Otwórz ekonto standard i zyskaj 150 zł premii

Zgarnij 150 zł premii w promocji ekonta standard w mBanku

W nowej promocji oferowanej przez mBank w łatwy sposób można zyskać premię za transakcję dokonane kartą, telefonem bądź przy użyciu aplikacji BLIK. Miesięcznie maksymalnie można otrzymać aż 30 zł premii. Promocja obowiązuje przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Wysokość premii jest całkowicie zależna od ilości wykonanych transakcji. Premię w wysokości 10 zł otrzymają klienci, którzy wykonają od 5 do 9 transakcji. Premię w wysokości 20 zł otrzymają klienci, którzy wykonają od 10 do 14 transakcji. Premię w wysokości 30 zł otrzymają klienci, którzy dokonają 15 i więcej transakcji. Do promocji można przystąpić do 2.07.2018 r. Aby skorzystać z promocji należy otworzyć ekonto w taryfie standard bądź plus wraz z kartą płatniczą. Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do tego by zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz do zalogowania się minimum jeden raz w miesiącu do aplikacji mobilnej banku w każdym miesiącu, w którym może otrzymać premię. 

Regulamin promocji: ,,Lepiej z ekontem IV edycja"

 • do promocji można przystąpić do 2.07.2018 r. 
 • z promocji mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci banku
 • przez nowego klienta bank rozumie osobę, która począwszy od 1.01.2016 r. nie była lub nadal nie jest posiadaczem bądź współposiadaczem rachunku rozliczeniowo-oszczednościowego bądź rachunku oszczędnościowego o numerze 1140 2004 bądź 1140 2017
 • aby przystąpić do promocji należy otworzyć ekonto w taryfie standard bądź plus wraz z kartą debetową
 • na wyżej opisanym wniosku trzeba zaakceptować oświadczenia o treści wskazane w części: ,,X Oświadczenia"
 • uczestnik promocji powinien podpisać umowę o prowadzenie konta, ale nie może to być rachunek wspólny
 • nagrodą w promocji jest premia za transakcje kartą płatniczą bądź transakcje dokonane przy użyciu aplikacji BLIK
 • premia wypłacana jest  w postaci zwrotu na rachunek eKonto promocyjne, w wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną i/lub transakcji BLIK, nie więcej jednak niż 30 zł w danym miesiącu kalendarzowym jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 5 do 9 transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 10 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 10 do 14 transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 20 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz 15 lub więcej transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 30 zł
 • łączna wartość premii w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 150 zł 
 • pierwsza premia naliczana jest po upływie pełnego miesiąca licząc od tego, kiedy uczestnik przystąpił do promocji
 • premia wypłaca jest w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym po dokonaniu wymaganej liczby transakcji w miesiącu poprzedzającym
 • uczestnik promocji może otrzymać premię przez 5 kolejnych miesięcy
 • aby otrzymać premię konieczne jest również przez uczestnika zapewnienia wpływu na konto w wysokości minimum 1000 zł (nie może to być przelew z rachunku innego banku, którego jest się właścicielem)
 • uczestnik zobowiązany jest również do tego by minimum jeden raz w miesiącu zalogował się do aplikacji mobilnej banku
 • przez transakcje BLIK bank rozumie transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym 
 • jeśli uczestnik w trakcie trwania promocji przekształci konto na inne to przestanie być uczestnikiem promocji
 • regulamin promocji

Koszt prowadzenie ekonta w taryfie standard

   • 0 zł opłata za konto 
   • 0 zł przelew krajowy internetowy
   • 0 zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
   • 4 zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
   • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
   • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
   • 7 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju