Zyskaj 140 zł premii w promocji konta osobistego w ING Bank Śląski

ING promuje swoje konta osobiste. Za otwarcie jednego z kont oraz spełnienie prostych warunków opisanych w regulaminie zyskać można do 140 zł premii. Aby otrzymać 100 zł premii należy podpisać umowę o prowadzenie konta oraz wykonać wymagane transakcje przy użyciu karty debetowej bądź aplikacji BLIK. Uczestnik promocji otrzyma dodatkowo 20 zł premii pod warunkiem, że wykona 3 transakcje przy użyciu aplikacji BLIK płacąc za zakupy internetowe. Jeśli klient otworzył Konto Direct lub Komfort i zapewni na nowo otwarte konto wpływ wynagrodzenia to otrzyma kolejne 20 zł premii. Jeśli uczestnik promocji otworzył konto Mobi to 20 zł premii zostanie mu przyznane jeśli wykona min. 2 przelewy na telefon BLIK. 

 Jak zyskać 140 zł premii za otwarcie konta Direct i Komfort

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 31 grudnia 2019r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
 • do 31 grudnia 2019r. otworzymy konto osobiste (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową i kontem oszczędnościowym
 • do 2 marca 2020r. dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub BLIKiem na łączną kwotę min. 1.000 zł
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy: spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii do 2 marca 2020r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł) albo do 2 marca 2020r. na konto wpłynie min. jedno wynagrodzenie na kwotę min. 1.000 zł (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy: spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii do 2 marca 2020r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i na konto wpłynie wynagrodzenie do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • jeśli warunki promocji spełnimy do 31 grudnia 2019r. to premię otrzymamy najpóźniej do 10 stycznia 2020r.,
 • w pozostałych przypadkach bank wypłaci premię do 18 marca 2020r.
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 września 2019r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Klasyczne, Student, PRP

Jak otrzymać premię za otwarcie konta Mobi ?

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 31 grudnia 2019r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
 • do 31 grudnia 2019r. otworzymy konto osobiste Mobi wraz z kartą debetową i kontem oszczędnościowym
 • do 31 stycznia 2020r. dokonamy min. 10 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem na dowolną kwotę
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy: spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
 • do 31 stycznia 2020r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł) albo do 31 stycznia 2020r. dokonamy min. 2 przelewy na telefon BLIK do dwóch różnych odbiorców (na różne numery telefonu), za kwotę min. 5 zł każdy (nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane i anulowane)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
 • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
 • do 31 stycznia 2020r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i min. 2 przelewy na telefon BLIK
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • do 14 lutego 2020r. tj. na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Klasyczne, Student, PRP
 • Po spełnieniu prostych ww. warunków regulaminu bank przeleje na nowo otwarte konto premię. 

Comments powered by CComment