Otwórz Konto Maksymalne i zyskaj do 250 zł premii

Załóż Konto Maksymalne i zyskaj do 250 zł premii w promocji BGŻ BNP Paribas

Wystartowała promocja związana z Kontem Maksymalnym. W promocji można zyskać premię w wysokości 150 zł za transakcje kartą. Wystarczy dokonać 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę 300 zł, aby otrzymać premię w wysokości 25 zł miesięcznie. Premia za aktywne korzystanie z karty będzie przyznawana przez 6 miesięcy kalendarzowych. Dodatkowo klient może zyskać 100 zł premii pod warunkiem, że na jego konto wpłynie minimum 1000 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2018 r. 

Jak zyskać premię 150 zł za korzystanie z karty płatniczej ? 

 • do promocji można przystąpić do 31.08.2018 r.
 • z promocji może skorzystać osoba, która nie jest i nie była posiadaczem bądź współposiadaczem konta w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • w czasie trwania promocji należy złożyć wniosek o założenie konta wraz z kartą (przez internet bądź telefonicznie)
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o przesłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem
 • klient powinien także wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail, sms) informacji banku stanowiących informację handlowe
 • klient we wniosku o założenie konta powinien poprawnie podać swój numer telefonu oraz adres e-mail
 • warunkiem wypłaty premii jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300 zł 
 • premia naliczana jest w wysokości stanowiącej 1 zł od każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą o wartości co najmniej 5 zł 
 • premia wypłacana jest przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia przystąpienia do sprzedaży premiowej 
 • premia za dany miesiąc jest wypłacana do 8 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego 
 • maksymalna łączna wysokość premii naliczonych przez bank w danym miesiącu wynosi 25 zł
 • o wysokości premii, którą zostanie uznane konto bank poinformuje na wyciągu (uznanie konta tytułem: ,,BONUS ZA TRANSAKCJE"
 • premia nie zostanie wypłacona jeśli: umowa w zakresie konta zostanie rozwiązana, klient wycofa wniosek o przesłanie na adres e-mail dokumentów bądź informacji związanych z realizacją umów z bankiem, klient wycofa zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, klient wycofa z banku podany wcześniej numer telefonu lub adres e-mail, klient zmieni plan taryfowy na inny niż Konto Maksymalne
 • regulamin promocji 

Co trzeba zrobić by otrzymać 100 zł premii za wpływy na konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić:
  • do 31 sierpnia 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej wybierając formę zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • otwierając konto przez internet koniecznie używamy linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
  • dane w wypełnionym formularzu muszą być takie same jak we wniosku o konto
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
 • nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • we wrześniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w październiku 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych, rachunków kredytowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 17 grudnia 2018r. otrzymamy od organizatora e-mail z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 27 grudnia 2018r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda
 • premia 100 zł zostanie przelana najpóźniej do 31 grudnia 2018r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Konto Maksymalne koszt prowadzenia konta 

 • 0 zł za prowadzenie konta 
 • 0 zł za obsługę karty do konta pod warunkiem, że klient dokona transakcji na minimum 300 zł miesięcznie (inaczej zapłaci 12 zł za obsługę karty)
 • 0 zł za standardowy przelew przez internet
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie