w promocji może wziąć udział osoba, która: 
 • 1/ ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • 2/ nie jest pracownikiem banku
 • 3/ złożyła wniosek o konto za pośrednictwem strony banku
 • 4/ posiada zdefiniowany polski numer telefonu do otrzymywania hasła do autoryzacji
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej konta 360 lub konta 360 student
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu w banku i której wniosek jest procesowany przez bank w trakcie trwania promocji

Zasady przyznania nagrody

 • uczestnik nabywa prawo do nagrody dodatkowej po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • a) do dnia 31.03.2021 r. złoży wniosek o konto poprzez stronę oraz zawrze umowę o konto wraz z kartą debetową oraz aktywuje aplikację mobilną banku
 • b) składając wniosek o konto wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od banku poprzez kanały elektroniczne oraz telefon
 • uczestnik nabywa prawo do premii po spełnieniu łącznie warunków opisanych wyżej oraz jeśli w każdym z czterech kolejnych następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w kwietniu, maju, czerwcu oraz lipcu 2021 r., zasili nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów na to konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000 zł oraz w każdym z wymienionych miesięcy dokona co najmniej trzech płatności kartą do tego konta bądź przy pomocy aplikacji BLIK
 • bank przy ocenie spełnienia warunków nie będzie uwzględniał poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami uczestnika prowadzonymi w banku, wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary, czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii
 • zawarcie umowy o konto jest możliwe z wykorzystaniem fotoweryfikacji (na selfie) i tylko i wyłącznie dla klientów będących rezydentami posiadającymi dowód osobisty i nadany numer PESEL
 • uczestnik, który zawrze umowę o konto z wykorzystaniem fotoweryfikacji uzyska prawo do premii, jeśli do 31.07.2021 r. w placówce banku złoży wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości
 • premia zostanie przekazana na konto uczestnika, otwarte w ramach promocji, w terminie do 31.08.2021 r. o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o konto oraz nie odwoła zgód
 • nagroda zostanie dodatkowo przekazana uczestnikowi do 30.04.2021 r. o ile w tym czasie nie uczestnik nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy
 • prawo do nagrody nie może zostać zamienione na inne świadczenia

Koszt prowadzenia Konta 360

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji
 • 0 zł za obsługę karty (pod warunkiem zapewnienia wpływu na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonanie minimum 1 płatności kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • * Konto Student jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku od 18-26 lat. Obsługa karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów są bezpłatne w przypadku minimum 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu

Comments powered by CComment