Otwórz konto osobiste w Bank Millennium i zyskaj 200 zł

Otwórz Konto 360 w Bank Millennium i zyskaj 200 zł

Wystartowała nowa kampania związana z promowaniem konta osobistego w Banku Millennium. W bardzo łatwy sposób w promocji zyskać można premię w wysokości 200 zł. Aby zyskać nagrodę należy otworzyć konto 360, aktywować aplikację mobilną banku oraz w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych zasilić konto na kwotę 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokonać minimum jednej płatności kartą bądź za pomocą aplikacji BLIK. 

Regulamin promocji: ,,Zyskaj 200 zł"

 • promocja rozpoczyna się od 12.02.2019 r. i trwa do 16.07.2019 r., przy czym wniosek o konto można złożyć do 25.03.2019 r.
 • umowę o konto należy zawrzeć do 31.03.2019 r. 
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej  pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360 lub Konta 360 Student organizowanej przez bank
 • aby zyskać premię należy do 25.03.2019 r. złożyć wniosek o konto przez dedykowaną stronę promocji
 • umowę o konto należy podpisać do 31.03.2019 r. 
 • składając wniosek o konto należy wyrazić zgodę na przetwarzanie przez bank jego danych osobowych dla celów marketingowych
 • do 31.03.2019 r. trzeba również aktywować aplikację mobilną Banku Millennium oraz w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy tj. w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r., zasili nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów na konto, w każdym z tych miesięcy, wyniosła co najmniej 1000 zł oraz w każdym z ww. miesięcy dokona, co najmniej jednej płatności kartą do tego konta lub za pomocą usługi BLIK
 • bank nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatnicznymi uczestnika prowadzonymi w banku, transakcji niezbędnych zapłatą za towary czy usługi oraz kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii
 • wnioski o konto składane z innego źródła nie będą brały udziału w promocji bądź złożone po 25.03.2019 r.
 • premia zostanie przekazana na konto uczestnika w terminie do 16.07.2019 r., o ile nie rozwiążę lub klient nie wypowie umowy bądź odwoła zgody marketingowe
 • regulamin

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat