Odbierz 251 zł premii w promocji konta osobistego w BNP Paribas

Załóż Konto Otwarte na Ciebie i odbierz premię 251 zł

W promocji:,,Skorzystaj z kontem" zyskać można 251 zł premii za założenie konta osobistego wraz z kartą oraz spełnienie warunków opisanych w regulaminie. Premia podzielona jest na dwie nagrody. Pierwszą nagrodę można otrzymać za założenie konta oraz dokonanie dwóch przelewów środków z konta za pomocą bankowości elektronicznej (Pl@net lub aplikacji mobilnej GOmobile), a drugą nagrodę za dokonanie transakcji bezgotówkowych w wysokości 300 zł miesięcznie oraz za zapewnienie wpływu na konto w kwocie minimum 1000 zł przez kolejne dwa miesiące kalendarzowe (listopad, grudzień). 

Regulamin promocji:,,Skorzystaj z kontem"

 •  promocja trwa w okresie od 3.09.2019 r. do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 30.09.2019 r.
 •  w promocji może wziąć udział osoba, która nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku oraz w ciągu 9 ostatnich miesięcy nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowego
 •  aby wziąć udział w promocji należy dokonać zgłoszenia na stronie promocji do 30.09.2019 r. bądź do wyczerpania puli 3000 rejestracji
 •  formularz rejestracji należy wypełnić poprawnie podając dokładnie wszystkie swoje dane
 •  uczestnik promocji powinien wyrazić wszelkie zgody marketingowe oraz zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie działania promocji
 •  po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informację o objęciu go promocją w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci adresu e-mail zawierającego unikalny link promocyjny, przesłany na adres e-mail uczestnika podany w formularzu rejestracji
 •  uczestnik powinien złożyć wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej z wykorzystaniem linka promocyjnego tj, przechodząc bezpośrednio na stronę banku
 • w tym przypadku zawarcie umowy ramowej odbywa się za pośrednictwem unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku – Autenti,
 •  we wniosku o konto bankowe należy podać dokładnie takie same dane, jak podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego
 •  umowę wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej należy podpisać do 7.10.2019 r.
 •  na dzień przekazania nagrody uczestnik powinien posiadać aktywne konto
 •  każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz
 •  zgłoszenia do promocji wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierający nieprawidłowe dane, nie będą uwzględniane
 • regulamin promocji

Nagrody i zasady ich przyznawania

Pierwszą nagrodę stanowi nagroda w wysokości 100 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie spełni takie warunki:

 • spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie
 • w październiku 2019 r. wykona minimum 2 przelewy środków z konta osobistego za pomocą bankowości elektronicznej Druga nagroda w wysokości 151 zł jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie spełni takie warunki jak:
 • spełni warunki otrzymania pierwszej nagrody
 • w każdym z miesięcy listopad i grudzień 2019 r. wykona łącznie transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 300 zł oraz otrzyma wpływ na konto w wysokości 1000 zł 
 • weryfikacje praw uczestników do nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych mu przez bank
 • każdy uczestnik promocji, który spełni warunki otrzymania nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail
 • wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do 21.11.2019 r.
 • wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do 20.01.2019 r.
 • nagrody zostaną przekazane laureatom do końca ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymali informację o przyznaniu nagrody tj. pierwsza nagroda do 31 listopada, a druga do 31.01.2019 r.
 • w celu odebrania pierwszej nagrody każdy laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody, otrzyma od organizatora z adresu e-mail na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link
 • każdy laureat do 25.11.2019 r. zaloguje się na stronie wskazanej przez organizatora za pomocą adresu e-mail i poda tam numer nowo założonego konta w ramach promocji
 • druga nagroda zostanie przekazana przez organizatora w terminie wskazanym w regulaminie