Załóż ekonto w mBanku i odbierz 150 zł

Odbierz 150 zł w promocji mBanku

W nowej promocji mBanku można zyskać dwie nagrody o łącznej wartości 150 zł. Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł można odebrać za wpływ na konto minimum 1000 zł na nowo otwarte konto w terminie do 7 dni od jego otwarcia oraz za wykonanie kartą debetową 5 transakcji na dowolną kwotę najpóźniej do końca pierwszego pełnego miesiąca. Drugą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli w drugim kolejnym miesiącu na konto wpłynie 1000 zł oraz ponownie wykonamy 5 transakcji na dowolną kwotę kartą debetową bądź przy użyciu aplikacji BLIK.  Promocja skierowana jest do nowych klientów banku. 

 150 zł premii od mBanku

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 29 maja 2019r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli:
 • pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli: 
  • w ciągu 7 dni od otwarcia konta na konto wpłynie kwota min. 1.000 zł (przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku prowadzonego na rzecz uczestnika promocji)
  • dokonamy min. 5 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę najpóźniej do końca pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym otworzyliśmy konto
  • premię otrzymamy na konto pod koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • drugą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli: 
  • w następnym miesiącu (czyli drugim pełnym miesiącu) na konto wpłynie kwota min. 1.000 zł (przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku prowadzonego na rzecz uczestnika promocji)
  • dokonamy min. 5 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę 
  • premię otrzymamy na konto pod koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • do ww. transakcji nie są wliczane transakcje anulowane oraz zwrócone
 • jeśli konto nam się nie spodoba to po otrzymaniu premii będziemy mogli je zamknąć
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które od 1 stycznia 2017r. nie były lub nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 oraz ci co otwierają rachunek wspólny

Przykład: Otwierasz konto 20.02.2019r. Zasil je kwotą 1.000 zł do 27.02.2019r. Do końca marca 2019r. wykonaj minimum 5 transakcji kartą lub BLIKiem. Otrzymasz za to 100 zł premii. W kwietniu 2019r. zasil konto kwotą 1.000 zł i wykonaj minimum 5 transakcji kartą lub BLIKiem. Otrzymasz za to 50 zł premii. Razem zyskaj nawet 150 zł.

Należy pamiętać również o tym, że prawo do otrzymania nagród klient utraci jeśli podczas trwania promocji konto zostanie przekształcone na inne.