Odbierz klocki lego i kartę o wartości 200 zł do Douglas w promocji w BNP Paribas

 

 Odbierz kod elektroniczny do Douglas o wartości 200 zł i klocki lego w promocji konta osobistego w BNP Paribas

 BNP Paribas rozpoczął bardzo atrakcyjną promocję dla nowych klientów banku. W promocji zyskać można zestaw klocków lego o wartości 40 zł brutto oraz kod elektroniczny do sklepu Douglas o wartości 200 zł. Warunki promocji są bardzo łatwe do spełnienia. 

 

Regulamin promocji: ,,Zgarnij podarunek"

 • w promocji może wziąć udział uczestnik, który spełni następujące warunki:
 • a) nie jest stroną umowy na dzień składania wniosku o zawarcie umowy ramowej
 • b) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta osobistego w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku
 • c) dokona zgłoszenia w promocji na stronie promocji w okresie od 26.05.2020 r. do momentu osiągnięcia liczby 600 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 1.06.2020 r. 
 • aby zgłosić się do promocji należy wypełnić dedykowany formularz promocji 
 • w formularzu trzeba zaakceptować wszelkie zgody marketingowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • uczestnik powinien przesłać wypełniony formularz przez wciśnięcie przycisku ,,Zarejestruj się"
 • po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas rejestracji
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po dokonaniu rejestracji na stronie promocji, w okresie od dnia 26.05.2020 r. do 1.06.2020 r. przez internet z wykorzystaniem linka promocyjnego, tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linka na stronę internetową banku - w tym przypadku zawarcie umowy ramowej odbywa się za pośrednictwem unikalnego kodu sms w systemie partnera banku - Autenti
 • uczestnik powinien podać we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego;
 • uczestnik powinien zawrzeć umowę ramową w zakresie konta osobistego, karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez internet po przekierowaniu za pomocą linka promocyjnego - w tym przypadku zawarcie umowy ramowej odbywa się za pośrednictwem unikalnego kodu sms w systemie partnera banku - Autenti - oraz aktywuje kartę do 19.06.2020 r. 
 • na dzień wydania nagrody uczestnik powinien posiadać aktywne konto i kartę
 • zgłoszenia w promocji wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane
 • każdy uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w promocji, w tym celu uczestnik w terminie 14 dni od daty rejestracji w promocji powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NAGRODA I ZASADY JEJ PRZYZNAWANIA

 • nagrodę w promocji stanowi losowa nagroda rzeczowa w postaci zestawu klocków lego nr30098 lub nr 45098 lub nr 65098, każdy o wartości 40 zł brutto oraz karta podarunkowa Douglas o wartości 200 zł
 • każdy z uczestników może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę
 • nagroda o łącznej wartości 240 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie: 
 • a) spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie promocji, w tym złoży wniosek o konto osobiste i zawrze umowę ramową oraz
 • b) w czerwcu 2020 r. wykona łącznie min 5 transakcji BLIK (przy czym liczy się faktyczna data wykonywania danej transakcji oraz
 • c) w lipcu 2020 r. wykona łącznie min 5 transakcji BLIK praz otrzyma wpływ na konto na łączną kwotę minimum 500 zł (wpływ nie może być dokonany z innego konta uczestnika promocji bądź konta, którego jest współposiadaczem, ani nie może to być wpłata gotówkowa)
 • weryfikacje prawa uczestnika do uzyskania nagrody przeprowadzi organizator na podstawie danych przekazanych mu przez bank
 • uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie, ani nie przysługuje mu prawo wymiany nagrody na inną nagrodę

WYDANIE NAGRÓD W PROMOCJI

 • każdy uczestnik, który spełni warunki opisane w regulaminie zostanie poinformowany przez organizatora o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym
 • wiadomość o przyznaniu nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 21.08.2020 r. 
 • nagroda w postaci karty podarunkowej Douglas zostanie przekazana do 31.08.2020 r. włącznie na numer telefonu laureata podany przez niego w formularzu rejestracyjnym
 • nagroda rzeczowa zostanie przekazana (tzn. przesyłki nadane pocztą) laureatom do dnia 31.08.2020 r. włącznie
 • w celu odbioru nagrody rzeczowej każdy laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody otrzyma od organizatora na podany podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie organizatora, której dotyczy link
 • każdy laureat do dnia 26.08.2020 r., zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże adres, na który zostanie wysłana nagroda
 • wiadomość od organizatora laureat otrzyma z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto Otwarte na Ciebie z kartą debetową

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • karta Otwarta na Dzisiaj
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową za min. 1 transakcję bezgotówkową w miesiącu (osoby do 26 lat nie muszą wykonywać transakcji) w przeciwnym razie opłata wyniesie 3 zł
  • 0 zł - wypłata gotówki kartą w bankomatach BNP Paribas, Planet Cash
  • 5 zł - wypłata gotówki kartą w pozostałych bankomatach w Polsce oraz za granicą w walucie EUR w krajach EOG (osoby do 26 lat wypłaty mają za 0 zł)
  • 10 zł - wypłata gotówki za granicą w bankomatach poza grupą BNP oraz Global Alliance
 • karta Otwarta na eŚwiat
  • 6 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
  • 0 zł - wypłata gotówki kartą w bankomatach w Polsce oraz za granicą w walucie EUR w krajach EOG
  • 10 zł - wypłata gotówki za granicą w bankomatach poza grupą BNP oraz Global Alliance
 • karta Otwarta na Świat
   • 10 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
   • 0 zł - wypłata gotówki kartą w bankomatach w Polsce oraz za granicą w walucie EUR w krajach EOG
   • 5 zł - wypłata gotówki za granicą w bankomatach poza grupą BNP oraz Global Alliance