Zgarnij 200 zł z Toyota Bank w 17 edycji promocji Money Mania

W kolejnej edycji promocji Money Mania zyskać można jednorazową premię w wysokości 150 zł oraz dodatkową premię w wysokości 50 zł za aktywność na koncie. Promocja trwa do 31.03.2019 r. Głównym warunkiem otrzymania premii w wysokości 150 zł jest założenie Moto Konto w Toyota Bank oraz lokaty Sprint na 180 dni w wysokości minimum 5000 zł. Aby zyskać premię w wysokości 50 zł należy zarejestrować się w promocji banku: ,,Tankuj Korzyści" oraz zyskać zwrot za dokonywanie transakcji bezgotówkowych na stacjach Petrol. 

Regulamin promocji 

 • akcja trwa do 31.03.2019 r. 
 • z promocji wykluczone są osoby: pracownicy banku, obecni klienci banku, osoby, które w okresie od 1.03.2018 r. do 4.03.2019 r. zamknęły Moto Konto (dawniej Konto Jedyne)
 • aby otrzymać premię w wysokości 150 zł uczestnik musi spełnić w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2019 r. następujące warunki:
 • a) poprzez stronę serwisu moneymania zarejestrować się i założyć swój profil, podając adres e-mail oraz imię i nazwisko uczestnika - warunek ten nie dotyczy uczestników, którzy już posiadają profil w moneymanii
 • b) w celu potwierdzenia rejestracji należy, kliknąć w link umieszczony w wiadomości e-mail, przesłanej przez organizatora na adres e-mail, podany przez uczestnika (nie dotyczy uczestników, którzy mają konto w money manii)
 • c) kliknąć na aktywny link udostępniony w serwisie (wymagane jest zalogowanie się), które przekieruję uczestnika na stronę banku w celu wypełnienia wniosku o Moto Konto 
 • d) na stronie banku wypełnić wymagane dane we wniosku o Moto Konto (wymagane dane to: dane osobowe, numer dowodu, dane adresowe i kontaktowe) prawidłowe wypełnienie jest potwierdzone przez bank poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail uczestnika promocji 
 • e) należy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych 
 • f) trzeba również wyrazić zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie promocji
 • g) w terminie do 23.04.2019 r. trzeba spełnić również takie warunki jak:
 • I - na telefon komórkowy pobrać aplikację ,,Tankuj Korzyści" i zaakceptować wymagane zgody 
 • II - dołączyć do promocji ,,Tankuj Korzyści" w sekcji ,,Twój samochód" zarejestrować posiadany samochód przez zeskanowanie kodu Aztec umieszczonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 
 • III - za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej założyć co najmniej jedną ,,Lokatę Sprint na 180 dni" na kwotę minimum 5000 zł (oprocentowanie lokaty w wysokości 2,4% gwarantowane jest przez cały okres trwania lokaty)
 • IV - należy założoną lokatę utrzymać przez co najmniej 90 dni, licząc od dnia jej założenia 
 • regulamin

Warunki otrzymania jednorazowej premii za aktywność w wysokości 50 zł 

 • aby wziąć udział w akcji należy spełnić wszystkie wyżej opisane warunki regulaminu (założyć konto i lokatę)
 • do dnia 31.07.2019 r. należy aktywnie korzystać z promocji banku Toyota pod nazwą: ,,Tankuj Korzyści" tj. co najmniej w jednym z trzech miesięcy, w okresie od 1.05.2019 r. do 31.07.2019 r. spełnić warunki do zwrotu dowolnej kwoty za wykonanie bezgotówkowych transakcji petrol, opisanych w regulaminie: ,,Tankuj korzyści"

Rozliczenie premii jednorazowej oraz premii za aktywność

 •  rozstrzygnięcie akcji i jednocześnie powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii i premii jednorazowej nastąpi do 24.08.2019 r. 
 • o przyznaniu premii uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatora poprzez komunikat dostępny po zalogowaniu w serwisie oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przy rejestracji 
 • uczestnicy,którzy spełnili warunki do przyznania premii w wysokości 150 zł  i 50 zł otrzymają premię na aktywne Moto Konto
 • aby otrzymać premię należy w terminie do 10.09.2019 r. uzupełnić w serwisie moneymania numer nowo otwartego konta w ramach promocji, na który zostaną przekazane środki premii
 • uczestnik zobowiązany jest posiadać aktywne Moto Konto do dnia wypłaty premii
 • premię w wysokości 150 zł i 50 zł zostaną wypłacone do 30.09.2019 r. na Moto Konto uczestnika
 • wysokość premii jest zwolniona z podatku 

Lokata Sprint na 180 dni 

 • waluta: PLN
 • minimalna kwota jednej lokaty: 3000 zł
 • maksymalna kwota jednej lokaty: 18 000 zł
 • okres lokaty: 180 dni
 • oprocentowanie: 2,4% stałe 
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu umownego
 • w przypadku zerwania lokaty przed czasem bank nie wypłaca odsetek
 • możliwość założenia lokaty jedynie z kanału elektronicznego systemu bankowości online 

Comments powered by CComment