Otwórz konto w BGŻ BNP Paribas i zyskaj 250 zł

Otwórz Konto Optymalne i zyskaj do 250 zł 

Wystartowała nowa promocja "Wiosenny bonus", w której za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego można zyskać do 250 zł premii. Warunki promocji nie są trudne do spełnienia wystarczy zarejestrować się w promocji, aktywować aplikację mobilną banku oraz w każdym z miesięcy od maja do sierpnia 2019 r. dokonać jedną transakcje bezgotówkową, zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł oraz dokonać płatności bezgotówkowych na kwotę 200 zł. Umowę o prowadzenie konta należy podpisać do 22.04.2019 r. za pośrednictwem kuriera. Wniosek o konto należy wysłać najpóźniej do 7.04.2019 r. 

Jak odebrać 250 zł premii w promocji "Wiosenny bonus"

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.500 rejestracji kont i nie dłużej niż do 7 kwietnia 2019r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 7 kwietnia 2019r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • wniosek o konto z kartą i dostępem do bankowości internetowej wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji), dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
  • najpóźniej do 22 kwietnia 2019r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej wybierając formę zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera
  • dane wprowadzone na stronie promocyjnej i w banku muszą być takie same (w tym numer telefonu i adres email)
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
 • pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do w maju 2019r. aktywujemy aplikację mobilną banku GOmobile
  • w maju 2019r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę
  • w maju 2019r. wykonamy kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł
  • w maju 2019r. na konto otrzymamy wpływ w wysokości min. 1.000 zł
  • w czerwcu 2019r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę
  • w czerwcu 2019r. wykonamy kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł
  • w czerwcu 2019r. na konto otrzymamy wpływ w wysokości min. 1.000 zł
  • nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do końca lipca 2019r.
 • drugą nagrodę w wysokości 150 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • spełnimy warunki otrzymania pierwszej nagrody
  • w lipcu 2019r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę
  • w lipcu 2019r. wykonamy kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł
  • w lipcu 2019r. na konto otrzymamy wpływ w wysokości min. 1.000 zł
  • w sierpniu 2019r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę
  • w sierpniu 2019r. wykonamy kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł
  • w sierpniu 2019r. na konto otrzymamy wpływ w wysokości min. 1.000 zł
  • nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do końca września 2019r.
 • do ww. przelewów wliczane są przelewy wykonane przez system bankowości internetowej oraz mobilnej, poza przelewami natychmiastowymi oraz przelewy dokonanymi za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, Przelewy 24, Blue Media, BLIK i tym podobnych;
 • do ww. transakcji kartą nie wliczają się płatności wykonane za pomocą systemów płatności internetowych: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcje dokonane w punktach:
  • określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
  • określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
  • określający instytucje finansowe
  • określający brokerów ubezpieczeniowych
  • określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  • określający internetowe przekazy pieniężne
 • do wpływu ww. 1.000 zł nie wliczają się wpłaty gotówkowe oraz wpłaty pochodzące z rachunków kredytowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 19 lipca 2019r. otrzymamy od organizatora e-mail z informacją o otrzymaniu pierwszej nagrody wraz z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 25 lipca 2019r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda
 • do czasu otrzymania premii konto, karta oraz dostęp do bankowości elektronicznej muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas oraz Raiffeisen Bank (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Konto Optymalne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce