Gigapremia w nowej promocji konta osobistego w BNP Paribas

 W nowej promocji konta osobistego w BNP Paribas zyskać można nagrody o łącznej wartości: 350 zł. Organizator promocji przyznaje trzy nagrody w tym dwie nagrody pieniężne w wysokości 100 zł oraz e-kody do Allegro o łącznej wartości 150 zł. Aby zgarnąć premię należy przede wszystkim zarejestrować się w promocji, założyć konto osobiste wraz z kartą, nadać pin do karty oraz aktywnie korzystać w nowo otwartego konta. Do promocji można przystąpić najpóźniej do 31.03.2021 r. bądź do wyczerpania limitu promocyjnych kont. 

Regulamin promocji: ,,Gigapremia"

 • promocja trwa w okresie od 05.03.2021 r. do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 31.03.2021 r. 
 • w promocji może wziąć udział uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki:
 • a) nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie umowy ramowej
 • b) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta osobistego w promocji, nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku
 • c) dokona zgłoszenia w promocji na stronie promocji w okresie od dnia 05.03.2021 r. do momentu liczby osiągnięcia 3000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 31.03.2021 r. poprzez: 
 • 1) wypełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;
 • 2) złożenie w formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia promocji dotyczących zaakceptowania regulaminu, zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz ich przekazanie do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji, a także o upoważnieniu banku do przekazania organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;
 • 3) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego przez wciśnięcie przycisku ,,Zarejestruj się"
 • po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany w formularzu rejestracyjnym;
 • 4) złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po dokonaniu rejestracji na stronie promocji, w okresie od 05.03.2021 r. do 31.03.2021 r. z wykorzystaniem linka promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linka na stronę internetową banku
 • 5) następnie uczestnik powinien wybrać sposób zawarcia umowy: a) na stronie internetowej banku za pośrednictwem kuriera albo b) za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile, gdzie następuje wideoweryfikacja
 • w obu przypadkach zawarcie umowy następuje przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku - Autenti oraz nada PIN do karty w terminie do 14.04.2021 r. 
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz
 • zgłoszenia do promocji wypełnione w sposób nieprawidłowy, w sposób niepełny lub zawierające nieprawdziwe dane nie będą brały udział w promocji

Nagrody i zasady ich przyznawania

Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł. Pierwsza nagroda jest przyznana uczestnikowi, który łącznie:

 1. spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie w tym złoży wniosek o konto osobiste, zawrze umowę ramową i nada PIN do karty
 2. w kwietniu 2021 r. wykona minimum 3 przelewy (GOonline, lub Aplikacją Mobilną GOmobile)
 3. w kwietniu 2021 r. wykona transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę 300 zł
 4. w kwietniu 2021 r. otrzyma wpływ na łączną kwotę min. 1000 zł 
 5. wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana do laureatów z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody uczestnik dowie się za pośrednictwem poczty elektronicznej i podanego podczas formularza rejestracji adresu e-mail
 6. w celu odbioru pierwszej nagrody laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody pieniężnej otrzyma od organizatora z adresu e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie organizatora promocji, której dotyczy link
 7. każdy laureat zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od organizatora za pomocą swojego adresu e-mail oraz przekaże numer nowo otwartego konta w ramach promocji
 8. należy się zalogować najpóźniej do 26.05.2021 r. 
 9. wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 21 maja 2021 r. 

Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł. Druga nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie: 

 1. spełni warunki otrzymania pierwszej nagrody;
 2. w maju 2021 r. wykona minimum 3 przelewy (GOmobile lub Aplikacją Mobilną GOmobile)
 3. w maju 2021 r. wykona transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę 300 zł 
 4. w maju otrzyma wpływy na łączną kwotę 1000 zł 
 5. wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody zostanie przesłana laureatom nie później niż do 25.06.2021 r. 

Trzecią nagrodę stanowi nagroda w postaci e-kodów Allegro o łącznej wartości: 150 zł. Trzecia nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie: 

 1. spełni warunki otrzymania drugiej nagrody
 2. w czerwcu 2021 r. wykona minimum 3 przelewy (GOmobile lub Aplikacją Mobilną GOmobile)
 3. w czerwcu 2021 r. wykona transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę 300 zł 
 4. w czerwcu 2021 r. otrzyma wpływy na łączną kwotę 1000 zł 
 5. wiadomość o przyznaniu trzeciej nagrody zostanie przekazana do laureata najpóźniej do 25.07.2021 r. 
 6. regulamin korzystania z e-kodów dostępny jest na stronie internetowej Allegro ->regulamin korzystania z kart podarunkowych

Każda nagroda zostanie przekazana do ostatniego dnia miesiąca, w którym laureaci otrzymają informację o przyznaniu nagrody. 

Comments powered by CComment