Załóż Konto 360 w Bank Millennium i zgarnij 200 zł premii

Wystartowała promocja: ,,Rusz po 200 zł", w której w łatwy sposób można odebrać premię w wysokości 200 zł. Aby zyskać nagrodę należy założyć konto 360 wraz z kartą debetową oraz zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł oraz wykonać przynajmniej 1 transakcje kartą bądź przy użyciu aplikacji BLIK. Warunki te należy spełnić przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe tj. w październiku, listopadzie i grudniu 2019 r. Wniosek o założenie konta można wysłać do 25.09.2019 r. 

 Regulamin promocji: ,,Rusz po 200 zł"

  • promocja rozpoczyna się 21.08.2019 r. i trwa do 31.01.2020 r.
  • promocją objętych jest pierwsze 9000 kont
  • wniosek o konto można złożyć do 25.09.2019 r.
  •  nagrodą w promocji jest premia pieniężna w kwocie 200 zł
  •  uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji
  •  promocji nie mogą brać udziału osoby które wysłały wniosek o jakikolwiek produkt w Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany jak również te osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w Millennium Bank, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student
 • aby wziąć udział w promocji należy do dnia 25.09.2019 r. złożyć wniosek o konto przez dedykowaną stronę promocji oraz do 30.09.2019 r. podpisać umowę o prowadzenie konta wraz z kartą
 • składając wniosek o konto należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
 • do 30.09.2019 r. aktywują aplikację mobilną banku oraz w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy tj. październiku, listopadzie oraz grudniu 2019 r. zasili nowo otwarte konto sumą wpływów na konto w wysokości co najmniej 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokona co najmniej jednej płatności kartą do konta bądź za pomocą usługi BLIK
 • bank w trakcie weryfikacji uczestnika nie będzie uwzględniał wypłat gotówki poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatniczymi uczestnika prowadzonymi w banku, transakcji niebędących zapłatą za towary, czy usługi, transakcji związanych z grami losowymi oraz transakcji zwróconych na konto przed nabyciem premii
 •  wnioski o konto składane z innego źródła nie będą brały udziału w promocji, jak również wnioski złożone po 25.09.2019 r.
 • premia zostanie przekazana na konto uczestnika, otwarte w ramach promocji, w terminie do 31.01.2020 r. o ile w tym czasie uczestnik promocji nie rozwiążę bądź nie wypowie umowy o konto oraz nie odwoła się od zgód o których mowa
 • prawo do premii uczestnika nie może być zamienione na inne świadczenia, a także uczestnik nie może wskazać innego rachunku do wypłaty premii
 •  regulamin promocji

  Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

Comments powered by CComment