Załóż ekonto i zyskaj 100 zł w gotówce i 50 zł do sieci sklepów Biedronka oraz do 250 zł w programie poleceń i 150 zł od mBanku

Promocja ta jest powiązana z promocją opisaną w artykule mBank - 150 zł za eKonto. Zakładając konto ze strony promocyjnej (link) otrzymać możemy dodatkowo 100 zł przelewem na konto oraz 50 zł do wydania w sieci sklepów Biedronka. Do tej promocji przystąpić musimy najpóźniej do 31 marca 2019r. W promocji standardowej czas na rejestrację mamy do 29 maja 2019r. Obie promocje łączą się, dzięki czemu razem możemy otrzymać aż 300 zł premii. W promocji standardowej mBank oferuje konto osobiste z premią do 150 zł zł dla nowych klientów banku. Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymać można za wpływ min. 1.000 zł na konto w przeciągu 7 dni od jego otwarcia oraz wykonanie kartą debetową lub BLIKiem min. 5 transakcji na dowolną kwotę najpóźniej do końca pierwszego pełnego miesiąca. Drugą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli w drugim pełnym miesiącu na konto wpłynie min. 1.000 zł i ponownie wykonamy min. 5 transakcji na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem.

Co trzeba zrobić by otrzymać 100 zł + 50 zł premii od organizatora promocji

 • czas na wysłanie wniosku mamy do 31 marca 2019r.
 • aby otrzymać nagrody należy:
  • na stronie promocyjnej zarejestrować swój udział w promocji
  • wypełnić wniosek konto osobiste wraz z kartą debetową przez link udostępniony na stronie promocyjnej
  • najpóźniej do 15 kwietnia 2019r. zawrzeć z bankiem umowę o konto wraz z kartą debetową i nie rozwiązywać tej umowy do 15 czerwca 2019r.
  • najpóźniej do 31 maja 2019r. wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem (nie wliczają się transakcje anulowane i zwrócone)
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • najpóźniej do 24 czerwca 2019r. organizator wyśle email z linkiem do strony promocyjnej na której w terminie 7 dni należy uzupełnić dane tj.: numer rachunku bankowego swojego eKonta oraz numer PESEL, niezbędne do wypłacenia bonusu
 • premia zostanie przekazana najpóźniej do 30 czerwca 2019r. (bony do Biedronki w formie kodu zostaną wysłane SMSem oraz emailem z którym to kodem udajemy się do kasy sklepu)
 • z jednego profilu na stronie promocyjnej można otworzyć tylko jedno konto
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • adres e-mail musi być taki sam w banku jak na stronie promocyjnej
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które od 1 stycznia 2017r. nie były lub nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 oraz ci co otwierają rachunek wspólny

Głównym warunkiem otrzymania 150 zł jest więc otworzenie konta z powyższego formularza oraz wykonanie min. 5 transakcji. W powyższej promocji możemy rejestrować się do 31 marca 2019r. Po tym terminie przystąpić będziemy mogli jedynie do promocji opisanej w artykule mBank - 150 zł za eKonto

250 zł za polecenia kont

Po zarejestrowaniu na stronie promocyjnej udostępniony zostanie indywidualnie wygenerowany link polecający, który możemy wysłać innym osobom. Premię za osobę poleconą otrzymamy wtedy gdy obie strony spełnią warunki promocji upoważniające do przyznania 100 zł (opisane powyżej).

Maksymalnie możemy otrzymać premię za 5 osób (50 zł od osoby). Konto możemy polecać nim jeszcze sami nie spełnimy warunków do otrzymania ww. 150 zł.

150 zł premii od mBanku

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 29 maja 2019r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli:
  • wyślemy wniosek o otworzenie konta najpóźniej do 29 maja 2019r. 
  • do konta dobierzemy kartę debetową
  • przy wypełnianiu wniosku zaakceptujemy oświadczenie o treści wskazanej w części "X. Oświadczenia" oraz uruchomimy tzw. produkt "Moje cele" (szczegóły poniżej)
 • pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli: 
  • w ciągu 7 dni od otwarcia konta na konto wpłynie kwota min. 1.000 zł (przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku prowadzonego na rzecz uczestnika promocji)
  • dokonamy min. 5 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę najpóźniej do końca pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym otworzyliśmy konto
  • premię otrzymamy na konto pod koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • drugą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli: 
  • w następnym miesiącu (czyli drugim pełnym miesiącu) na konto wpłynie kwota min. 1.000 zł (przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku prowadzonego na rzecz uczestnika promocji)
  • dokonamy min. 5 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę 
  • premię otrzymamy na konto pod koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • do ww. transakcji nie są wliczane transakcje anulowane oraz zwrócone
 • jeśli konto nam się nie spodoba to po otrzymaniu premii będziemy mogli je zamknąć
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które od 1 stycznia 2017r. nie były lub nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 oraz ci co otwierają rachunek wspólny

Przykład: Otwierasz konto 20.02.2019r. Zasil je kwotą 1.000 zł do 27.02.2019r. Do końca marca 2019r. wykonaj minimum 5 transakcji kartą lub BLIKiem. Otrzymasz za to 100 zł premii. W kwietniu 2019r. zasil konto kwotą 1.000 zł i wykonaj minimum 5 transakcji kartą lub BLIKiem. Otrzymasz za to 50 zł premii. Razem zyskaj nawet 150 zł.

Należy pamiętać również o tym, że prawo do otrzymania nagród klient utraci jeśli podczas trwania promocji konto zostanie przekształcone na inne.

 

Comments powered by CComment