Załóż iKonto Biznes w Alior Banku i zyskaj premię 200 zł

Zyskaj 200 zł premii w promocji iKonto Biznes w Alior Banku

 Wystartowała VI edycja promocji związanej z kontem dla firm - iKonto Biznes organizowanej wspólnie przez Alior Bank i Bankier.pl. W promocji za założenie konta i spełnienie bardzo prostych warunków opisanych w regulaminie można zyskać 200 zł. Aby otrzymać premię wystarczy zarejestrować się w promocji, wysłać wniosek o iKonto Biznes, podpisać umowę o prowadzenie konta i zasilić je na kwotę 500 zł. Alior Bank prowadzi również odrębną promocję w której za aktywne korzystanie z konta zyskać można miesięcznie aż 125 zł premii. 

 Regulamin promocji: ,,Zgarnij premię z iKonto Biznes Alior Banku – 6 edycja”promocja rozpoczyna się w dniu 2.09.2019 r. i trwa do 15.10.2019 r.

 • promocja rozpoczyna się w dniu 2.09.2019 r. i trwa do 15.10.2019 r.
 • w promocji mogą uczestniczyć tyko przedsiębiorcy
 • aby wziąć udział w promocji należy dokonać rejestracji na stronie promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do promocji i poprawnie tj. podając swoje dane, wypełni i prześlę do Alior Banku korzystając z narzędzi na stronie promocji, zamieszczony na stronie promocji wniosek o produkt Alior Banku
 • składając wniosek o produkt Alior Banku, wyrazi zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Alior Bank faktu otwarcia przez uczestnika produktu Alior Banku w ramach promocji
 • w terminie 30 dni od dnia przesłania wniosku o produkt jednakże nie później niż do 14.11.2019 r. zawrze z Alior Bankiem na podstawie wniosku o produkt umowę dotyczącą produktu Alior Banku
 • w terminie 60 dni od otwarcia produktu Alior Banku (nie później niż do 13.01.2019 r. dokona wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł
 • przekaże Organizatorowi z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia o przyznaniu premii dane niezbędne do przekazania premii tj. numeru konta uczestnika, uruchomionego na podstawie wniosku o produkt za pośrednictwem strony promocji
 • Organizator zastrzega, iż wnioski o produkt Alior Banku składane z innego źródła w Internecie niż za pośrednictwem strony promocji nie będą brały udziału w promocji
 • prawo do premii w ramach promocji przysługuje każdemu uczestnikowi, który spełni wymagania określone w regulaminie
 • premia zostanie przekazana przez Organizatora na aktywne konto uczestnika w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania uczestnikowi wiadomości o przyznaniu mu premii
 • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do 28.02.2019
 • Organizator zastrzega, że warunkiem przyznania premii jest podanie poprawnie wszystkich swoich danych wraz z numerem nowo otwartego konta za pośrednictwem strony promocji
 • w przypadku braku możliwości skontaktowania się z uczestnikiem, premia pozostaje w dyspozycji organizatora
 • uczestnik może otrzymać jedną premię w ramach promocji
 • nagroda otrzymana przez uczestnika w promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą uczestnika
 • regulamin promocji

 1.500 zł - promocja konta dla firm

Konto internetowe dla firm iKonto Biznes w promocji Alior Banku

 • wniosek o iKonto Biznes należy złożyć przez stronę internetową
 • bank przekaże nam co miesiąc premię za czynności wymienione poniżej
 • maksymalna miesięczna premia może wynieść 125 zł przez 12 następujących po sobie miesięcy co razem daje 1.500 zł
 • premia wypłacana jest do końca następnego miesiąca po miesiącu w którym spełniliśmy warunki regulaminu
 • pierwszym miesiącem promocyjnym jest miesiąc w którym bank podpisał umowę o konto
 • zamknięcie konta lub przekształcenie go na inne powoduje automatyczną rezygnację z promocji
 • premia jest przychodem z działalności i powinna ona zostać ujęta w KPiR
 • osoby posiadające wcześniej produkt dla przedsiębiorców w Alior Bank nie mogą brać udziału w promocji
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat

Bank daje premię maksymalnie 125 zł miesięcznie za:

 • Przelew do ZUS (25 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 250 zł
 • Przelew do US (25 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł
 • Przelew SEPA (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR
 • Przelew natychmiastowy (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew natychmiastowy, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł
 • Transakcje kartą (10 zł): premia za rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych wykonanych w Polsce w kwocie min. 500 zł kartą lub kartami wydanymi do konta
 • Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku (15 zł): premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku naliczana jeżeli na konto wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100zł.
 • Premia za średniomiesięczne saldo na koncie firmowym:
  • do 2.500,00 zł - 0 zł
  • od 2.500,01 zł do 10.000,00 zł - 5 zł
  • od 10.000,01 zł do 25.000,00 zł - 15 zł
  • od 25.000,01 zł do 50.000,00 zł - 30 zł
  • od 50.000,01 zł - 60 zł
  • średnie miesięczne saldo liczone jest według wzoru: każdego dnia dodawana jest kwota która pozostaje na rachunku a następnie suma wszystkich dni podzielona zostaje przez ilość dni danego miesiąca, przykład: od 1 do 20 października na koncie codziennie mieliśmy 5.000 zł, od 21 do 31 października na koncie mieliśmy 7.000 zł. Wyliczenie: (5000*20 + 7000*11) / 31 (ilość dni) = 5.710