Odbierz 160 zł premii w promocji konta w ING Bank Śląski 

ING Bank Śląski ponownie rozpoczął promocję swojego konta osobistego. W promocji zyskać można 160 zł premii.  Głównym warunkiem uzyskania 100 zł premii jest otworzenie konta oraz wykonanie transakcji kartą debetową lub BLIKiem. Jeśli otworzymy konto Direct lub Komfort to otrzymamy dodatkowe 60 zł za wykonane min. 3 transakcji BLIKiem płacąc za zakupy internetowe oraz gdy przez 3 miesiące na koncie zostaną zaksięgowane wpływy wynagrodzenia w kwocie min. 1.000 zł. Jeśli otworzymy konto Mobi to otrzymamy dodatkowe 60 zł za wykonane min. 3 transakcji BLIKiem płacąc za zakupy internetowe oraz wykonany min. 3 przelewy na telefon BLIK.

 Konto Direct i Komfort - 160 zł premii - warunki promocji

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 września 2020r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 30 września 2020r. otworzymy konto osobiste (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową i kontem oszczędnościowym oraz w dniu przystąpienia do promocji wyrazimy zgodę o otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych
  • do 31 grudnia 2020r. dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub BLIKiem na łączną kwotę min. 1.000 zł
 • bank przyzna dodatkowe 60 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 grudnia 2020r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   oraz
  • do 31 grudnia 2020r. w każdym z trzech dowolnych miesięcy na konto wpłynie wynagrodzenie na kwotę min. 1.000 zł (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • jeśli warunki promocji spełnimy to bank wypłaci premię do 15 stycznia 2021r.
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 kwietnia 2019r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Klasyczne, Student, PRP

Konto Mobi - 160 zł premii - warunki promocji

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 września 2020r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 30 września 2020r. otworzymy konto osobiste Mobi wraz z kartą debetową i kontem oszczędnościowym oraz w dniu przystąpienia do promocji wyrazimy zgodę o otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych
  • do 31 października 2020r. dokonamy min. 10 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem na dowolną kwotę (np.: 6 BLIKiem i 4 kartą lub w innej dowolnej konfiguracji)
 • bank przyzna dodatkowe 60 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 października 2020r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   oraz
  • do 31 października 2020r. dokonamy min. 3 przelewy na telefon BLIK, za kwotę min. 5 zł każdy (nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane i anulowane)
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • jeśli warunki promocji spełnimy to bank wypłaci premię do 17 listopada 2020r.
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 kwietnia 2019r były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Klasyczne, Student, PRP

Comments powered by CComment