Zgarnij 200 zł na Nowy Rok w promocji konta w Bank Millennium

Zgarnij premię 200 zł na Nowy Rok w promocji konta 360 w Bank Millennium

W Bank Millennium wystartowała nowa promocja, w której zyskać można dwie premię pieniężne w wysokości 50 zł i 150 zł. Warunki zyskania premii nie są trudne do zrealizowania. Aby otrzymać premię należy założyć konto, zasilić konto na kwotę 1000 zł, dokonywać transakcji bezgotówkowych kartą bądź przy użyciu aplikacji BLIK. 

Regulamin promocji: ,,200 zł na Nowy Rok" 

 • promocja rozpoczyna się od dnia 8.01.2019 r. i trwa do 20.05.2019 r., przy czym wniosek o konto można złożyć do 28.01.2019 r., a umowę o konto zawrzeć do 31.01.2019 r. 
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu w banku
 • nagrodą w promocji jest premia pieniężna w łącznej kwocie 200 zł
 • aby wziąć udział w promocji uczestnik powinien do dnia 28.01.2019 r, złożyć wniosek o konto przez stronę promocji oraz do 31.01.2019 r. zawrzeć umowę o konto wraz z kartą debetową
 • składając wniosek o konto należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe 
 • w celu uzyskania pierwszej części premii w kwocie 50 zł w lutym uczestnik promocji powinien aktywować aplikację mobilną i zasilić nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów na konto wyniosła co najmniej 1000 zł oraz dokonać w tym miesiącu co najmniej jednej płatności kartą do tego konta bądź za pomocą usługi BLIK
 • w celu uzyskania drugiej części premii w kwocie 150 zł w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych tj. w marcu i kwietniu 2019 r. uczestnik powinien zasilić nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów z tych miesięcy, wyniosła co najmniej 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokona, co najmniej jedną płatność kartą do tego konta bądź przy pomocy aplikacji BLIK
 • wnioski składane z innego źródła bądź złożone po wymaganej dacie nie będą brały udziału w promocji
 • poszczególne części premii będą przekazane na konto uczestnika promocji
 • pierwsza część premii zostanie wypłacona do 18.03.2019 r.
 • druga część premii zostanie wypłacona do 20.05.2019 r. 
 • regulamin promocji  

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł