Zyskaj 200 zł w promocji konta w Bank Millennium

Otwórz konto w Bank Millennium i odbierz 200 zł w promocji

Niedawno rozpoczęła się kolejna promocja konta w Bank Millennium w której w łatwy sposób można zyskać premię w wysokości 200 zł. Aby otrzymać nagrodę należy zarejestrować się w promocji, otworzyć konto wraz z kartą, aktywować aplikację mobilną oraz w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych czerwiec - sierpień zasilić nowo otwarte konto na kwotę min. 1000 zł i chociaż jedną transakcję bezgotówkową kartą bądź przy użyciu aplikacji BLIK. Premia jednorazowa 200 zł zostanie wypłacona do 20 września 2019 r. 

Regulamin promocji: ,,200 zł z kontem 360"

 • promocja rozpoczyna się od 15.04.2019 r. i trwa do 20.09.2019 r. 
 • wniosek o konto należy złożyć do 27.05.2019 r. i podpisać umowę o konto do 31.05.2019 r. 
 • nagrodą w promocji jest premia pieniężna w kwocie 200 zł 
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą upoważnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacz rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej konta 360 lub konta 360 student organizowanej przez bank lub inny podmiot w ramach promocji 
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu banku i której wniosek jest procesowany przez bank w trakcie trwania promocji

Uczestnik uzyska prawo do premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

 • do dnia 27.05.2019 r. złoży wniosek o konto przez promocyjną stronę i do 31.05.2019 r. zawrze umowę o konto i kartę debetową
 • składając wniosek o konto należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • do 31.05.2019 r. uczestnik promocji powinien aktywować aplikację mobilną oraz w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. w czerwcu, lipcu i sierpniu 2019 r. zasilić nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000 zł oraz w każdym z tych ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności kartą do tego konta lub za pomocą usługi BLIK
 • premia zostanie przekazana na konto uczestnika promocji do 20.09.2019 r. 
 • wnioski składane z innego źródła nie będą brały udziału w promocji
 • uczestnik ma prawo do otrzymania jednej premii 
 • bank dokonując oceny spełnienia przez uczestnika warunków związanych z wpływem na 1000 zł, nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatniczymi uczestnika prowadzonymi w banku, transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii
 • regulamin promocji 

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat