Zyskaj 200 zł premii za założenie konta 360 bądź 360 Student

Weź udział w promocji w Bank Millennium i zgarnij 200 zł premii za założenie konta osobistego

Niedawno rozpoczęła się promocja związana z kotem osobistym 360 i 360 Student. W promocji zyskać można 200 zł premii. Wypłatę pierwszej części premii uczestnik otrzyma pod warunkiem, że założy konto wraz z kartą debetową oraz do 14.10.2018 r. dokona jednej transakcji bezgotówkowej przy użyciu zbliżeniowo telefonu bądź przy użyciu aplikacji BLIK. Za spełnienie tych warunków uczestnik otrzyma premię w wysokości 100 zł, która zostanie wypłacona do 18.10.2018 r. Drugą część premii w wysokości 100 zł uczestnik otrzyma pod warunkiem, że w każdym z miesięcy październik i listopad zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł dla konta 360 oraz 360 zł dla konta 360 Student oraz w każdym z tych miesięcy wykona przynajmniej jedną transakcje kartą do konta, BLIKIEM bądź płacąc zbliżeniowo. Druga część premii zostanie wypłacona do 12.12.2018 r. 

Regulamin promocji: ,,Zbliż się do 200 zł"

 • promocja rozpoczyna się od 13.08.2018 r. do 12.12.2018 r. przy czym wniosek o konto można złożyć do 24.09.2018 r., chyba, że pula 2000 kont otwartych w jej ramach
 • nagrodą w promocji są premię pieniężne w łącznej kwocie 200 zł, przyznawane niezależnie w dwóch częściach po 100 zł 
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji; promocją objętych jest pierwsze 2000 kont
 • w promocji może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 lat, złoży wniosek o konto i zaakceptuje regulamin oraz nie jest pracownikiem banku
 • z promocji nie może skorzystać osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku jako współposiadacz, opiekun, kurator , jak również jest posiadaczem karty kredytowej bądź karty pre-paid, poręcza w banku kredyt bądź jest byłym posiadaczem konta 360 lub 360 Student
 • aby skorzystać z promocji należy: do dnia 24.09.2018 r. złożyć wniosek o założenie konta 360 za pośrednictwem strony promocyjnej oraz do 30.09.2018 r. trzeba podpisać umowę o prowadzenie konta 
 • składając wniosek o założenie konta powinno się wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • do 12.12.2018 r. uczestnik promocji nie może zrezygnować z prowadzenia konta
 • w celu uzyskania pierwszej części premii w kwocie 100 zł do 14.10.2018 r. uczestnik promocji musi aktywować Aplikację Mobilną banku oraz powinien wykonać płatność telefonem przy użyciu HCE bądź BLIK
 • do uzyskania drugiej części premii w kwocie 100 zł w przypadku zawarcia umowy o konto 360 wraz z kartą debetową  powinien zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł w każdym z miesięcy: październik, listopad oraz w każdym z tych miesięcy dokonać co najmniej jednej płatności kartą do rachunku
 • do uzyskania drugiej części premii w kwocie 100 zł w przypadku zawarcia umowy o konto 360 Student wraz z kartą debetową powinien zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 360 zł w każdym z miesięcy: październik, listopad oraz w każdym z tych miesięcy dokonać co najmniej jednej płatności kartą do rachunku
 • bank dokonując oceny spełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa wyżej , nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w banku, transakcji nie będących zapłatą za towary czy usługi oraz kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii
 • wnioski składane w inny sposób niż za pośrednictwem strony promocyjnej bądź złożone po 24.09.2018 r. nie będą brały udziału w promocji
 • premia zostanie przekazana na konto uczestnika w ramach promocji w dwóch etapach
 • premia będzie wypłacona do 18.10.2018 r. za spełnienie warunków związanych z uzyskaniem pierwszej części premii
 • premia będzie wypłacona do 12.12.2018 r. za spełnienie warunków związanych z uzyskaniem drugiej części premii
 • regulamin promocji 

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat