CitiKonto z premią 150 zł 

Z początkiem września wystartowała promocja związana z CitiKontem w Citibanku. W promocji zyskać można 150 zł premii za aktywne korzystanie z konta. Nagroda podzielona jest na trzy wypłaty po 50 zł. Aby zyskać wszystkie nagrody uczestnik musi spełnić warunki opisane w regulaminie promocji. Do promocji można przystąpić do 20.11.2020 r. Pula promocyjnych kont jest ograniczona i warto się spieszyć (5000 pierwszych klientów). 

Regulamin oferty: ,,Citi Konto. Finansowa Rewolucja"

 • oferta obowiązuje od 01.09.2020 r. do 20.11.2020 r.
 • z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie później niż do 20.11.2020 r. zawrą z bankiem umowę produktów depozytowych, na podstawie, której otworzą konto osobiste typu CitiKonto oraz w terminie 10 dni od zawarcia konta podpiszą niniejszy regulamin
 • z oferty wyłączone są osoby:
 • a) osoby, które po dniu 01.01.2020 r. posiadały w banku konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy (dotyczy również współposiadaczy konta)
 • b) osoby ze statusem dewizowym nierezydenta 
 • c) obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • regulamin

Nagroda 1 - premia za aktywność

 • każdy uczestnik, który założy konto oraz spełni następujące warunki otrzyma nagrodę o wartości 50 zł:
 • a) zaloguje się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej Citi Mobile 
 • b) otrzyma wpłatę na to konto w wysokości minimum 100 zł, przy czym wpłata ta musi pochodzić z rachunku, który nie jest prowadzony przez bank
 • c) warunki te należy spełnić do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto
 • d) nagroda zostanie przekazana przez bank na konto uczestnika nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto
 • e) uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody

Nagroda 2 - premia za transakcję Google Pay/ Apple Pay

 • każdy uczestnik, który spełni wyżej opisane warunki oraz: 
 • a) do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto, dokona kartą do konta transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem systemu płatności Google Pay lub Apple Pay, na łączną kwotę minimum 100 zł, które nie będą transakcjami zwróconymi otrzyma nagrodę o wartości 50 zł
 • b) transakcja bezgotówkowa oznacza transakcje dokonaną w punkcie handlowo-usługowym (np. płatność za zakupy w sklepie stacjonarnym) lub przez internet
 • nagroda 2 zostanie przekazana przez bank na konto uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto
 • uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody

Nagroda 3 - premia za wynagrodzenie 

 • każdy uczestnik, który spełni wyżej opisane warunki oraz: 
 • a) najpóźniej do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto konto, otrzyma na to konto przynajmniej jedną wpłatę z tytułu wynagrodzenia w wysokości minimum 2000 zł otrzyma nagrodę o wartości 2000 zł 
 • nagroda zostanie przekazana przez bank na konto uczestnika nie później, niż do ostatniego dnia czwartego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto
 • uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody

CitiKonto

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za kartę do konta z usługą wielowalutową
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Citi
 • 0 zł za 4 pierwsze wypłaty z bankomatów innych niż Citi w miesiącu
 • 0 zł za przelewy krajowe w Citibank Online lub Citi Mobile 
 • 0 zł za 3 pierwsze przelewy Express Elixir w miesiącu 

Comments powered by CComment