Załóż Konto Maksymalne i zyskaj do 350 zł

Konto Maksymalne z premią do 350 zł w BGŻ BNP Paribas

Wystartowała promocja związana z Kontem Maksymalnym. Za aktywne korzystanie z konta w miesiącach wrzesień - listopad można otrzymać 200 zł premii, a za dokonywanie często transakcji bezgotówkowych kartą do 150 zł premii. Warto otworzyć konto w BGŻ BNP Paribas ze względu na to, że bank ten często prowadzi promocje związane ze swoimi innymi produktami finansowymi. Bank udziela jedne z najtańszych kredytów na rynku. 

Co trzeba zrobić by otrzymać 200 zł premii

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić:
  • do 31 sierpnia 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • najpóźniej do 17 września 2018r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej wybierając formę zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • otwierając konto przez internet koniecznie używamy linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
  • dane w wypełnionym formularzu muszą być takie same jak we wniosku o konto
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
 • pierwszą nagrodę w wysokości 75 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • spełnimy powyższe warunki promocyjne, czyli otworzymy konto
  • we wrześniu 2018r. aktywujemy aplikację mobilną GOmobile 
 • drugą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • spełnimy warunki otrzymania pierwszej nagrody
  • we wrześniu 2018r. wykonamy transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
 • trzecią nagrodę w wysokości 75 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • spełnimy warunki otrzymania pierwszej nagrody
  • we wrześniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w październiku 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych, rachunków kredytowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 16 listopada 2018r. otrzymamy od organizatora e-mail z informacją o otrzymaniu pierwszej i drugiej nagrody wraz z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 27 listopada 2018r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda
 • najpóźniej do 17 grudnia 2018r. otrzymamy od organizatora e-mail z informacją o otrzymaniu trzeciej nagrody
 • nagroda pierwsza oraz druga zostanie wypłacona na konto najpóźniej do końca listopada 2018r.
 • nagroda trzecia zostanie wypłacona na konto najpóźniej do końca grudnia 2018r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcje bezgotówkowe o których mowa powyżej są to operacje bezgotówkowe wykonane za pomocą karty polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji BLIK i transakcji o kodach MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • 6012, określający instytucje finansowe
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł za transakcje

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 31 sierpnia 2018r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności tj. wykonanych co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300 zł
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji na kwotę min. 5 zł
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli: umowa o konto zostanie rozwiązana, została wycofana zgoda na przekazywanie informacji handlowych, wycofany został email i nr telefonu a w jego miejsce nie podano nowego poprawnego, zmieniony został plan taryfowy konta
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)