Nowe Konto dla Ciebie w Credit Agricole

Nowe Konto dla Ciebie w Credit Agricole聽

Credit Agricole do swojej oferty wprowadzi艂 nowe konto osobiste. Otwieraj膮c konto klient ma mo偶liwo艣膰 zdecydowania z jakiej promocji chce skorzysta膰. Za za艂o偶enie konta zyska膰 mo偶na: do 200 z艂 premii za przeniesienie konta, do 300 z艂 zwrotu za zap艂acone rachunku b膮d藕 50% premii za korzystanie z us艂ugi CAsaver. Konto jest bardzo tanie w utrzymaniu. Wystarczy zapewni膰 wp艂yw na konto w wysoko艣ci 1000 z艂 oraz dokona膰 minimum jedn膮 transakcje bezgot贸wkow膮 by m贸c zyska膰 zwolnienie z op艂aty za prowadzenie konta oraz u偶ywanie karty p艂atniczej. Atutem konta jest karta do konta i kont walutowych. Mo偶na ni膮 wygodnie p艂aci膰 w PLN, EUR, USD i GBP za granic膮 oraz w internecie bez prowizji za przewalutowanie.聽

Regulamin promocji: ,,Korzy艣ci dla Ciebie"

Jak spe艂ni膰 warunek sta艂ych wp艂yw贸w na konto ?聽

聽Uczestnik promocji spe艂ni warunek zapewnienia sta艂ych wp艂yw贸w na konto, je偶eli zapewni wp艂yw na Konto kwoty zadeklarowanej w 鈥瀂leceniu przekazywania 艣rodk贸w鈥 co najmniej raz w ka偶dym miesi膮cu kalendarzowym, przy czym pierwszy wp艂yw na Konto nast膮pi najp贸藕niej do ko艅ca kolejnego miesi膮ca kalendarzowego przypadaj膮cego po dniu otwarcia konta.

Jak otrzyma膰 premi臋 za przeniesienie konta ?聽

 • aby przenie艣膰 konto z innego banku uczestnik promocji powinien z艂o偶y膰 , nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni od dnia podpisania umowy konta, podpisany przez siebie wniosek z pe艂nomocnictwem
 • we wniosku z pe艂nomocnictwem uczestnik promocji powinien poda膰 takie dane jak: nazw臋 dotychczasowego banku, pe艂ny numer konta w dotychczasowym banku, dyspozycj臋 zamkni臋cia rachunku w dotychczasowym banku, nazw臋 oraz adres instytucji przekazuj膮cej wynagrodzenie
 • uczestnik promocji otrzyma jednorazow膮 premi臋 za przeniesienie konta w zale偶no艣ci od kwoty sta艂ych wp艂yw贸w na koncie: otrzyma 100 z艂 premii - je偶eli zapewni wp艂yw na konto w wysoko艣ci co najmniej 1000 z艂 przez okres 3 miesi臋cy kalendarzowych; 200 z艂 premii - je偶eli zapewni wp艂yw na konto w wysoko艣ci 3000 z艂 przez okres 3 miesi臋cy kalendarzowych
 • bank przeka偶臋 kwot臋 premii na rachunek konta nie p贸藕niej ni偶 do ko艅ca kolejnego miesi膮ca kalendarzowego po zapewnieniu przez uczestnika promocji trzeciego wp艂ywu na konto聽

Jak otrzyma膰 premi臋 zwrot za rachunki ?聽

 • uczestnik promocji mo偶e otrzyma膰 premi臋 鈥 zwrot za rachunki w wysoko艣ci 5% warto艣ci p艂atno艣ci promocyjnej z tytu艂u op艂at za media
 • maksymalna 艂膮czna kwota premii w okresie 12 kolejnych miesi臋cy od momentu przyst膮pienia do promocji wynosi 300 z艂
 • przed pierwsz膮 realizacj膮 danej p艂atno艣ci promocyjnej uczestnik promocji przedstawia bankowi potwierdzenie p艂atno艣ci
 • uczestnik promocji mo偶e przedstawi膰 potwierdzenie p艂atno艣ci: w oryginale w plac贸wce banku b膮d藕 w postaci pliku elektronicznego lub internet za po艣rednictwem formularza internetowego pod adresem: www.credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach
 • plik elektroniczny powinien by膰 w formacie JPG, PNG lub PDF (maksymalny rozmiar pliku to 500 kB)
 • przed przekazaniem pliku elektronicznego uczestnik promocji musi zdefiniowa膰 w serwisie internetowym CA24 odbiorc臋 p艂atno艣ci (skr贸cona nazwa odbiorcy oraz numer rachunku bankowego odbiorcy p艂atno艣ci musz膮, by膰 zgodne z informacjami wprowadzonymi w formularzu i z danymi umieszczonymi na potwierdzeniu p艂atno艣ci)
 • bank przyznaje uczestnikowi promocji premi臋 w danym miesi膮cu kalendarzowym, je艣li w miesi膮cu kalendarzowym poprzedzaj膮cym p艂atno艣膰 promocyjn膮, uczestnik promocji zapewni艂 wp艂yw na konto w kwocie co najmniej 1 000 z艂
 • premia ksi臋gowana jest na rachunku konta uczestnika promocji natychmiast po realizacji p艂atno艣ci promocyjnej z konta za pomoc膮 przelewu, zlecenia sta艂ego lub polecenia zap艂aty

Jak otrzyma膰 premi臋 CAsaver z premi膮 50% ?聽

 • uczestnik promocji mo偶e otrzyma膰 premi臋 w wysoko艣ci 50% warto艣ci transakcji zrealizowanych w ramach us艂ugi CAsaver
 • maksymalna 艂膮czna kwota premii w okresie 12 kolejnych miesi臋cy od momentu przyst膮pienia do promocji wynosi 300 z艂
 • maksymalna miesi臋czna kwota premii wynosi 25 z艂聽
 • aby otrzyma膰 premi臋 uczestnik promocji uruchamia us艂ug臋 CAsaver, wskazuj膮c rachunek Oszcz臋dzam powi膮zany z us艂ug膮 i korzysta z niej zgodnie z zasadami okre艣lonymi w regulaminie konta
 • bank przyznaje uczestnikowi promocji premi臋 w danym miesi膮cu kalendarzowym, je艣li w poprzednim miesi膮cu kalendarzowym uczestnik promocji zapewni艂 wp艂yw na konto w kwocie co najmniej 1 000 z艂 oraz zrealizowa艂 transakcje bezgot贸wkowe kart膮 wydan膮 do konta w kwocie co najmniej 300 z艂
 • premia wyp艂acana jest na Rachunek Oszcz臋dzam na koniec ka偶dego miesi膮ca kalendarzowego, pod warunkiem spe艂nienia przez uczestnika promocji warunk贸w otrzymania premii.
 • bank przestaje wyp艂aca膰 premi臋, je艣li uczestnik promocji w trakcie okresu korzystania z promocji wy艂膮czy i ponownie w艂膮czy us艂ug臋 CAsaver lub zmieni Rachunek Oszcz臋dzam powi膮zany z us艂ug膮 CAsaver

Us艂uga CAsaver

Za ka偶dym razem, gdy p艂acisz kart膮 do konta, kwota automatycznie zaokr膮gla si臋 w g贸r臋 鈥 do warto艣ci, kt贸r膮 sam ustalisz. Kwota zaokr膮glenia trafia na Tw贸j oprocentowany Rachunek Oszcz臋dzam. Sam zdecydujesz do jakiej kwoty zaokr膮glasz dla przyk艂adu wybierasz zaokr膮glenie do 5 z艂. P艂acisz kart膮 33,33 z艂 i otrzymujesz na rachunek konta zwrot w wysoko艣ci 1,67 z艂.聽

聽Nowe konto dla Ciebie

 • 0 z艂 za prowadzenie konta pod warunkiem, 偶e klient zapewni wp艂yw na konto w wysoko艣ci 1000 z艂 oraz dokona minimum jedn膮 p艂atno艣膰 bezgot贸wkow膮
 • 7 z艂 je艣li wy偶ej opisany warunek nie zostanie wype艂niony
 • 0 z艂 za u偶ywanie karty p艂atniczej pod warunkiem, 偶e na konto klienta wp艂ynie 1000 z艂 oraz zostanie dokonana minimum jedna p艂atno艣膰 bezgot贸wkowa
 • 9 z艂 za u偶ywanie karty p艂atniczej je艣li nie zostanie spe艂niony wy偶ej opisany warunek
 • 0 z艂 za wyp艂at臋 got贸wki z z bankomat贸w w plac贸wce banku
 • 0 z艂/5 z艂聽 za wyp艂at臋 got贸wki z pozosta艂ych bankomat贸w w Polsce 0 z艂 je偶eli na konto wp艂ynie minimum 1000 z艂 oraz zostanie dokonana minimum 1 p艂atno艣膰 bezgot贸wkowa聽
 • 0 z艂 za standardowy przelew przez internet
 • 7 z艂 za przelew ekspresowy