Otwórz konto w Nest Banku i zyskaj 200 zł premii

Zyskaj do 200 zł premii w promocji konta osobistego w Nest Banku

Wystartowała nowa promocja w Nest Banku: ,,Nest Konto z premią 200 zł". Promocja skierowana jest do nowych klientów banku. Premia podzielona jest na trzy wypłaty w wysokości: 100 zł, 50 zł i 50 zł. Aby zyskać kwotę premii należy przede wszystkim zarejestrować się w promocji i podpisać umowę o prowadzenie konta w Nest Banku. Aby otrzymać pierwszą wypłatę premii w wysokości 100 zł należy zacząć przelewać swoje wynagrodzenie na nowo otwarte konto w Nest Banku. Trzeba to załatwić najpóźniej do 31.08.2019 r. oraz w tym samym miesiącu dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł. Premia w wysokości 50 zł zostanie wypłacona jeśli klient nadal będzie przelewał swoje wynagrodzenie na konto w Nest Banku oraz dokona w kolejnym miesiącu transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł. Wypłata ostatniej kwoty premii w wysokości 50 zł ma te same warunki trzeba nadal wpłacać wynagrodzenie na konto oraz dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł. Wynagrodzenie na konto powinno wpływać na kwotę minimum 1000 zł. Aby przelewać wynagrodzenia na konto należy wypełnić specjalny formularz na stronie banku. Wszelkie formalności bank załatwi w imieniu klienta z pracodawcą. Do promocji można przystąpić do 30.06.2019 r.

Regulamin promocji

 • do promocji można przystąpić w okresie od 11.06.2019 r. do 30.06.2019 r.
 • aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek o otwarcie konta za pośrednictwem formularz elektronicznego na stronie promocji
 • umowę o konto wraz z dostępem do bankowości elektronicznej oraz kartą należy podpisać do 31.07.2019 r.
 • nowo otwarty rachunek nie może zostać wykorzystany do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z udziału w promocji wykluczeni są klienci, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają lub posiadali rachunek w Nest Banku w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku, jak również ci klienci, którzy złożyli już wniosek o otwarcie rachunku i jest on rozpatrywany przez bank
 • uczestnik otrzyma jednorazową premię w wysokości 1000 zł jeśli: a) zapewni wpływ wynagrodzenia w wysokości minimum 1000 zł na swój rachunek ROR, jednak nie później niż do 31.08.2019 r. b) w tym samym miesiącu kalendarzowym w którym nastąpił wpływ wynagrodzenia wykona transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę łączną minimum 500 zł
 • uczestnik otrzyma 50 zł premii jeśli: za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po wyżej opisanych warunkach wykona transakcje kartą na kwotę minimum 500 zł oraz zapewni wpływ wynagrodzenia na konto w wysokości minimum 1000 zł
 • uczestnik otrzyma 50 zł premii jeśli: w kolejnym miesiącu kalendarzowym po spełnieniu wyżej opisanego warunku dokona płatności bezgotówkowych kartą na kwotę 500 zł oraz zapewni wpływ wynagrodzenia na konto w tym miesiącu
 • uczestnik za cały okres promocji może otrzymać łącznie 200 zł premii
 • premia należna uczestnikowi zostanie wypłacona na rachunek ROR w terminie do 20 dni roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, za który została naliczona
 • z udziału w promocji wyłączone są operacje bezgotówkowe dokonane kartą typu: cashback, z tytułu płatności za gry hazardowe, u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie oraz odwołane bądź anulowane
 • regulamin promocji
 • *Wpływ Wynagrodzenia – suma wpływów na Rachunek ROR realizowanych na rzecz jego posiadacza z tytułu: (i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich; umów zlecenia/o dzieło dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę / zleceniodawcę lub (ii) renty lub emerytury i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie lub (iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub (iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie.

Konto w Nest Banku

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za obsługę i wydanie karty płatniczej
 • 0 zł za wypłaty gotówki w dowolnej kwocie z każdego bankomatu w Polsce
 • 0 zł za wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir