Konto osobiste w BGŻ BNP Paribas z premią do 300 zł w promocji ,,Premia na lato"

Załóż konto w BGŻ BNP Paribas i aktywnie z niego korzystaj by zyskać do 300 zł premii

Wystartowała nowa promocja: ,,Premia na lato" związana z kontem osobistym w banku BGŻ BNP Paribas. Promocja skierowana jest wyłącznie dla nowych klientów. Uczestnik promocji może zyskać do 300 zł premii w zamian za aktywne korzystanie z konta od lipca do sierpnia 2019 r. Akcja promocyjna trwać będzie do osiągnięcia 2000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 23.06.2019 r.

Regulamin promocji

 • promocja trwa do 23.06.2019 r. bądź do osiągnięcia liczby 2000 rejestracji
 • z promocji może skorzystać osoba, która na dzień wysłania wniosku nie jest stroną umowy ramowej z bankiem oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie był posiadaczem, współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku oraz w ramach działalności przejętej przez bank z dniem 31.10.2018 r. 
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić formularz rejestracyjny
 • w formularzu należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe, zaakceptować regulamin  oraz zgodzić się na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika promocji do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji
 • wypełniony formularz należy przesłać poprzez wciśnięcie przycisku: ,,Zarejestruj się"
 • po przesłaniu formularza uczestnik otrzyma informację o objęcie go promocją w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny podany na adres e-mail uczestnika w formularzu
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o założenie konta osobistego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po dokonaniu rejestracji na stronie promocji z wykorzystaniem linka promocyjnego, który przekieruje uczestnika promocji na stronę banku
 • we wniosku o zawarcie umowy z bankiem należy podać takie same dane jak w formularzu rejestracji
 • uczestnik promocji powinien zawrzeć umowę o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego przez internet po przekierowaniu za pomocą linka promocyjnego w terminie do 9.07.2019 r.
 • na dzień przekazania umowy uczestnik powinien posiadać aktywne konto wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz
 • zgłoszenia wypełnione nieprawidłowe bądź wysłane z innego źródła nie będą brane pod uwagę by otrzymać nagrodę
 • regulamin

Nagrody i zasady ich przyznawania

Pierwsza nagroda w wysokości 150 zł zostanie przyznana uczestnikowi, który spełni niżej opisane warunki:

 • spełni wszystkie warunki opisane wyżej
 • dokona aktywacji aplikacji mobilnej GOmobile do 31.07.2019 r.
 • w lipcu 2019 r. wykona minimum 2 przelewy środków z konta osobistego za pomocą bankowości elektronicznej (Pl@net bądź aplikacji mobilnej GOmobile)
 • w lipcu 2019 r. dokona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł
 • wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przekazana laureatom do 23.08.2019 r.
 • nagroda zostanie przekazana do 31.08.2019 r.
 • w celu odebrania pierwszej nagrody każdy laureat wraz z wiadomością o przyznaniu nagrody otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzyma unikalny link od organizatora wraz z kodem, który umożliwi mu zarejestrowanie się na stronie promocji, gdzie uczestnik poda numer nowo otwartego konta osobistego w ramach promocji na który zostanie przesłana nagroda pieniężna 

 Druga nagroda w wysokości 150 zł zostanie przyznana uczestnikowi, który spełni warunki takie jak: 

 • spełni warunki otrzymania pierwszej nagrody
 • w sierpniu 2019 r. wykona minimum 2 przelewy środków z konta osobistego za pomocą bankowości elektronicznej
 • w sierpniu 2019 r. dokona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł 
 • wiadomość o przyznaniu nagrody drugiej zostanie przekazana laureatom do 22.09.2019 r.
 • nagroda zostanie przekazana do 30.09.2019 r. 
 • nagrody są zwolnione z podatku dochodowego

Konto Otwarte dla Ciebie koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę płatniczą za min 1 transakcję w miesiącu (osoby do 26 lat nie muszą wykonywać transakcji) w przeciwnym razie opłata wyniesie 3 zł 
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce (osoby do 26 roku życia mają wypłaty za 0 zł)