Zyskaj 140 zł za założenie konta osobistego w ING Bank Śląski

Zgarnij 140 zł premii za otworzenie konta osobistego w ING Bank Śląski

W promocji organizowanej przez ING Bank Śląski można zyskać premię w wysokości 140 zł za otworzenie konta osobistego Mobi dla Młodych bądź Direct. Premia w wysokości 100 zł będzie przyznana pod warunkiem podpisania umowy o prowadzenia konta oraz za wykonanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej bądź aplikacji mobilnej BLIK. Premia w wysokości 20 zł zostanie przyznana uczestnikowi promocji, który wykona minimum 3 płatności przy użyciu aplikacji BLIK. Dodatkowe 20 zł zostanie przyznane pod warunkiem, że na konto Direct wpłynie wynagrodzenie bądź uczestnik dokona minimum 2 przelewy na telefon BLIK w przypadku konta Mobi. 

Konto Direct i Komfort - 140 zł premii 

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 czerwca 2019r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 sierpnia 2019r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   albo
   do 31 sierpnia 2019r. na konto wpłynie min. jedno wynagrodzenie na kwotę min. 1.000 zł (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 sierpnia 2019r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i na konto wpłynie wynagrodzenie
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • jeśli warunki promocji spełnimy do 30 czerwca to premię otrzymamy najpóźniej do 10 lipca, w pozostałych przypadkach bank wypłaci premię do 10 września 2019r.
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2019r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Klasyczne, Student, PRP

Konto Mobi - 140 zł premii 

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 czerwca 2019r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 30 czerwca 2019r. otworzymy konto osobiste Mobi wraz z kartą debetową i kontem oszczędnościowym
  • do 31 lipca 2019r. dokonamy min. 10 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem na dowolną kwotę
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do  31 lipca 2019r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   albo
   do  31 lipca 2019r.  dokonamy min. 2 przelewy na telefon BLIK do dwóch różnych odbiorców (na różne numery telefonu), za kwotę min. 5 zł każdy (nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane i anulowane)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 lipca 2019r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i min. 2 przelewy na telefon BLIK
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • do 15 sierpnia 2019r. tj. na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2019r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Klasyczne, Student, PRP