Zyskaj 3 miesięczny karnet do obiektów sportowych w promocji BGŻ BNP Paribas

Weź udział w promocji ,,Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas" i zyskaj 3 miesięczny karnet na obiekty sportowe

Niedawno rozpoczęła się nowa kampania promocyjna związana z otworzeniem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas. W promocji zyskać można elektroniczny karnet, który umożliwia korzystanie z obiektów sportowych w okresie od 1.12.2018 r. do 31.03.2019 r. Karnet można wykorzystać w sieci obiektów sportowych współpracujących z OK System. Otrzymanie karnetu upoważnia do odwiedzania obiektów sportowych z częstotliwością dwa razy w tygodniu. Wartość jednego karnetu oszacowana jest na 100 zł. Aby otrzymać karnet należy założyć konto, wykonać 5 transakcji bezgotówkowych kartą oraz 1 transakcje mobilną w miesiącu. Warunki te należy spełnić przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 

Regulamin promocji: ,,Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas"

  • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 4.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 października 2018r.
    • gdy pula nagród zostanie wyczerpana strona promocyjna powinna zostać automatycznie zamknięta, nie powinno więc być problemu że klient zapisze się do promocji i nie otrzyma nagrody
  • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
    • do 31 października 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
    • wniosek o konto z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
    • otwierając konto przez internet koniecznie używamy linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
    • dane w wypełnionym formularzu muszą być takie same jak we wniosku o konto
    • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
  • karnet na pierwszy miesiąc otrzymamy jeśli spełnimy powyższe warunki
    • w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu w którym otworzyliśmy konto:
      • wykonamy min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę
      • wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
    • kod na karnet zostanie wysłany w formie wiadomości SMS najpóźniej do 18 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunek
    • niezbędne jest założenie panelu użytkownika OK System do 28 dnia danego miesiąca i użycia otrzymanego kodu
  • karnet na drugi miesiąc otrzymamy jeśli spełnimy powyższe warunki
    • spełnimy warunki otrzymania pierwszej nagrody
    • w drugim pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu w którym otworzyliśmy konto:
      • wykonamy min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę
      • wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
    • kod zostanie wysłany do 25 dnia miesiąca następującego przed miesiącem, w którym karnet elektroniczny będzie obowiązywał, za pomocą bezpośredniego wgrania karnetu elektronicznego do panelu użytkownika OK System przez OK System, co spowoduje automatyczną aktywację usługi na kolejny miesiąc
  • karnet na trzeci miesiąc otrzymamy jeśli spełnimy powyższe warunki
    • spełnimy warunki otrzymania drugiej nagrody
    • w trzecim pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu w którym otworzyliśmy konto:
      • wykonamy min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę
      • wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
    • kod zostanie wysłany do 25 dnia miesiąca następującego przed miesiącem, w którym karnet elektroniczny będzie obowiązywał, za pomocą bezpośredniego wgrania karnetu elektronicznego do panelu użytkownika OK System przez OK System, co spowoduje automatyczną aktywację usługi na kolejny miesiąc
  • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
  • dane wprowadzenie na stronie promocyjnej muszą być takie same jak podane we wniosku o konto
  • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 15 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcje bezgotówkowe o których mowa powyżej są to operacje bezgotówkowe wykonane za pomocą karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w których akceptowana jest płatność kartą, z wyłączeniem transakcji BLIK i transakcji o Kodach MCC

  • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
  • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
  • 6012, określający instytucje finansowe
  • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych
  • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta 

  • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
  • 0 zł - przelew internetowy
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
  • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
  • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce