Odbierz 200 zł za aktywność na koncie w promocji Konta Optymalnego

Odbierz 200 zł za aktywność na koncie w promocji Konta Optymalnego

Z początkiem Nowego Roku wystartowała: ,,Zimowa promocja" związana z kontem osobistym w BGŻ BNP Paribas. Nagrodą w promocji są dwie nagrody pieniężne w wysokości 100 zł. Aby otrzymać nagrodę należy aktywnie korzystać z konta. Wystarczy zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł, dokonać transakcje bezgotówkowe kartą na 300 zł miesięcznie oraz korzystać z aplikacji mobilnej. 

Regulamin promocji

 • promocja trwa do 31.01.2019 r. bądź do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji
 • w promocji może wziąć udział osoba, która nie posiadała konta w banku w okresie 24 miesiące przed datą złożenia wniosku  oraz przed przejęciem przez bank podstawowej działalności w Raiffeisen POLBANK
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić formularz rejestrujący do promocji
 • w formularzu trzeba wyrazić wszelkie zgody oraz zaakceptować regulamin promocji
 • wypełniony formularz należy przesłać poprzez wciśnięcie przycisku: ,,Zarejestruj się"
 • po przesłaniu formularza uczestnik otrzyma informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu
 • uczestnik powinien złożyć wniosek o otwarcie konta wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po dokonaniu rejestracji na stronie promocji
 • wniosek należy złożyć przez internet wykorzystując przy tym link promocyjny tj. przechodząc z linka promocyjnego bezpośrednio na stronę banku
 • we wniosku należy podać takie same dane jak w formularzu rejestracji do promocji
 • umowę należy zawrzeć przez internet z wykorzystaniem opcji kuriera w terminie do 15.02.2019 r. 
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz
 • zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo nie będą brały udziału w promocji
 • nagrodą w promocji są dwie nagrody pieniężne w wysokości 100 zł 
 • regulamin promocji

Nagrody i zasady ich przyznawania

 • pierwszą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł 
 • pierwsza nagroda jest przyznana uczestnikowi, który spełni wyżej opisane warunki regulaminu tj. zarejestruje się w promocji i założy konto oraz dokona aktywacji aplikacji mobilnej GOmobile do 28.02.2019 r.
 • w miesiącu lutym 2019 r. wykona minimum 1 przelew środków z konta osobistego za pomocą bankowości elektronicznej Pl@net bądź aplikacji mobilnej GOmobile
 • w miesiącu lutym 2019 r. wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 300 zł
 • posiada konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania pierwszej nagrody
 • drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł 
 • druga nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który spełni warunki przyznania nagrody pierwszej
 • aby otrzymać drugą nagrodę uczestnik powinien w każdym z miesięcy marzec - kwiecień 2019 wykonać transakcje bezgotówkowe na łaczną kwotę 300 zł 
 • w każdym z miesięcy marzec - kwiecień 2019 r. uczestnik powinien otrzymać wpływ na konto w wysokości 1000 zł 
 • na dzień wydania nagrody drugiej uczestnik musi mieć aktywne konto
 • wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przekazana laureatom do 15 marca 2019 r.
 • wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody zostanie przekazana laureatom do 17 maja 2019 r. 
 • nagrody zostaną przelane do końca miesiąca, w którym została przekazana wiadomość o przyznaniu nagrody
 • w celu odebrania nagrody pierwszej każdy laureat otrzyma od organizatora link wraz z unikalnym kodem na adres e-mail, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie organizatora promocji
 • każdy laureat powinien zalogować się na stronie organizatora i podać tam numer nowo otwartego konta w ramach promocji na, który zostanie wypłacona nagroda
 • druga nagroda zostanie przekazana na numer podanego rachunku 

Konto Optymalne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce