Konto Jakie Chcę dla Młodych z premią 150 zł w promocji Money Manii

 

 

Załóż Konto Jakie Chcę dla Młodych i odbierz 150 zł premii

W 20 już edycji programu Money Mania osoby w wieku od 18 do 26 lat mogą zyskać 150 zł premii pod warunkiem, że zdecydują się założyć Konto Jakie Chcę dla Młodych i spełnią proste warunki opisane w regulaminie. Aby zyskać premię należy zapewnić wpływ na konto w wysokości 200 zł oraz wykonać jedną płatność kartą na dowolną kwotę. Do promocji można przystąpić do 19.11.2019 r. 

 Regulamin promocji: Money mania 20

 • oferta obowiązuje do 19.11.2019 r.
 • akcja polega na wypłaceniu uczestnikom, którzy spełnią warunki regulaminu premii w wysokości 150 zł
 • uczestnictwo w akcji jest związane z założeniem rachunku bankowego Konto Jakie Chcę dla młodych z kartą debetową
 • w promocji mogą wziąć osoby w wieku od 18 do 26 lat, które są nowymi klientami banku
 • nowy klient banku to osoba, która począwszy od 14.10.2018 r. nie była i nadal nie jest w Santander Bank Polska S.A posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN dla osoby fizycznej
 • aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować się na stronie promocji i założyć profil w aplikacji, poprzez podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska (nie dotyczy osób, które posiadają już profil w aplikacji)
 • w celu potwierdzenia rejestracji trzeba kliknąć w link umieszczony w wiadomości e-mail przesłanej na podany adres (nie dotyczy osób, które posiadają profil w aplikacji)
 • podczas rejestracji lub bezpośrednio w serwisie (w przypadku osób, które już wcześniej posiadały profil) zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie przekazania danych osobowych (adresu e-mail) w celu realizacji promocji Money Mania oraz upoważnienie banku do przekazania informacji Totalmoney i dokonanych przez uczestnika i bank czynności bankowych w zakresie niezbędnym do uzyskania nagrody
 • do dnia 30.11.2019 na podstawie złożonego wniosku podpisać z bankiem umowę o Konto Jakie Chcę dla młodych wraz z kartą debetową 
 • do dnia 31.12.2019 r. podpisać w Santander Bank porozumienie EKK tj. zgodę na otrzymywanie wyciągów drogą elektroniczną
 • od momentu aktywacji konta do dnia 31.12.2019 r. zapewnić wpływ (polecenie przelewu) na to konto na kwotę minimum 200 zł oraz wykonać 1 płatność kartą debetową na dowolną kwotę
 • w terminie do 14.01.2019 r. należy uzupełnić swój profil w aplikacji podając w nim numer nowo otwartego konta w ramach promocji (brak uzupełnienia tych danych powoduje utratę prawa do premii)
 • z jednego profilu w aplikacji można założyć tylko jedno Konto Jakie Chcę dla młodych
 • o przyznaniu premii organizator powiadomi uczestników w wiadomości mailowej wysłanej do 31.01.2020 r.
 • wnioski wysłane z innego źródła niż strona promocji nie będą brały udziału w akcji
 • uczestnik jest zobowiązany do posiadania aktywnego konta do dnia wydania nagrody
 • premia w wysokości 150 zł zostanie przelana na nowo otwarte konto do 14.02.2019 r.
 • regulamin promocji

Opłaty za Konto Jakie Chcę dla młodych

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe
 • 0 zł opłaty bankowej za wypłatę gotówki dopasowaną kartą w bankomatach w Polsce i na świecie
 • 0 zł opłaty miesięcznej za kartę dopasowaną do konta