Premia 200 zł w promocji Konta Optymalnego w banku BGŻ BNP Paribas

Korzystaj aktywnie z Konta Optymalnego i zyskaj premię w wysokości do 200 zł 

Wczoraj rozpoczęła się kolejna atrakcyjna promocja związana z Kontem Optymalnym w BGŻ BNP Paribas. W promocji zyskać można trzy premię pieniężne w wysokości: 50 zł, 50 zł i 100 zł. Aby otrzymać nagrody należy przede wszystkim zarejestrować się w promocji, podpisać umowę o prowadzenie konta Optymalnego oraz aktywnie z niego korzystać to znaczy aktywować aplikację mobilną, dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł miesięcznie oraz zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł. Do promocji można zgłosić się najpóźniej do 7.04.2019 r. bądź ukończenia wymaganej puli rejestracji. 

Regulamin promocji

 • promocja trwa od 18.03.2019 r. do 7.04.2019 r. bądź do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji. 
 • aby wziąć udział w promocji należy dokonać zgłoszenia do udziału w promocji na stronie dedykowanej promocji najpóźniej do 7.04.2019 r. bądź osiągnięcia liczby rejestracji 1500
 • należy poprawnie wypełnić formularz oraz złożyć w nim wymagane oświadczenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na zwolnienie z tajemnicy bankowej w zakresie promocji)
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać poprzez wciśnięcie przycisku: ,,Zarejestruj się"
 • po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres e-mail uczestnika w formularzu rejestracyjnym
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po dokonaniu rejestracji na stronie promocji z wykorzystaniem linku promocyjnego tj. przechodząc bezpośrednio na stronę internetową banku
 • we wniosku o otwarcie konta należy podać takie same dane jak w formularzu rejestracji do promocji
 • w terminie do 22.04.2019 r. należy podpisać umowę o prowadzenie konta z wykorzystaniem opcji kuriera
 • uczestnik promocji musi posiadać aktywne konto na dzień wypłaty premii 
 • każdy uczestnik może wziąć w promocji udział tylko jeden raz
 • zgłoszenie wypełnione w nieprawidłowy sposób, zawierające nieprawdziwe dane nie będzie brało udziału w promocji
 • regulamin

Nagrody i zasady ich przyznawania 

 • Pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 50 zł zostanie ona przyznana uczestnikowi, który spełni następujące warunki:
 • a) spełni wszystkie wyżej opisane warunki (zarejestruje się w promocji, podpiszę umowę o prowadzenie konta, wyrazi wszelkie wymagane zgody)
 • b) dokona aktywacji aplikacji mobilnej GOmobile do 30.04.2019 r. 
 • Druga nagroda w wysokości 50 zł zostanie przyznana uczestnikowi, który łącznie spełni wszystkie wymagane warunki takie jak: 
 • a) spełni warunki otrzymania pierwszej nagrody
 • b) w maju 2019 r. wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 300 zł
 • c) w maju 2019 r. otrzyma wpływ na konto o łącznej wysokości minimum 1000 zł 
 • Trzecia nagroda w wysokości 100 zł zostanie przekazana uczestnikowi, który: 
 • a) spełni warunki otrzymania drugiej nagrody
 • b) w każdym z miesięcy czerwiec - lipiec 2019 r. wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł
 • c) w każdym z miesięcy czerwiec - lipiec 2019 r. zapewni wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł
 • nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do końca sierpnia 2019r.
 • do wpływu ww. 1.000 zł nie wliczają się wpłaty gotówkowe oraz wpłaty pochodzące z rachunków kredytowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • do ww. przelewów nie wliczają się płatności internetowe wykonane za pomocą systemów płatności internetowych: PayU, Dotpay, Przelewy 24, BLIK i tym podobnych
 • najpóźniej do 19 czerwca 2019r. otrzymamy od organizatora e-mail z informacją o otrzymaniu pierwszej nagrody wraz z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 25 czerwca 2019r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda
 • do czasu otrzymania premii konto, karta oraz dostęp do bankowości elektronicznej muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas oraz Raiffeisen Bank (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Konto Optymalne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce