Zgarnij 290 zł w promocji konta osobistego w BNP Paribas

W nowej promocji konta osobistego zyskać można 250 zł w gotówce oraz e-bony do Żabki o wartości 40 zł. Aby zyskać nagrody należy założyć konto osobiste wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej i aktywnie korzystać z konta. Do promocji można przystąpić najpóźniej do 31.03.2021 r. bądź do wyczerpania puli rejestracji 3000 pierwszych osób. 

 Regulamin promocji: ,,Premia z Żabką"

 • do promocji można przystąpić do osiągnięcia 3000 rejestracji, lecz nie później niż do 31.03.2021 r. 
 • uczestnik promocji nie może być stroną umowy ramowej rachunków bankowych, karty, elektronicznych kanałów dostępu na dzień składania wniosku
 • uczestnik promocji w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta osobistego w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku
 • aby wziąć udział w promocji należy:
 • a) wypełnić formularz rejestracyjny i podać poprawnie swoje dane
 • b) złożyć w formularzu oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia promocji dotyczących zaakceptowania regulaminu, zgody na przetwarzanie przed organizatora danych osobowych uczestnika oraz przekazaniu ich do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji
 • c) przesłać wypełniony w powyższy sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku: ,,Zarejestruj się"
 • po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informację o objęciu go promocją w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po rejestracji na stronie promocji, w okresie od 17.02.2021 r. do 31.03.2021 r., z wykorzystaniem linku promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową banku
 • we wniosku o założenie konta uczestnik powinien podać dokładnie takie same dane jak w formularzu rejestracji do promocji
 • uczestnik promocji powinien zawrzeć umowę ramową w zakresie konta osobistego, karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą linku promocyjnego: a) na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo za pomocą aplikacji mobilnej, w ramach, której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację, w obu przypadkach zawarcie umowy odbywa się przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku - Autenti;
 • uczestnik powinien również nadać PIN do karty do 14.04.2021 r. 
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz 
 • uczestnik promocji powinien na dzień wydania nagrody posiadać konto osobiste wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej
 • wnioski wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą brały udziału w promocji

Nagrody i zasady ich przyznawania

Pierwszą nagrodę w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 50 zł oraz e-bon do sieci sklepów Żabka o wartości 20 zł. Pierwsza nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie spełni takie warunki jak: 

1) spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie to znaczy, że założy konto wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej i nada PIN do karty

2) w kwietniu 2021 r. wykona minimum 1 przelew za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile) 

3) otrzyma wpływ na konto w wysokości 500 zł 

Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł 

Druga nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie spełni następujące warunki:

1) spełni warunki otrzymania pierwszej nagrody

2) w maju 2021 r. łącznie wykona transakcje BLIK na łączną kwotę 200 zł oraz otrzyma wpływ na łączną kwotę 1000 zł

Trzecią nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł oraz e-bon o wartości 20 zł do sklepu Żabka

Trzecia nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie:

1) spełni warunki otrzymania drugiej nagrody

2) w czerwcu 2021 r. łącznie wykona transakcję BLIK na łączną kwotę 300 zł oraz otrzyma wpływy na łączną kwotę 1000 zł

Weryfikację prawa uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi organizator na podstawie danych przekazanych mu przez uczestników, które te dane organizator przekaże bankowi. 

Wydanie nagród w promocji 

Każdy uczestnik promocji, który spełni opisane w regulaminie warunki do otrzymania nagród zostanie poinformowany przez organizatora z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. 

a) wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do 18.05.2021 r. 

b) wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 28.06.2021 r. 

c) wiadomość o przyznaniu trzeciej nagrody zostanie przekazana nie później niż do 28.07.2021 r. 

Każda nagroda zostanie przekazana laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację przekazaniu nagrody. W celu odebrania nagrody każdy laureat wraz z informacją o otrzymaniu nagrody otrzyma od organizatora z adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie organizatora, której dotyczył link. 

Każdy laureat powinien zalogować się na stronie wskazanej w wiadomości od organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w formularzu rejestracyjnym oraz na stronie podać numer swojego nowo otwartego konta w ramach promocji. 

Nagrody w formie pieniężnej zostaną przekazane na konto osobiste uczestnika promocji, a nagrody w formie bonów przesłane na numer telefonu. 

 

Comments powered by CComment