Zyskaj zwrot 5% za transakcje kartą w promocji konta Citi Priority

Zyskaj do 150 zł premii w promocji konta internetowego Citi Priority 

Niedawno rozpoczęła się promocja, w której zyskać można 150 zł premii za aktywne korzystanie z konta internetowego Citi Priority. W promocji zyskać można 5% zwrotu za transakcje dokonane kartą płatniczą. Premia wypłacana jest przez kolejne 6 miesięcy kalendarzowych. W pierwszym miesiącu maksymalna kwota premii wynosi 50 zł, a w kolejnych wypłacana jest w kwocie maksymalnej 20 zł miesięcznie. Łącznie w całej promocji zyskać można 150 zł. Internetowe konto Citi Priority przeznaczone jest dla nowych klientów banku.

Regulamin promocji: ,,Do 150 zł zwrotu za zakupy z nowym kontem internetowym Citi Priority"

 • promocja trwa do 31.12.2018 r.
 • oferta obowiązuje do wyczerpania dostępnej puli 3000 uczestników, którzy otrzymują pierwszą premię
 • z oferty wyłączone są osoby, które po 1.01.2017 r. posiadały w banku dowolny produkt w tym konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy bądź współposiadały
 • aby skorzystać z promocji należy założyć konto internetowe Citi Priority
 • nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto otrzymają wpływ na konto z tytułu wynagrodzenia w kwocie minimum 1500 zł 
 • nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto, zalogują się przynajmniej jeden raz w systemie bankowości internetowej Citibank Online za pomocą przeglądarki internetowej na smartfonie
 • nie później niż do końca 6 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto konto, będą dokonywać przy pomocy karty debetowej przynajmniej jednej transakcji miesięcznej (będzie to transakcja bezgotówkowa dokonana w punkcie usługowo handlowym bądź przez internet; nie będzie to transakcja zwrócona)
 • każdy uczestnik, który spełni warunki otrzyma miesięczną premię o równowartości 5% zwrotu za transakcje w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otwarto konto
 • maksymalna łączna wartość premii wypłacana przez 6 kolejnych miesięcy wynosi 150 zł
 • maksymalna kwota wypłaconej pierwszej premii nie może przekroczyć 50 zł, a maksymalna kwota premii wypłacana przez kolejne 5 miesięcy nie może przekraczać 20 zł 
 • premia zliczana jest z łącznej kwoty transakcji dokonanych kartą 
 • premia za dany miesiąc kalendarzowy będzie wypłacana przez bank na konto uczestnika nie później niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki jej wypłacenia
 • premia zostaje wypłacona wyłącznie na aktywne konto
 • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez wiadomość w systemie bankowości online
 • regulamin promocji 

Konto Citi Priority koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za prowadzenie konta 
 • 0 zł za kartę do konta
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów (wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 • 0 zł za przelewy krajowe przez internet zlecone w bankowości elektronicznej Citibank Online