Konto Optymalne z premią 300 zł

 

Zyskaj 300 zł premii w promocji Konta Optymalnego

Wystartowała nowa promocja związana z Kontem Optymalnym w banku BGŻ BNP Paribas. Tym razem zyskać można łącznie aż 300 zł premii. Wypłata nagrody podzielona jest na kilka wypłat: 50 zł, 100 zł i 150 zł. Warunki promocji nie są szczególnie trudne do zrealizowania. Aby zyskać premię należy zarejestrować się w promocji, podpisać umowę o prowadzenie konta wraz z kartą za pośrednictwem kuriera oraz aktywnie korzystać z konta tj. aktywować aplikację mobilną, zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz trzeba dokonać transakcje bezgotówkowe na kwotę 300 zł w każdym z wymaganych miesięcy. 

Regulamin promocji:,,Korzystaj i zyskaj"

 • promocja trwa od 6.09.2018 r. do 30.09.2018 r. bądź do uzyskania liczby 1000 rejestracji
 • w promocji może wziąć udział uczestnik, który nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku z bankiem oraz w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku nie był posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego  w banku
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz wyrazić wszelkie zgody 
 • po wypełnieniu formularza trzeba go wysłać poprzez wciśnięcie przycisku: ,,Zarejestruj się"
 • po przesłaniu formularza uczestnik otrzyma informacje na adres e-mail o objęciu go promocją
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej przez internet wykorzystując przy tym link promocyjny tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linka na stronę internetową banku
 • we wniosku o założenie konta trzeba podać te same dane co w formularzu rejestracji do promocji
 • do 15.10.2018 r. trzeba podpisać umowę o prowadzenie konta za pośrednictwem kuriera
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz 
 • na dzień wydania nagrody uczestnik powinien posiadać aktywne konto oraz kartę 

Nagrody w promocji

Nagrodą w promocji są trzy nagrody pieniężne. Pierwsza nagroda stanowi nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł. Drugą nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł, a trzecią nagrodę stanowi nagroda pieniężna w wysokości 150 zł. 

 • pierwsza nagroda 50 zł zostanie przyznana uczestnikowi, który weźmie udział w promocji i podpiszę umowę o prowadzenie konta oraz dokona aktywacji aplikacji mobilnej GOmobile w miesiącu październiku 
 • o przyznaniu pierwszej nagrody uczestnik zostanie powiadomiony nie później niż do 16.11.2018 r. 
 • nagroda zostanie przekazana laureatowi do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymał informacje o jej przyznaniu tj. nagroda pierwsza zostanie przekazana do 30.11.2018 r.
 • druga nagroda 100 zł zostanie przekazana uczestnikowi, który weźmie udział w promocji i podpiszę umowę o prowadzenie konta oraz dokona aktywacji aplikacji mobilnej GOmobile w miesiącu październiku i w październiku wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę łączną minimum 300 zł oraz w tym miesiącu otrzyma wpływ na konto w wysokości 1000 zł 
 • o przyznaniu drugiej nagrody uczestnik zostanie powiadomiony do 16.11.2018 r.
 • nagroda druga zostanie przekazana uczestnikowi do 30.11.2018 r. 
 • nagroda trzecie w wysokości 150 zł zostanie przyznana uczestnikowi, który spełni warunki przyznania drugiej nagrody oraz w każdym z miesięcy listopad - grudzień 2018 r. wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł oraz uzyska wpływ na konto w wysokości 1000 zł 
 • o przyznaniu trzeciej nagrody uczestnik zostanie powiadomiony nie później niż do 17.01.2019 r. 
 • nagroda trzecie zostanie wydana uczestnikowi najpóźniej do 31.01.2019 r. 
 • w celu odebrania nagród każdy laureat otrzyma od organizatora na podany adres e-mail wiadomość z unikalnym linkiem oraz kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie organizatora promocji
 • uczestnik promocji musi zalogować się na stronie organizatora i podać tam numer swojego nowo otwartego konta w ramach promocji
 • * transakcje bezgotówkowe to w myśl regulaminu transakcje bezgotówkowe wykonane przez uczestnika kartą, polegające na dokonaniu płatności za towary bądź usługi w punktach handlowo - usługowych, w którym akceptowana jest płatność kartą, z wyłączeniem transakcji BLIK i transakcji o kodach MCC
 • regulamin promocji

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

  • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
  • 0 zł - przelew internetowy
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
  • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
  • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce