Załóż konto w Nest Banku i odbierz 150 zł

Otwórz konto w Nest Bank i zyskaj do 150 zł 

Wystartowała bardzo atrakcyjna promocja oferowana przez Nest Bank. W promocji: ,,Nest Konto z bonusem na start" w łatwy sposób można zyskać premię w wysokości 150 zł. Premia wypłacana jest w postaci czterech nagród gotówkowych. Klient zyska tyle, ile spełni warunków opisanych w regulaminie. Przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe należy 5 razy zapłacić za zakupy kartą by w każdym z tych miesięcy otrzymać zwrot na konto w wysokości 25 zł. Za spełnienie tych warunków łącznie można zyskać 75 zł. Aby otrzymać nagrodę dodatkową w wysokości 75 zł należy zapewnić wpływ swojego wynagrodzenia na Nest Konto i w jednym z trzech miesięcy 5 razy zapłacić za zakupy kartą. Warunki promocji są naprawdę bardzo łatwe do spełnienia. Najważniejszym atutem Nest Konta jest to, że jest ono niemal całkiem bezpłatne. Za prowadzenie konta klient płaci 0 zł, za używanie karty płatniczej również 0 zł. Do tego wypłaty gotówki z bankomatów w całej Polsce również są bezpłatne. Promocja ma ograniczony limit uczestników i warto się spieszyć by z niej skorzystać.

Regulamin promocji

 • promocja trwa do 28.02.2019 r. przy czym bank zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji
 • promocja polega na przyznaniu klientowi premii pieniężnej na zasadach opisanych w regulaminie
 • pula wniosków, które będą brały udział w promocji wynosi 1000 sztuk 
 • aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek o otwarcie konta na dedykowanej stronie promocji
 • umowę o prowadzenie konta wraz z kartą należy podpisać najpóźniej do 15.03.2019 r.
 • uczestnik otrzyma premię w wysokości 25 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykona minimum 5 operacji bezgotówkowych kartą, jednak łączna kwota premii wypłaconej premii z tego tytułu nie będzie wyższa niż 75 zł 
 • uczestnik otrzyma premię jednorazową w wysokości 75 zł jednorazowo w przypadku, gdy przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym, zapewni wpływ wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1000 zł na swój rachunek ROR w dowolnym miesiącu kalendarzowym, w którym spełni wyżej opisany warunek zyskania 25 zł premii
 • uczestnik może otrzymać łącznie za cały okres premię w wysokości 150 zł
 • z promocji wyłączone są operację kartą w formie wypłaty gotówki cashback, z tytułu płatności za gry hazardowe, transakcje odwołane bądź anulowane
 • premia należna uczestnikowi zostanie wypłacona na rachunek ROR w terminie do 20-tego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały spełnione określone warunki
 • bank może zwrócić się do uczestnika o udokumentowanie wynagrodzenia (uczestnik promocji będzie wówczas zobowiązany do dostarczenia skanu dokumentu potwierdzającego dochód  terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania)
 • z promocji wykluczone są osoby, które złożyły już wniosek o założenie konta, na dzień złożenia wniosku posiadali już konto w Nest Banku w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • regulamin

* Wpływ Wynagrodzenia – suma wpływów na Rachunek ROR realizowanych na rzecz jego posiadacza z tytułu: (i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich; umów zlecenia/o dzieło dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę / zleceniodawcę lub (ii) renty lub emerytury i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie lub (iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub (iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie.

Opłaty za prowadzenie konta w Nest Banku

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej
 • 0 zł wszystkie internetowe krajowe przelewy Elixir
 • 0 zł za wypłaty gotówki w dowolnej kwocie z każdego bankomatu w Polsce