Załóż konto w Nest Banku i odbierz 200 zł

Załóż konto w Nest Banku i zgarnij 200 zł premii

Wystartowała nowa promocja związana z Nest Kontem. Warunki opisane w regulaminie nie są trudne do zrealizowania. Premia jest podzielona na trzy wypłaty: 100 zł, 50 zł i 50 zł. Aby otrzymać 100 zł należy zacząć przelewać swoje wynagrodzenie do Nest Banku do 31.07.2019 r. oraz w tym samym miesiącu dokonać płatności kartą na łączną kwotę 500 zł. Procedura przelania wynagrodzenia nie jest trudna. Wystarczy wypełnić formularz na stronie banku, a resztę formalności bank załatwi za swojego klienta. Aby otrzymać kolejną wypłatę w wysokości 50 zł należy nadal utrzymać wpłatę wynagrodzenia na konto oraz w sierpniu dokonać płatności kartą na łączną kwotę minimum 500 zł. We wrześniu należy powtórzyć te warunki to znaczy nadal wpłacać wynagrodzenie oraz dokonać płatności na 500 zł. Konto w Nest Banku jest niemal darmowe dlatego jeśli ktoś ceni sobie oszczędność nie powinien się wahać by założyć tam konto. 

Regulamin promocji: Nest Konto z wiosennym bonusem

 • do promocji można przystąpić w okresie od 21.05.2019 r. do 4.06.2019 r. przy czym bank zastrzega sobie zakończenie wcześniej promocji jeżeli się wyczerpie pula promocyjnych kont 
 • aby przystąpić do promocji należy złożyć wniosek o prowadzenie konta w Nest Banku na stronie promocyjnej
 • umowę o prowadzenie konta należy podpisać najpóźniej do 21.06.2019 r.
 • rachunku otwartego w ramach promocji nie można wykorzystać jako rachunku dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • z udziału w promocji są wykluczeni, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają lub posiadali rachunek ROR w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jak również którzy przed złożeniem wniosku, złożyli już wniosek o otwarcie tego rachunku, będący w trakcie rozpatrywania przez bank
 • uczestnik, który spełnia wyżej opisane warunki jest uprawniony do otrzymania premii jednorazowej w wysokości 100 zł jeśli: zapewni wpływ wynagrodzenia w wysokości minimum 1000 zł na swój rachunek ROR, jednak nie później niż do 31.07.2019 r. w tym samym miesiącu, w którym nastąpi wpływ wynagrodzenia wykona co najmniej jedną operację bezgotówkową kartą na łączną kwotę 500 zł
 • uczestnik otrzyma 50 zł premii za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy w promocji, w którym wykona co najmniej jedną operację bezgotówkową kartą na łączną kwotę minimum 500 zł oraz zapewni w tym miesiącu wpływ wynagrodzenia (uczestnikowi przysługują dwie premię po 50 zł za dwa kolejne miesiące kalendarzowe)
 • uczestnik może otrzymać za cały okres promocji premię w wysokości 200 zł 
 • z udziału w promocji wyłączone są operacje bezgotówkowe dokonane kartą: w formie wypłaty gotówki w tym cashback, z tytułu płatności za gry hazardowe, z podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz płatności odwołane bądź anulowane
 • premia należna uczestnikowi zostanie wypłacona na rachunek ROR prowadzony na rzecz uczestnika banku w terminie do 20 dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, za który została naliczona
 • regulamin promocji 

Koszt prowadzenia konta w Nest Banku

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - wpłata gotówki na konto w placówkach banku
 • 0 zł - wypłata gotówki w placówkach banku
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - przelew europejski przez internet
 • 0 zł - korzystanie z pierwszej karty debetowej (25 zł za drugą kartę)
 • 0 zł - wypłata w bankomatach krajowych
 • 5 zł - wypłata w bankomatach za granicą
 • 3% - przewalutowanie wypłaty w bankomatach w innej walucie niż waluta rachunku